Реферат «Основи менеджменту на підприємстві», 2006 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 02.06.2009 09:33 · від Оксана · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Загальна характеристика підприємства. 1.1. Загальна характеристика підприємства 2.Здійснення функцій планування 2.1. Визначити місію та цілі досліджуваного підприємства 2.2. Здійснити аналіз зовнішнього середовища підприємства та дослідити сильні і слабкі сторони організації. 2.3. Проаналізувати стратегічні альтернативи діяльності підприємства та здійснити вибір однієї з них. 2.4. Розробити план реалізації стратегії 2.5. Здійснити оцінку стратегії. 3. Організація взаємодії. 3.1. Навести приклади делегування, відповідальності, повноважень. 3.2. Визначити функції посадових осіб підприємства. 3.3. Навести приклади горизонтального і вертикального поділу праці на підприємстві 3.4. Побудувати організаційну структуру управління підприємством, визначити її тип та встановити відповідність її вимогам, що ставляться до оргструктур. Чи відбувались за останній час зміни в оргструктурі підприємства? 3.5. Встановити ступінь централізації управління підприємством 3.6. Внести пропозиції по вдосконаленню організаційної структури управління. 4. Реалізація функції мотивації. 4.1. Описати механізм мотивування працівників підприємства. 4.2. Здійснити аналіз системи оплати праці для різних категорій працівників. 4.3Внести пропозиції щодо покращення матеріального та нематеріального стимулювання працівників. 5.Здійснення функції контролю. 5.1. Описати основні типи контролю з точки зору часу їх здійснення по відношенню до виконуваної роботи, процес їх реалізації. 5.2. Описати процес здійснення контролю, навести приклади використання на підприємстві норм і нормативів. 5.3. Пояснити роль зворотного зв’язку як способу регулювання. 5.4. Навести приклади самоконтролю працівників. 5.5. Внести власні пропозиції щодо забезпечення ефективності контролю. 6.Використання методів менеджменту. 6.1. Навести приклади застосування економічних, адміністративних, технологічних, соціально-психологічних методів. 6.2. Навести приклади зв’язку методів менеджменту з функціями. 7.Проектування комунікацій. 7.1. Дати характеристику всім видам комунікацій на підприємстві. 7.2. Навести приклади застосування графіків. 7.3. На конкретному прикладі охарактеризувати комунікаційний процес з врахуванням особливостей підприємства. 7.4. Прослідкувати всі операції, які здійснюються у роботі з документацією; визначте якою є система діловодства. 7.5Виявіть бар’єри, які погіршують ефективну передачу інформації та запропонуйте власні методи покращення ефективності комунікацій 8. Прийняття управлінських рішень. 8.1. Охарактеризуйте всю сукупність управлінських рішень. 8.2. Оцінити фактори, які впливають на процес прийняття рішень. 8.3. На конкретному прикладі дати характеристику процесу виробки раціонального управлінського рішення. Встановити відповідність даного рішення вимогам, що ставляться до ефективного управлінського рішення. 8.4. Розробити підходи до застосування на підприємстві методів оптимізації управлінських рішень з допомогою моделювання та прогнозування. 9. Управління групами працівників. 9.1. Дати оцінку всіх можливих формальних, а також неформальних груп працівників; визначити їх склад, чисельність, зв’язки та причини формування. 9.2. Розробити заходи з підвищення ефективності функціонування груп. 10.Організація управління конфліктами, перемінами і стресами. 10.1. Навести приклад конфліктної ситуації, яка мала місце в організації, виявити її причини та наслідки. Проаналізувати стиль, який було обрано для розв’язання конфлікту. 10.2. Дослідити, які способи усунення опору перемінам застосовують керівники 10.3. Розкрити причини стресів, які найбільш часто виникають на підприємстві і внести пропозиції щодо шляхів попередження та усунення їх наслідків. 11.Розробка пропозицій з організації та з вдосконалення керівництва. 11.1. Провести аналіз методів і стилів управління, типів влади, які використовує один з керівників вищої, середньої чи низової ланки організації. 11.2. Дослідити чи відповідають вимогам, які ставляться до сучасних менеджерів, менеджери даного підприємства. 11.3. Визначити, яка робота з удосконалення управління була проведена в організації за останні роки і за якими напрямами? Чи була ця робота успішною? 12.Організація менеджерів на підприємстві. 12.1. Дослідити робочий час керівника, знайти джерела його економії. 12.2. Дослідити питання: поділу кооперування управлінської праці; організації і обслуговування робочих місць менеджерів; нормування управлінської праці; нормалізації умов праці; підвищення кваліфікації управлінської праці; впровадження передових методів та прийомів праці. 13. Управління персоналом 13.1. Дослідити чи мають місце звільнення провідних спеціалістів з підприємства? Які причини плинності кадрів? 13.2. Оцінити якість роботи персоналу за такими показниками, як кількість скарг, невиходи на роботу, запізнення, години професійного навчання, атестація персоналу. Виявити причини, які заважають спеціалістам працювати з віддачею. Висновки Література Робота на 40 сторінок. Складається із коротких відповідей на запитання, наведені вище.

Висновок

Філія „Тернопільська дорожньо ремонтна-експлуатаційна дільниця” дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії „Автомобільні дороги України” (далі – Філія) створена як відособлений структурний підрозділ дочірнього підприємства „Тернопільський облавтодор” відкритого акціонерного підприємства „Держакціонерна компанія „Автомобільні дороги України”

Сильні сторони:

o високий рівень забезпеченості основними фондами;

o безкоштовне медичне обслуговування;

Стосовно планування, то Тернопільське ДЕД в умовах економічної нестабільності справляється з своєю основною місією. Результати говорять про те, що підприємство обрало правильну стратегію на даному етапі. І відповідно спаду чи збитків на виробництві не прогнозується. Можна сказати що стратегія є ефективною.

Роблячи висновок про організацію взаємодії, можна сказати, що дана структура не є досконалою, оскільки на підприємстві відсутній відділ юридичний.

На підприємстві Тернопільське ДЕД існують такі види комунікацій:

Між організацією і зовнішнім середовищем - це комунікації зі споживачами, постачальниками, громадськими організаціями, державними органами. Зі споживачами – опитування власників авто про якість доріг, які обслуговує Тернопільське ДЕД. З державними органами – підприємство віддає державі всі доходи, що одержує. З громадськими організаціями – укладення колективного договору. З банківськими установами – відкриття поточного рахунку в банку.

В середині організації

- вертикальні комунікації

спілкування від вищої ланки управління до виконавців. Буває:

«Зверху до низу» - наказ головного інженера про покупку матеріалів для ремонту в певний сезон.

«Знизу до верху» - звіт головного механіка головному інженеру про проведені витрати.

- горизонтальні:

спілкування між працівниками чи підрозділами;

- по діагоналі;

спілкування між керівником і його робочою групою. Наприклад, дорожній майстер розказує своїй бригаді про порядок роботи на день.

Неформальні комунікації

Спілкування за інтересами між працівниками. Неформальні групи – групи за інтересами, виникають спонтанно, їх створення не передбачалося. Види:

• спортивна команда

Складається з 5 чоловік. Утворюється весною раз на рік, коли відбуваються змагання між всіма організаціями району, області. Проводять змагання по: бігу, піднесення штанг, шашки, шахмати;

• група любителів охоти

Збираються, коли відкривається сезон охоти. Складається з трьох осіб: завідувач складом, головний механік, головний інженер. Зв’язки втілюються при поїздці в поля чи ліси Тернопілля.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?