Реферат «Особливості формування ринку праці в аграрному секторі економіки України», 2008 рік

З предмету Макроекономіка · додано 30.05.2009 18:33 · від ссттууддееннтт · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Групи сільськогосподарських виробників 5 Формування трудових ресурсів сільського господарства 7 Сегментація ринку робочої сили 9 Особливості ринку праці в сільському господарстві 12 Висновки 14 Список використаної літератури 16

Висновок

Трудові ресурси сільського господарства — це наявність ресурсів живої праці, на які може розраховувати галузь. Їхніми носіями виступають люди з відповідною професійно-кваліфікацiйною підготовкою і досвідом в трудовій дiяльностi. Соцiально-економiчну категорію трудових ресурсів характеризує сукупність здібних до праці людей.

Основними якісними характеристиками трудових ресурсів виступають: стан здоров’я носіїв робочої сили, їх соціальний і статево-вiковий склад, загальноосвітній та соціально-кваліфікаційний рівень, територіальна і соціальна мобільність. Природною основою формування трудових ресурсів є демографічне відтворення, яке забезпечує безперервне поновлення поколінь людей як фізичних носіїв всіх соціальних якостей і відносин.

Головними елементами ринку праці мають бути пропозиція (продавці робочої сили), попит (покупці робочої сили) та вартість робочої сили. Елементи ринку повинні знаходитись у взаємодії, тому що попит має тісний зв’язок із ціною; зростання ціни на робочу силу зумовлює зменшення попиту, i навпаки. Між пропозицією i ціною існує пряма залежність: зростання цін на товар викликає зацікавленість у людей, які є власниками робочої сили, що веде до підвищення пропозиції.

На основі аналізу теоретичних, методологічних напрацювань з питань динаміки та стратегії соціально-економічного розвитку можна зробити висновок про те, що сьогодні аграрний сектор економіки й уся сфера зайнятості сільського населення перебувають у стані адаптації, який характеризується кардинальними змінами фундаментальних складових цього сектора відповідно до обраної моделі ринкових перетворень, орiєнтацiєю на таку структуру зайнятості селян у господарському комплексі, що сприяла б виходу з кризи і нормалізації економічного життя, необхідністю вирішувати нагальні економiчнi проблеми.

Дослідження розкритих особливостей і закономірностей має не лише суто науково-теоретичне, а й практичне значення. Воно свідчить не тільки про надзвичайну гостроту питань розвитку ринку робочої сили в сільському господарстві, а й про невирішеність багатьох проблем, що зумовлює подальший занепад села, деградацію його продуктивних сил, насамперед, людського капіталу. Державна політика розвитку АПК повинна бути науково обґрунтованою, включати довгострокову стратегію стабільного розвитку національного агропромислового комплексу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?