Дипломна робота «Організація та методика аудиту витрачання палива та запасних частин», 2005 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 01.06.2009 08:23 · від r12x2 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Підготовчий етап аудиту та процедура укладання договору з ВАТ „Криворізькі міські електричні мережі”. 1.1. Дослідження ВАТ „Криворізькі міські електричні мережі” та вибір стратегії аудиту. 1.2. Методичні прийоми, порядок планування та складання програми аудиту витрачання палива та запасних частин. 1.3. Процедура укладання договору з ВАТ „Криворізькі міські електричні мережі” в процесі надання аудиторських послуг. 1.4. Законодавчі акти та нормативна база проведення аудиту витрачання палива та запасних частин. Розділ 2. Основний етап проведення аудиту витрачання палива та запасних частин. 2.1. Завдання та джерела проведення аудиту витрачання палива та запасних частин. 2.2. Перевірка додержання облікової політики та нормативно-правової бази ВАТ „Криворізькі міські електричні мережі”. 2.3. Перевірка документального оформлення операцій з витрачання палива та запасних частин. 2.4. Перевірка відповідності даних первинного аналітичного та синтетичного обліку витрачання палива та запасних частин. 2.5. Перевірка достовірності показників фінансової звітності щодо ви-трачання палива та запасних частин. 2.6. Використання ЕОМ в процесі аудиту витрачання палива та запасних частин Розділ 3. Узагальнення результатів та формування досьє аудитора. 3.1. Аудиторський звіт та висновки аудитора 3.2. Рекомендації та розробки аудитора згідно умов договору Робота маленька, на 50 сторінок, але повнотекстова, містить всі потрібні додатки.

Висновок

У дипломній роботі було висвітлено процес аудиту палива та запасних часин, з’ясовано методику аудиту даних запасів.

При плануванні і проведенні аудиторської перевірки витрачання палива та запасних частин був розглянутий стан внутрішнього контролю на ВАТ „КМЕМ” за допомогою спеціально розроблених анкет : “Листок оцінки властивого ризику та ризику контролю”, “Анкета вивчення середовища контролю”, “Анкета вивчення системи бухгалтерського обліку”, “Анкета процедур внутрішнього контролю”. Відповідальність за організацію і стан внутрішнього контролю несе виконавчий орган ВАТ „КМЕМ”.

Було розглянуто стан внутрішнього контролю тільки для того, щоб визначити обсяг робіт, необхідних для формування аудиторського висновку про достовірність витрачання палива та запасних частин та їх вплив на показники фінансової звітності.

В процесі аудиторської перевірки не було виявлено ніяких фактів, з яких можна було б зробити висновок про невідповідність системи внутрішнього контролю на підприємстві масштабам і характеру його діяльності.

У ході перевірки не виявлені ніякі серйозні порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та визначення витрат на виробництво, які могли б суттєво вплинути на достовірність розміру даних з обліку витрачання палива та запасних частин.

При проведенні аудиторської перевірки було розглянуто дотримання ВАТ „КМЕМ” відповідної законодавчо-нормативної бази щодо обліку запасів при здійсненні фінансово-господарських операцій.

Перевірка була зроблена за допомогою таких методичних прийомів, як вивчення та критична переробка літературних джерел, синтез, аналіз, органолептичні, розрахунково-аналітичні, документальні та узагальнюючі прийоми.

У ході аудиту перевіряючі складали робочі документи: “Вибіркова перевірка оцінки палива та запасних частин при витрачанні”; „Вибіркова перевірка документального оформлення господарських операцій з обліку витрачання палива та запасних частин”; „Перевірка відповідності даних аналітичного та синтетичного обліку витрачання палива та запасних частин”; „Перевірка достовірності показників фінансової звітності щодо витрат на паливо та запасні частини”.

Під час виконання роботи основними джерелами інформації були: учбова та наукова література, звітні документи, дані первісного, аналітичного бухгалтерського обліку базового підприємства тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?