Курсова робота «Оплата праці на підприємстві та методи її вдосконалення», 2005 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 13.11.2006 16:30 · від IRABUSHKA · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Заробітна плата як важлива ланка системи соціально-трудових відносин 5 2. Державне і договірне регулювання оплати праці 6 3. Фонд оплати праці, його склад і структура 9 4. Організація заробітної плати 15 Тарифна система оплати праці 16 Форми та системи заробітної плати 18 Організація преміювання персоналу 24 5. Заробітна плата як елемент виробничих витрат 26 6. Методи вдосконалення оплати праці 29 7. Розрахункова частина 34 8. Висновок 42 Література 45

Висновок

Одним із найважливіших елементів механізму функціонування підприємств в умовах розвитку ринкових відносин є матеріальне стимулювання праці. Заробітна плата повинна бути поставлена в пряму залежність від конкретних результатів праці на підставі диференційованого обліку трудового внеску кожного працівника в загальні результати роботи колектива.

Відповідно, в основі організації оплати праці повинні знаходитись наступні принципи:

1.Оплата праці на рівні, який забезпечує відтворення робочої сили відповідного рівня кваліфікації та створення умов для росту індивідуальної заробітної плати за рахунок трудових зусиль працівника.

2. Диференціація оплати праці з урахуванням складності, характеру і змісту

праці у робітників, технічних виконавців, керівників, спеціалістів.

3. Облік загальних умов праці, режимів праці і відпочинку та інших спеціфічних

особливостей характерних для окремих галузей народного господарства.

4. Однакова оплата за однакову працю на основі створення необхідних умов

для застосування рівнонапружених норм праці.

5. Забезпечення зростання заробітної плати при зниженні її витрат на одиницю

продукції або товарообігу та підвищення гарантованості виплати за рахунок поліпшення результатів діяльності підприємства.

6. Порівняння темпів росту заробітної плати з темпами росту продуктивності

праці і забезпечення випередження росту продуктивності праці.

Основними цілями реформи оплати праці на сучасному етапі є:

- підвищення матеріальної зацікавленості працівників в забезпеченні

високих результатів та якості праці;

- відновлені функції оплати праці по забезпеченню розширеного

відтворення робочої сили та поступове наближення рівня оплати праці до реальної вартості робочої сили на ринку праці;

- створення економічних умов для зміни пропорції в розподілі створеної

вартості та підвищення тієї її частини, яка залишається в розпорядженні працівників;

- забезпечення на основі загальнодержавної тарифної сітки методичного

підходу до питань встановлення працівникам тарифних ставок та окладів, застосування форм та систем оплати праці;

- здійснення регулювання рівня заробітної плати в галузях і на

підприємствах на основі укладених тарифних угод та колективних договорів;

- надання підприємствам та організаціям різних форм власності

максимальної самостійності щодо вирішення питань по оплаті праці та забезпеченню працвникам гарантій в сфері заробітної плати.

В Україні з впровадженням ринкових форм господарювання розпочате проведення реформи оплати праці. Відмінені обмеження зростання індивідуальної заробітної плати, підприємствам всіх форм власності надана велика самостійність щодо вирішення питань оплати праці.

Кабінет Міністрів країни встановлює мінімальну заробітну плату, як основу для визначення тарифів оплати праці. Мінімальна заробітна плата – це норматив, який встановлюється державою та означає мінімально допустимий рівень грошових і натуральних виплат працівнику нацмачем за виконану роботу. Вона встановлюється з врахуванням мінімального споживчого бюджету, виходячи з рівня економічного розвитку. Встановлення мінімальної заробітної плати є формою регулювання державою ринкових процесів з метою забезпечення соціального захисту громадян з низьким рівнем доходів. Рівень державної гарантії в оплаті праці забезпечується шляхом періодичного перегляду розміру мінімальної заробітної плати і залежності від динаміки цін на товари та послуги.

Реформа оплати праці передбачає вдосконалення тарифної системи. При встановленні розмірів місячних окладів та тарифних ставок наймачем необхідно виходити з задачі забезпечення диференціації заробітної плати в залежності від кваліфікації працівників, складності та відповідальності робіт, які вони виконують, створення необхідних умов для застосування прогресивних норм праці та реалізації принципу рівної оплати праці за рівну по кількості та якості працю. Крім того, важливе виділення за рівнем оплати праці працівників, праця яких в найбільшому ступеню впливає на кінцеві результати діяльності підприємства.

Одним з найважливіших напрямків реформи оплати праці є регулювання заробітної плати. Механізм регулювання заробітної плати за умов ринкових відносин грунтується на поєднанні методів державного та договірного регулювання. Головними задачами державного регулювання заробітної плати є:

- встановлення розміру мінімальної заробітної плати та тарифної ставки

першого розряду;

- регулювання заробітної плати підприємств та організацій, які

фінансуються з бюджету;

- забезпечення індексації розмірів оплати праці в залежності від зростання

інфляції;

- вплив на порядок формування фонду оплати праці в залежності від

ефективності господарювання через нормативи розподілу прибутку, який залишається в розпоряджені підприємств.

Необхідно передбачити створення принципово нових правових, економічних та організаційних засад державної політики у сфері оплати праці, які б мали ринкове спрямування і де б були враховані міжнародні норми, конвенції, міжнародний досвід.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення