Дипломна робота «Вплив міжнародних інформаційних систем на інформатизацію суспільства», 2006 рік

З предмету Комп'ютери · додано 01.06.2009 15:34 · від Мери · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Розвиток та счасний стан інформатизації 11 1.1. Міжнародні інформаційні технології - основний інструментарій міжнародних систем 11 1.2. Можливості сучасних інформаційних систем 14 1.3. Історія розвитку інформатизації 17 1.4. Хартії та Програми щодо інформатизації суспільства 23 Висновки 27 2. Аналіз впливуміжнародних інформаційних систем на інформатизацію суспільства 28 2.1. Internet – основа міжнародних інформаційних систем 28 2.2. Аналіз реферативних міжнародних інформаційних систем 32 2.3. Аналіз промислових міжнародних інформаційних систем 41 2.4. Аналіз факторів міжнародних інформаційних систем 45 Висновки 48 3. Тенденції та перспективи впливу міжнародних інформаційних систем на інформатизацію суспільства 49 3.1. Побудова когнітивної моделі процесів інформатизації суспільства 49 3.2. Прогноз процесів інформатизації на основі результатів когнітивної моделі 55 3.3. Пропозиції щодо підвищення ефективності інформатизації суспільства 56 3.4. Інформатизація суспільства в Україні 57 Висновки Висновок61 Список використаних джерел 63 Додаток а

Висновок

Особливістю інформатизації суспільства є вплив міжнародних інформаційних систем. В даний час вже склалося певне розуміння того, що інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності у сфері суспільного виробництва є збір, обробка, передача, використання, продукування інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної і обчислювальної техніки, а також різноманітних засобів інформаційної взаємодії і обміну. Інформатизація суспільства забезпечує: активне використання інтелектуального потенціалу суспільства, сконцентрованого в друкарському фонді, що постійно розширюється, в науковій, виробничій і інших видах діяльності його членів; інтеграцію інформаційних технологій з науковими, виробничими; інтелектуалізацію трудової діяльності; високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації; візуалізацію інформації, що представляється; істотність використовуваних даних.

Ці процеси міжнародних інформаційних систем спричиняють за собою необхідність в постійному підвищенні професійного рівня як окремої людини, так і груп фахівців або цілих колективів. Більш того, вони спонукають кожного індивіда до певної активізації його життєдіяльності у області володіння засобами інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), які виступають, перш за все, як підтримка інтелектуальної діяльності і є основою міжнародних інформаційних систем.

Було досліджено такі питання як історія та розвиток інформатизації, можливості сучасних міжнародних інформаційних систем, загальні поняття та визначення, думка вчених про інформаційне суспільство. Було розглянуто програми та хартії щодо інформатизації суспільства. Зроблено аналіз впливу міжнародних інформаційних систем на інформатизацію суспільства. Проаналізовано міжнародні інформаційні системи та фактори, які входять у міжнародні інформаційні системи. За допомогою когнітивної моделі було визначено вплив таких факторів як Internet, електронна комерція, ЗМІ, комп’ютеризація, мобільні телефони, інформаційні технології та інформаційна культура на інформатизацію суспільства; та було доведено, що електронна комерція та ЗМІ є найбільш впливовими факторами на інформатизацію суспільства. Було розроблено прогноз та рекомендації щодо подальшого розвитку впливу міжнародних інформаційних систем на інформатизацію суспільства.

Головною метою побудови інформатизації суспільства в Україні до 2015 року має стати формування правових та економічних умов, розвинутої інформаційної інфраструктури, що дасть змогу кожній людині створювати інформацію і накопичувати знання, мати до них доступ, користуватися та обмінюватися ними, а також виробляти товари й надавати послуги за допомогою інформаційних систем, повною мірою реалізуючи свій потенціал, сприяючи сталому розвитку країни і підвищуючи якість свого життя на основі цілей та принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, дотримуючись у повному обсязі Загальної декларації прав людини.

Інформаційне суспільство – суспільство, в якому більшість тих, що працюють зайнята виробництвом, зберіганням, переробкою і реалізацією інформації, особливо вищої її форми – знань.

У реальній практиці розвитку науки і техніки передових країн в кінці XX ст. поступово набуває зримих контурів створена теоретиками картина інформаційного суспільства. Прогнозується перетворення всього світового простору в єдине комп'ютеризоване і інформаційне співтовариство людей, що проживають в електронних квартирах і котеджах. Будь-яке житло оснащене всілякими електронними приладами і комп'ютеризованими пристроями. Діяльність людей буде зосереджена головним чином на обробці інформації, а матеріальне виробництво і виробництво енергії буде покладено на машини.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?