Курсова робота «Розвиток Північноамериканської міграційної системи», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 28.05.2009 22:06 · від Serenity · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади дослідження міграційних процесів. 1.1. Тенденції розвитку міграційних систем за умов глобалізації 6 1.2. Особливості організаційно-правового регулювання міграційних процесів 12 РОЗДІЛ 2. Становлення Північноамериканської міграційної системи. 2.1. Історична міграція до Північної Америки 19 2.2. Особливості сучасної міграції до Північної Америки 24 РОЗДІЛ 3. Регулювання міграцій до північноамериканських країн. 3.1. Регулювання північноамериканської трудової імміграції на прикладі США 29 3.2. Проблема нелегальної міграції до США та її вирішення 32 Висновки 36 Анотація 39 Список літератури 40 Додатки 43

Висновок

У курсовій роботу проведено обґрунтоване дослідження з використанням новітніх фактів розвитку міжнародної міграції для виокремлення основних тенденцій формування та розвитку Північноамериканської міграційної системи. На основі всебічного аналізу методологічних засад міграційних процесів, економетричних та історичних методів дослідження їх розвитку автором був сформований ряд висновків теоретичного та практичного значення щодо еволюції, основних проблем та шляхів їх вирішення сучасної міграційної системи північноамериканського регіону.

1. На сьогоднішній виокремлюють 5 основних тенденцій розвитку міграційних систем та процесів в сучасному глобальному суспільстві, що безпосередньо є результатом історичного розвитку міжнародних міграцій: 1) виокремлення шести основних центрів тяжіння робочої сили, в яких були як часи піднесення так і падіння міграційних потоків; 2) формування нового класу іммігрантів, які мають вищу освіту та є спеціалістами високої кваліфікації; 3) формування за рахунок таких іммігрантів переважаючої частини високоосвіченої частини населення країни, яка їх приймає (здебільше характерно для розвинених країн Заходу); 4) створення масових міграційних потоків із азіатських країн в напрямку Північної Америки та Європи, які складають більшу частку усіх мігрантів в деяких країнах (Канада, США); 5) поступове зростання імміграцій в основні регіони тяжіння робочої сили з кожним роком, що безпосередньо вказує на поширення процесів глобалізації у світі.

2. Масовість міграційних процесів та їх постійність потребує безперервного правового регулювання їх всіма державами окремо та міжнародними організаціями загалом. Так виокремлюються два методи регулювання міграції на рівні держави: адміністративно-правові та економічні, для реалізації яких застосовуються відповідні заходи. Загалом, розрізняють три рівня регулювання міжнародної міграції: національний (на рівні держави), міжнародний та інтеграційний (за участю групи країн, що є учасниками інтеграційного об'єднання). На міжнародному рівні регулювання міграції здійснюють здебільшого Міжнародна організація праці (регламентує набір робітників, соціальний захист мігрантів) та Міжнародна організація міграції (розробляє довгострокові програми щодо регулювання міграційних потоків, надання допомоги в організації міграції, відвернення "відпливу умів"). Діяльність цих організацій є найбільш приоритетною на міжнародному рівні, створюючи таким чином певні гарантії та соціальних захист мігрантів на рівні найвищої інстанції.

3. Історичне формування Північноамериканської міграційної системи розпочалось ще в XV ст. з першими заселеннями Америки. Спочатку основну кількість мігрантів складали переселенці саме з Європи, які пересувались в пошуках кращих можливостей. З 1820 розпочинається більш масова міграція з Європи, в результаті чого за 100 років в Америку мігрують 35 – 40 млн. європейців. На початку ХХ ст. характер міграції зазнає певних змін, що було результатом ворожих процесів в Європі та в подальшому світових війн. Урядами США та Канади здійснюють перші регулювально-обмежувальні заходи щодо міграції. До першої половини ХХ ст. вони спрямовувались на обмеження міграції та дискримінацію певних націй та народів (азіатів та євреїв). З 60-х рр. приймається нове імміграційне законодавство на основі «бальної системи», що дає «зелене світло» міграції з країн Азії. Також бере свій початок тенденція масової міграції з Мексики, яка все більше набуває нелегальної форми.

4. В результаті історичних процесів в Північній Америці формуються 2 основних центри тяжіння міжнародних мігрантів – США, та Канада, де загальна кількість іммігрантів відповідно складає 37,1 та 6,1 млн. чол. Виокремлюються країни, з яких іммігрують найбільша кількість людей, серед яких в основному країни Азії, Європи та Латинської Америки. При цьому найбільше мігрантів приїжджає до США з Мексики (майже 200 тис. осіб щороку), а до Канади – з Китаю та Індії (близько 30 тис. осіб з 250 тис. щороку). При цьому більшу кількість легальних мігрантів зазвичай складають спеціалісти високого профілю. Для США найбільш характерним мотивом міграції є певні родинні зв’язки (64,7% міграцій), більша частина яких – це міграція безпосередніх родичів мігрантів (на правах дружини, чоловіка або дітей громадян країни). В Канаді ж здебільшого мігрують в пошуках роботи чи в задля отримання навчання. Зокрема урядом проводиться програма залучення мігрантів певних професій, які є бажаними для економіки країни, полегшуючи міграцію саме цих спеціалістів.

5. Масовий потік іммігрантів в США як легальних, так і нелегальних змушує уряд застосовувати певні заходи в напрямку регулювально-обмежувальної імміграційної політики. Так виокремлюються 2 види подорожуючих осіб: «трудові іммігранти» та «не іммігранти». Міграція в якості перших дуже довгий та клопітливий процес, який потребує в деяких випадках декілька років. Щоб в'їхати в країну в якості не іммігранта потрібно отримати певну візу відповідно до цілей подорожі. Таких в країні нараховується більше 50. США застосовує дуже жорсткі методи регулювання імміграції та пересування негромадян по країні, що характерне відповідними заходами до всіх правопорушників візового режиму. За таким нелегальним перебуванням зазвичай іде депортація з країни та заборона в'їзду до неї в майбутньому на визначений період часу.

6. Спокусливі можливості, які пропонує робота та проживання в США спонукає дуже багатьох бажаючих там оселитись, звернувшись до нелегальної міграції. Сьогодні нелегальні іммігранти приблизно складають 11 млн. осіб в країні, що створює багато для уряду країни багато проблем. Ці іммігранти зазвичай працюють на невисоко оплачуваних роботах, отримуючи заробітну плату нелегально, та відповідно приховуючи доходи від уряду. США застосовує багато регулюючих заходів, направлених на зменшення кількості цих мігрантів, що все одно не може повністю вирішити проблему через існування багатьох перешкод, як з боку урядів інших країн, так і власних громадян, які дуже часто на цьому отримують певну вигоду.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?