Курсова робота «Фінансово-господарська діяльність підприємств», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 01.06.2009 20:43 · від Валера Завадський · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретичні основи організації фінансово-господарської діяльності підприємства 1.1. Сутність фінансових відносин підприємства 1.2. Фінансова діяльність на підприємстві 1.3. Управління фінансами підприємства Розділ II. Аналіз управління фінансово-господарською діяльністю для досягнення фінансової рівноваги 2.1. Аналіз взаємозв'язку ліквідності і доходності 2.2. Аналіз рівноважного рівня товарних запасів 2.3. Оптимізація управління дебіторської заборгованості Розділ III. Оцінка та шляхи підвищення рівня фінансово-господарської стабільності підприємства 3.1. Оцінка ринкової стійкості підприємства 3.2. Оцінка ділової активності підприємства 3.3. Шляхи підвищення рівня фінансово-господарської стабільності Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Нестабільність економіки, законодавства, політичної ситуації всередині країни зумовлена тим, що немає чітко визначеної моделі розвитку України, призводить до переважання на підприємствах діяльності спрямованої на розв'язання тимчасових завдань виживання, підтримки стійкості. Довгострокові стратегічні рішення відкладаються на невизначений час. Це може призвести підприємство в майбутньому до втрати стійкості, неспроможності, банкрутства та інших негативних наслідків.

Дослідження механізмів, що визначають фінансову рівновагу, дозволило розібрати якими якостями повинен володіти динамічний процес функціонування підприємства, щоб забезпечити його без кризовий розвиток і накопичення достатнього фінансового потенціалу для реалізації економічного зростання. Тобто, відомий механізм динамічної рівноваги дає відповідь на питання - яким чином повинна рухатись система на шляху до заданої цілі, щоб зберегти цілісність свого існування.

В останні роки в Україні відбулися і відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. Ці умови вимагають від суб'єктів підприємництва, фахівців, які працюють на підприємствах і забезпечують їх фінансову діяльність глибшого опанування науки про фінанси і водночас підвищення своєї компетентності у нормативних актах, що регулюють практику фінансових відносин. Саме це і створює підґрунтя для кваліфікованої оцінки фінансового стану підприємства, фінансової ситуації в господарстві країни в цілому, прийняття ефективних управлінських рішень, без чого шанси на успіх у конкурентній ринковій боротьбі значно зменшуються.

Становлення в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансово-господарської діяльності. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Сама поява конкуренції, форми і методи й прояву вимагають радикальної перебудови організаційно-функціональної структури і методів управління сучасним підприємством, принципово нових підходів до планування й реалізації стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності.

Сьогодні, коли економічна ситуація в Україні ускладнена кризою неплатоспроможності, а підприємства працюють з збитками, платоспроможність і фінансово-господарська стабільність є гарантом виживання і формування надійних партнерських стосунків.

До теперішнього часу достатньо глибоко розроблені методи управління

різними елементами оборотного капіталу. Зокрема, компаніями розвинених

країн широко використовуються потужні аналітичні і інструментальні засоби

для управління запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими

коштами, короткостроковими фінансовими вкладеннями і

кредиторською заборгованістю.

При цьому, традиційно, і в плані розвитку теоретичних основ, і в практичному аспекті, управління елементами оборотного капіталу розглядається відокремлено, в рамках специфіки відповідної форми капіталу. Що стосується операційного циклу в цілому, методи управління ним, як правило, обмежуються загальними рекомендаціями скорочуючи тривалість операційного циклу і, в рамках існуючих обмежень, збільшувати лаг кредиторської заборгованості з тим, щоб період обігу грошових коштів був мінімальним.

Об'єднати дві сторони дослідження - визначення цілі і розробки шляхів її досягнення - дозволяє концепція стійкого росту, що синтезує інформацію про структуру цільової статистичної рівноваги і властивостях процесів переходу до нього. Якщо експансивні цілі економічного росту для досягнення рівня товарообігу, що максимізує прибуток, реалізуються за рахунок перехідних процесів, які не володіють властивостями стабільності і фінансової стійкості, вони породжують овертрейдінг і, в кінцевому випадку, криза і банкрутство. Такий економічний ріст носить короткостроковий характер і досить швидко супроводжується подальшим спадом і кризою неплатежів.

Для того, щоб розділити якісно різні типи економічного росту, прийнято використовувати таку категорію, як рівноважне або стійке економічне зростання. При цьому, як правило, стійке зростання визначається як зростання довгострокового характеру, що характеризується незмінними пропорціями між основними параметрами, які визначають внутрішню структуру системи. Для підприємства такими пропорціями є структура капіталу, структура активів тощо. Таке визначення не виконує свого функціонального призначення, так як є досить вузьким і залишає за рамками дослідження перехідні процеси, які характеризуються достатньою ступінь стабільності, не дивлячись на зміну структурних характеристик, інколи, саме, завдячуючи таким змінам. Зокрема, зберегти фінансово-господарську стабільність і забезпечити економічне зростання в швидко плинних зовнішніх умовах, в ситуації невизначеності і ризику на фінансових ринках і нестабільності правового поля можна тільки на основі гнучкої фінансової політики, розумної зміни структури капіталу, активів та інших структурних параметрів.

Підсумовуючи вищесказане можна остаточно зробити висновок, що забезпечення стабільності фінансово-господарського стану підприємства є базовою точкою для подальшого його розвитку і процвітання.

Створення державою умов для нормального ринкового функціонування фінансово-господарського механізму на підприємстві призведе до виходу підприємств з глибокого кризового стану, а отже і росту всієї економіки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?