Дипломна робота «Вивчення періоду "Трьох літ" Тараса Шевченка в загалноосвітніх школах», 2008 рік

З предмету Філологія · додано 02.06.2009 21:26 · від dansja · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Період творчості 1843-1847 рр. як новий етап у мистецькому поступі Т.Шевченка 7 1.1. Композиція, тематичне й жанрове багатсво рукописної збірки «три літа» 7 1.2. Художній світ поем Т.Шевченка 35 Розділ ІІ. Система уроків по вивченню творчості Т.Шевченка період «Трьох літ» у шкільному курсі літератури 40 2.1. Читання поетичного твору, як прийом аналізу 40 2.2. Основні етапи роботи над творами Т. Г. Шевченка 50 2.3. Вивчення мови сатиричних творів Т. Г. Шевченка періоду «трьох літ» у ІХ класі 55 Висновки 66 Список використаної літератури 69 Додатки 72

Висновок

Проаналізувавши проблему новітніх підходів до специфіки розгляду творчості Тараса Шевченка періоду «Трьох літ» констатуємо:

1. Головним завданням учителя є створення у свідомості учня ціннісного образу Тараса Шевченка як людини і поета – образ яскраво, живого, без «хрестоматійного глянцю», та все ж з якимись елементами виключності і навіть святості. Бо Шевченко є нашим генієм, національним пророком.

Важливим є ознайомлення з художніми та художньо-документальними творами про поета, яких чимало. Їхня цінність полягає в тому, що вони дають учителеві те, чого немає у науково-популярній літературі, а саме: образне бачення самого Шевченка і того світу, в якому він жив. Перші уроки, на яких розпочинається вивчення творчості Шевченка в 9-му класі, повинні дати учням ціннісне, проте ще початкове уявлення про життя поета. Має бути створений загальний начерк образу Шевченка і його життєвого шляху, який треба доповнювати на всіх наступних уроках: на «портрет» поета щоразу наноситимуться все нові штрихи, поглиблюватимуться знання учнів про окремі періоди його життя.

Отож вивчення кожного твору необхідно найтісніше пов’язувати з біографією письменника.

2. В роботі розглядається тематичне й жанрове багатство творів Шевченка періоду «трьох літ». Важливо донести до учнів розуміння, що це час усвідомлення поетом суті трагедії України в суспільно-політичному, національному, релігійному, морально-етичному вимірах. Що тут переважають, масштабні історіософські твори, де поет заглиблюється в минуле України, болісно шукаючи ті зламні моменти, що призвели до повної втрати самостійності й перетворення на колонію. У творах поета стають його художніми ідеями й визначальним формотворчим чинником поезії, що зумовило його звернення до політичної сатири, інвективи, викривального монологу, до найширших художніх узагальнень, до умовності, фантастики, гротеску.

3. Ознайомлюючись із поетами Шевченка означеного періоду учнів мають можливість наблизитись до розуміння двох теоретико-літературознавчих понять «поета» і «реалізм» важливість осмислення яких для літературної освіти учнів не викликає сумніву.

Поему «Сон» («У всякого своя доля»), варто звернути увагу на те, що це художній твір політичного спрямування (так звана політична поема), яка займає не тільки в українській, а й у світовій літературі важливі пріоритетні позиції в художньому осмисленні тоталітарної суспільно-політичної системи.

При вивченні поеми «Кавказ» маємо повне право акцентувати на пріоритеті «Кавказу» як першого у світі антиколоніального твору.

Гротесковий характер має політична поема – «містерія» «Великий льох», у якій Шевченко в алегорично-фантастичній формі осуджує явища минулого й сучасного України.

Романтичний образ-характер патріота, борця «за темнії люди» створив Шевченко в поеми «Єретик», написаний на сюжет із національно-визвольної боротьби Чехії XV ст..

Розглядаючи поему «Наймичка» наголошуємо, що це стальний твір у розвитку Шевченкового психологічного реалізму. Поглиблено психологізації характерів сприяє широко застосовуваний поетом і особливо виразно виявлений у побутових поетах спосіб розповіді, зітканої з «голосів», позицій, «чужої мови» персонажів; розповідь від автора займає дуже мало місця.

4. Вивчення всіх ліричних творів слід підпорядковувати засвоєнню учнями родових особливостей лірики. Тому головним в аналізі ліричних творів повинно бути безпосереднє їх сприйняття, аналіз твору з метою розкриття в ньому теми, ідеї, засобів, змальовання дійсності. Прийоми аналізу: попереднє читання учнями творів дома; читання виучуваних творів у класі; бесіда по прочитаному.

5. З метою ефективної організації занять необхідно раціонально розподілити час, який відводиться на вивчення творів Шевченка періоду «трьох літ». Потрібно накреслити систему уроків, якщо твір вивчатиметься на декількох заняттях (напрям поезії «Сон», «Наймичка», «Кавказ») помітити ті епізоди, образи, картини, художні деталі, які розглядатимуться в процесі аналізу; продумати завдання для учнів, обрати методи, прийоми, види і форми роботи, які забезпечать високу педагогічну результативність в умовах певного класу і певного складу учнів.

6. Аналіз учителем мови творів, де широко використана сатира Т.Шевченка, у взаємозв’язку з загальною характеристикою їх ідейно-тематичного спрямування дозволяє виховувати в учнів художньо-естетичний смак, уміння подавати всебічну характеристику твору, критичне ставлення до його форми і змісту.

7. В дипломній роботі є спроба всю аналітичну роботу над текстами підпорядкувати розв’язанню над завдання – вихованню національних почуттів. Шевченко, як і кожний геній, є невичерпний. До нього треба рости постійно як окремій людині, так і народу, нації. Творчість поета наділена винятковою здатністю виховувати державне мислення. Вона дає розуміння і відчуття національної ідентичності, формує правдивий погляд на українські історію, наснажує вірою у краще майбутнє нашого народу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?