Курсова робота «Комунікаційний процес», 2006 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 02.06.2009 12:05 · від Левченко І.Ю. · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Характеристика комунікаційного процесу та його вплив на суспільство 4 1.1. Комунікація та політична взаємодія 4 1.2. Парадигми діяльності мас-медіа 5 1.3. Теорія інформаційного суспільства 8 1.4. Мас-медіа та громадянська сфера 13 Розділ 2. Вплив комунікаційного процесу на економічний розвиток підприємства 18 2.1. Інформаційні технології як складові комунікаційного процесу 18 2.1. Складові комунікаційного процесу на підприємстві 25 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Робота не містить посилань на текстову частину

Висновок

Серед найважливіших науково-технічних і соціально-економічних проблем сьогодні особливо актуальними є проблеми інформатизації — створення системи ефективного забезпечення своєчасною, вірогідною і вичерпною інформацією всіх суспільнозначимих видів людської діяльності, умов для оперативного, ґрунтовного і усестороннього аналізу досліджуваних процесів і явищ, прогнозування їх розвитку, передбачення наслідків прийманих рішень. Їх вирішення невіддільне від вирішення проблем інформатизації системи освіти, яка з одного боку відображає досягнутий рівень науково-технічного і соціально-економічного розвитку суспільства і залежить від нього, а з іншого — суттєво його обумовлює. Разом а тим постають на перший погляд несумісні з інформатизацією та широким використанням всеможливих технічних засобів проблеми гуманітаризації освіти і гуманізації навчального процесу і суспільних відносин взагалі.

Однак, з огляду на те, що одними із найважливіших гуманітарних проблем є проблеми спілкування, доступу до знань, вибору оптимальних варіантів поведінки, управління технічними і соціальними процесами, контролю стану та збереження і захисту навколишнього середовища, соціального благоустрою і ін., саме інформатизація і потужне технічне оснащення суттєво сприяють гуманітаризації освіти і гуманізації навчального процесу. Виключно важливу роль при цьому відіграють телекомунікаційні системи, системи інформаційного обслуговування, всеможливі довідково-інформаційні системи, системи автоматизованого вироблення і прийняття рішень, моделюючі і імітуючи системи, навчаючі системи і т. д.

Удосконалення і. розвиток сучасних інформаційних технологій як сукупностей методів, засобів і прийомів праці, використовуваних для збирання, систематизації, зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації, суттєво впливають на характер виробництва, наукових досліджень, освіту, культуру, побут, соціальні взаємини і структури. Це в свою чергу має як прямий вплив на зміст освіти, пов’язаний з рівнем науково-технічних досягнень, так і опосередкований, пов’язаний з появою нових професійних вмінь і навичок, потреба в яких швидко зростає. Тут один із аспектів гуманітаризації освіти, пов’язаний із забезпеченням людині можливості впевнено почувати себе в умовах високого динамізму суспільно-політичних і соціально-економічних процесів і необхідності постійного приведення освітнього і культурного рівня у відповідність до швидкого розвитку науки і техніки, виробництва і сфери обслуговування, еволюції соціальних структур і стосунків, зокрема в умовах все ширшого використання нових інформаційно-комунікаційних і виробничих технологій на виробництві і в повсякденному житті.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?