Курсова робота «Особливості застосування антидемпінгового та компенсаційного мита: світовий та вітчизняний досвід.», 2007 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 29.05.2009 17:53 · від amalika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Механізм застосування антидемпінгового мита в Україні 5 2. Механізм застосування компенсаційного мита в Україні 12 3. Світова практика боротьби із демпінгом. Зхарубіжний досвід застосування антидемпінгового та компенсаційного мита 17 Висновки 26 Список використаних джерел 28

Висновок

З метою захисту економічних інтересів України, українських виробників та у випадках, передбачених законами України, у разі ввезення товарів на митну територію України і вивезення їх за межі цієї території незалежно від інших видів мита встановлюються антидемпінгове та компенсаційне мита.:

Антидемпінгове мито застосовується при ввезенні на митну територію країни товарів за ціною істотно нижчою, ніж у країні експорту в момент цього експорту, якщо таке ввезення завдає чи загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або конкуруючих товарів або перешкоджає організації чи розширенню виробництва таких товарів.

Під "демпінгом" звичайно розуміють продаж товару за ціною, нижчою від тієї, за якою той же або подібний товар продається в країні експорту ("справедлива ціна").

Компенсаційне мито, що застосовується при ввезенні на митну територію країни товарів, при виробництві чи експорті яких прямо або побічно використовувалася субсидія, як що таке ввезення завдає чи загрожує завдати шкоди національним виробникам подібних чи безпосередньо конкуруючих товарів або перешкоджає організації чи розширенню виробництва таких товарів.

Законом України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" встановлюється механізм захисту від демпінгового імпорту, тобто імпорту товарів, експортна ціна яких в Україні є нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту в звичайних торговельних операціях. Серед цих засобів захисту: попередні та остаточні антидемпінгові мита, антидемпінгові квоти та ліцензії.

Закон України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" створює механізми захисту національних виробників від імпорту товарів, який здійснюється за фінансової або іншої підтримки державними органами інших країн; виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту, споживання подібного товару, в результаті чого суб'єкт господарсько-правових відносин країни експорту одержує пільги (прибутки). Законом передбачається застосування таких попередніх та остаточних заходів як компенсаційні мита, квоти та ліцензії.

Механізми, запроваджені вище означеними нормативними актами, є ефективним та дієвим засобом реагування на дії інших країн та їх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які завдають шкоду українській економіці та її фізичним та юридичним особам — суб'єктам господарчої діяльності.

Документами ГАТТ–COT регулюються умови застосування антидемпінгового і компенсаційного мита. Основними серед них є:

– неможливість одночасного застосування як антидемпінгового, так і компенсаційного мита для усунення наслідків одного й того ж випадку демпінгу чи субсидування експорту;

– обмеженість розміру ставки мита: розмір антидемпінгового мита не може перевищувати демпінгову маржу для цього товару (демпінгова маржа — це різниця в цінах, визначена відповідно до вимог п. 1 ст. VI ГАТТ); розмір компенсаційного мита не повинен перевищувати суму дотацій чи субсидії, стосовно яких було визначено, що вони прямо чи опосередковано надавались на виробництво, виготовлення чи експорт даного товару у країні походження чи експорту, включаючи будь–яку спеціальну субсидію на транспортування певного товару;

– наявність шкоди: жодна сторона не повинна стягувати будь–яке антидемпінгове чи компенсаційне мито з імпорту будь–якого товару, що походить з території іншої сторони, якщо вона не встановить, що ефект демпінгу чи субсидування відповідно є таким, який спричиняє або створює загрозу заподіяння матеріальної шкоди вітчизняній промисловості чи може значно матеріально гальмувати розвиток вітчизняної промисловості.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?