Дипломна робота «Правові гарантії трудової діяльності», 2008 рік

З предмету Право · додано 29.05.2009 08:14 · від Андрій · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Характеристика правових гарантій трудової діяльності жінок 1.1. Конституційні гарантії трудової діяльності жінок, як особливої категорії трудового права 8 1.2. Особливості правового регулювання трудових правовідносин за участю жінок 15 1.3. Особливості охорони праці жінок як особливої категорії суб’єктів трудового права 24 1.4. Міжнародно-правовий механізм захисту прав жінок в системі трудових правовідносин 30 Розділ 2. Характеристика правових гарантій трудової діяльності молоді 2.1. Конституційні гарантії трудової діяльності молоді як особливої категорії суб’єктів трудового права 36 2.2. Особливості правового регулювання трудових правовідносин за участю молоді 43 2.3. Особливості охорони праці молоді як особливої категорії суб’єктів трудового права 50 2.4. Міжнародно-правовий механізм захисту прав молоді в системі трудових правовідносин 58 Розділ 3. Характеристика правових гарантій трудової діяльності інвалідів 3.1. Конституційні гарантії трудової діяльності інвалідів як особливої категорії суб’єктів трудового права 66 3.2. Особливості правового регулювання трудових правовідносин за участю інвалідів 73 3.3. Особливості охорони праці інвалідів як особливої категорії суб’єктів трудового права 80 3.4. Міжнародно-правовий механізм захисту прав інвалідів в системі трудових правовідносин 88 Висновки 94 Список використаних джерел 98 Додатки 103

Висновок

Досліджуючи питання особливостей правового регулювання охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів в Україні ми з‘ясували, що основними нормативно-правовими актами в цій сфері є по перше Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закон України «Про охорону праці» (центральний нормативно-правовий акт у сфері регулювання даних правовідносин), основи законодавства України про охорону здоров‘я, спеціальні положення, правила, стандарти, інструкції тощо.

Чинне трудове законодавство забороняє будь-які обмеження для жінок щодо укладення, зміни чи розірвання трудового договору. І навіть навпаки, передбачає певні гарантії для вагітних жінок та жінок, які мають дітей. Так, для захисту своїх прав, вони мають право вимагати від роботодавця письмові пояснення про причини відмови у прийнятті на роботу. Забороняється тимчасове переведення вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до шести років чи дитину інваліда. Вагітні жінки та жінки які мають дітей віком до трьох років у разі неможливості виконувати попередню роботу переводяться на іншу зі збереженням попереднього заробітку.

Жінки як особлива категорія суб’єктів трудового права захищена на законодавчому рівні і в питаннях робочого часу. Так, на вимогу вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда повинен бути встановлений неповний робочий день. Забороняється залучати до роботи в нічний час вагітних жінок. Вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років не можуть залучатись до надурочних робіт, а жінки, які мають дітей віком від трьох років до чотирнадцяти років чи дитину-інваліда можуть залучатись лише за їхньої згоди.

Жінкам трудове законодавство гарантує надання оплачуваних відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку та додаткових відпусток для жінок, які мають двох і більше дітей віком до п’ятнадцяти років чи дитину-інваліда.

Державна політика у сфері правового регулювання охорони праці жінок спрямована на створення належних умов для повноцінного відтворення трудового потенціалу, здійснення повної продуктивної зайнятості жінок, поліпшення умов праці жінок, зниження ризику втрати здоров’я і життя. В Україні розроблена система комплексного вирішення проблеми охорони праці жінок на основі національних програм, державних напрямів з соціально-економічних питань.

Діяльність МОП із захисту трудових прав жінок спрямована на захист трудових права жінок, встановлюючи гарантії, які повинні імплементовувати держави-члени у національне законодавство.

Особливості правового регулювання трудових відносин з неповнолітніми зумовлені піклуванням з боку держави про фізичне здоров'я і соціальну пристосованість молодого покоління. Саме цим пояснюються додаткові пільги і гарантії забезпечення трудових прав неповнолітніх. Суть їх зводиться до того, що неповнолітні користуються всіма правами в трудових правовідносинах нарівні з повнолітніми працюючими, а в деяких випадках навіть мають певні переваги.

Спеціальні норми з охорони праці молоді умовно класифікуються за двома групами. Перша група об'єднує норми, що сприяють залученню неповнолітніх у сферу праці, встановлення для підприємств броні щодо прийняття молоді на роботу чи професійне навчання на виробництві. До другої групи належать норми, що забороняють працю молоді віком до 18 років на важких, небезпечних і шкідливих роботах, обмежують вік прийняття молоді на роботу, як правило, до 16 років, і лише у виняткових випадках дозволяють приймати на роботу молодь з 15 та 14 років за згодою батьків. Неповнолітні (до 18 років) працівники у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Вони приймаються на роботу тільки після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку проходять медичний огляд.

Для неповнолітніх встановлено скорочений робочий час, їх заборонено залучати до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Їм передбачена відпустка тривалістю 31 календарний день з використанням у літній час або, за бажанням неповнолітнього, у будь-який інший час.

Міжнародно-правовий механізм захисту трудових прав неповнолітніх реалізується через нормотворчу діяльність МОП, яка визначає мінімальні гарантії трудової діяльності неповнолітніх.

Чинне законодавство про працю передбачає полегшені умови праці також для працівників з пониженою працездатністю. До таких осіб належать інваліди. Відповідно до закону власник або уповноважений ним орган зобов'язаний організувати навчання, перекваліфікацію та працевлаштування інвалідів згідно з медичним висновком, встановити на прохання інваліда неповний робочий час (день чи тиждень) та створити пільгові умови праці. Залучати інвалідів до надурочних робіт, праці в нічний час без їхньої згоди не допускається. Інвалідам ІІІ групи в обов'язковому порядку надаються відпустки без збереження заробітної плати тривалістю до 30 календарних днів щорічно, а інвалідам І та II групи — до 60 календарних днів щорічно.

Проблемою в охороні праці є те, що пріоритети в роботі з охорони праці, як і раніше, спрямовані не на здійснення профілактичних заходів, а на надання різних компенсацій та пільг. Нові умови господарювання вимагають і нових, ефективніших форм та методів профілактичної роботи, до яких зокрема можна віднести:

- введення такого механізму управління охороною праці, коли роботодавцям буде економічно не вигідно мати шкідливі і небезпечні умови виробництва (встановлення диференційованих страхових тарифів залежно від стану охорони праці на підприємствах);

- забезпечення надійного фінансування витрат, пов’язаних з виплатою компенсацій працівникам при втраті працездатності, а також пенсій по інвалідності і у випадку смерті годувальника;

- організація надійної системи медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих на виробництві;

- підвищення рівня усієї профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Таким чином, можна сказати, що державну політику по охороні праці жінок, неповнолітніх та інвалідів варто розвивати далі, визначивши конкретні механізми реалізації трудових прав цих категорій працівників, а також видна необхідність систематизувати норми, що регулюють особливості їх праці та розширення використання норм локального характеру, що дозволяє особливості охорони праці конкретного підприємства відбити в колективних договорах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?