Курсова робота «Ринок страхових послуг: сутність, значення та генезис», 2009 рік

З предмету Страхування · додано 29.05.2009 12:34 · від Юра · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність та генезис страхового ринку 5 2. Аналіз страхового ринку України 18 3. Ринок страхових послуг: проблеми та шляхи вирішення 24 Висновки 28 Список використаної літератури 30 Додатки

Висновок

Недостатній рівень розвитку страхового ринку в Україні у цілому і його окремих сегментів і інститутів значною мірою є результатом їхнього недостатнього теоретичного й організаційно-методологічного осмислення. Внаслідок того, що досі однозначно не визначено сутності страхування, його специфічних особливостей і функціонального призначення та місця й ролі у життєдіяльності громадян, суб’єктів господарювання і держави в цілому, теоретичних основ формування страхового ринку та стратегії його розвитку, унеможливлювалося розроблення комплексу практичних заходів щодо підвищення рівня страхового захисту фізичних і юридичних осіб та збільшення інвестиційних ресурсів.

1. Розроблення основних напрямів стратегічного розвитку страхового ринку має передбачати зміну його сьогоденної моделі:

- пріоритетом якої є страховик, що нав’язує споживачам вигідні йому види обов’язкового страхування, інші страхові продукти незалежно від стану їхнього платоспроможності, на модель, пріоритетом якої має бути страхувальник;

- орієнтованої на масове споживання стандартизованих страхових продуктів, на модель, орієнтовану на врахування індивідуальних особливостей і потреб споживачів страхових послуг;

- що фактично ігнорує брокерів і консультантів, відводячи їм другорядну роль так званої «інфраструктури» чи «каналів продажу» стандартизованих страхових продуктів, на модель, для якої характерним буде розвиток у країні ринкового механізму страхового посередництва.

2. Аналізу проблем формування українського страхового ринку має передувати розгляд розвитку страхування в зарубіжних країнах, виявлення його загальних закономірностей і специфічних особливостей, що може забезпечити (звичайно, з урахуванням специфіки українського страхового ринку) можливу адаптацію позитивного зарубіжного досвіду до вітчизняних умов.

3. При визначенні перспектив розвитку вітчизняного страхового ринку обов’язково треба враховувати, що страхування не розвивається саме собою, а супроводжує економічне зростання у державі в цілому. Його успіхи і невдачі багато в чому залежать від макроекономічної ситуації. Тому умовами й передумовами розвитку страхового бізнесу є: економічне зростання і підвищення добробуту населення й доходів суб’єктів господарювання; наявність платоспроможного попиту на страхові послуги і відповідного йому попиту продуктового ряду; формування сприятливих страхуванню податкового режиму зокрема й інвестиційного клімату загалом; удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує здійснення страхової діяльності; укорінення страхової культури і звички до страхування, усвідомлення економічної доцільності й необхідності страхування з боку фізичних і юридичних осіб; довгострокове планування страхового бізнесу, розроблення стратегії розвитку вітчизняного страхового ринку; залучення стратегічних інвесторів на вітчизняний страховий ринок; підвищення прозорості страхового бізнесу; оцінка страхового бізнесу за допомогою його капіталізації на фондовому ринку; розвиток самоорганізації страхового бізнесу, забезпечення ефективної діяльності професійних асоціацій і товариств із захисту прав страхувальників; формування сприятливого іміджу страхової галузі в очах населення тощо.

4. Подальший розвиток вітчизняного страхового ринку багато в чому визначатиметься зміцненням його наукового та законодавчого супроводження, оскільки без забезпечення пріоритетності наукових досліджень економічних і фінансових основ страхової діяльності не вдасться подолати превалюючу нині у страховому співтоваристві неадекватність оцінок стану і перспектив страхового бізнесу в Україні, з’ясувати напрями справжнього розвитку реального страхування.

5. Серед основних змін, затребуваних вітчизняним страховим ринком, мають стати: значне фінансове посилення страхових компаній, зростання їхнього технологічного рівня і підвищення надійності; розвиток інфраструктури ринку страхових послуг на основі законодавчого встановлення організаційних принципів і адекватного податкового режиму.

6. Сформувати ефективну систему збирання та розкриття інформації, що буде корисно як для страховика так і для страхувальника, в умовах дефіциту статистичних та емпіричних даних.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?