Курсова робота «Адекватна оцінка персоналу», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 28.05.2009 13:06 · від marina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3,4 I. Місце і роль оцінки персоналу в системі менеджменту на підприємстві 5-8 II. Загальна методологія процесу оцінки персоналу: 1. Організація процесу оцінювання персоналу 9-12 2. Критерії відбору та оцінки персоналу. 13-19 III.Теоретична оцінка персоналу: 1. Методи оцінки: 20 1.1. Метод заданого вибору 20-22 1.2. Описувальний метод 22-23 1.3. Метод оцінки по вирішальній ситуації 23 1.4. Метод шкали поведінкових настанов 23-24 1.5. Проведення бесіди оцінки праці персоналу 25-29 2. Повідомлення працівнику про результати оцінки 30-32 3. Робота з резервом менеджерського персоналу: 1.1. Створення резерву 33-39 1.2. Підготовка резерву менеджерського персоналу на висування 39-42 1.3. Призначення на посаду 42-44 Висновок 45-46 Додаток 1. Універсальний бланк актуальної оцінки персоналу 47- 48 Додаток 2. Анкета описувального методу оцінки 49-52 Додаток 3. Методи проведення бесід по оцінці персоналу 53-54 Додаток 4. Матриця показників, якими володіє кандидат на керівну посаду або для зарахування у резерв на конкурсній основі 55-56 Додаток 5. Облікова картка спеціаліста, зарахованого до резерву на висування 57 Література 58-59

Висновок

Психологи стверджують наявність зв'язку між психологічними рисами людини та її діяльністю. Тому за результатами оцінки перших можна передбачати і ефективність діяльності.

Актуальність оцінки якостей працівника пов'язана з тим, що при прийманні на роботу нових співробітників, формування резерву, відборі кандидатів на нову посаду, плануванні службової кар'єри, проведенні атестації виникає необхідність оцінити особливості якості працівника.

Приймання на роботу вимагає відмови непридатним і відбору кращих серед достойних. Добре виконання працівником поточних обов'язків ще не гарантує того, що він буде так же працювати у майбутньому і в іншому колективі при зміні ситуації. Тут важливо оцінити не тільки результати роботи, й якість працівника, тобто його фундаментальні властивості. Звідси — необхідність пошуку методів оцінки особистих якостей.

Оцінка результатів праці може бути мало достовірною, особливо коли хороший працівник попав у погано працюючий колектив з некомпетентним керівником. Працівників треба оцінювати не тільки по тому, як він реалізує сьогоднішні цілі, а й по здібностях, ініціативі, досвіду, знанням. А з іншого боку, і підлеглі часто схильні оцінювати не тільки і стільки результати діяльності, скільки особисті якості керівника. Тому оцінка якостей — це необхідний і самостійний метод оцінки управлінських кадрів.

Сучасне управління в умовах комп'ютеризації все наполегливіше вимагає від керівника організації не стільки поточних дій, скільки уміння робити вибір головних напрямів розвитку, здійснювати стратегічне управління. Це посилює увагу до визначення здібностей, потенційних можливостей працівника.

Другим фактором, який обумовлює необхідність оцінки особистих якостей, пов'язаний з тенденцією сучасного управління до децентралізації, свободи у здійсненні господарської діяльності.

В умовах децентралізації, коли посилюються економічні методи управління, особливе значення мають такі якості менеджерів, як наявність організаційних здібностей, самостійність у прийнятті рішень, прагнення до успіху в підприємницькій діяльності, комунікабельність і наполегливість.

Третій фактор — оцінка якостей важлива для організації розстановки працівників в організації, так би мовити, професійної орієнтації всередині апарату управління. Оцінка якостей має активну спрямованість. Вона дає можливість орієнтувати працівника на придбання таких якостей як знання та уміння.

Виявлення здібностей до опанування сучасними технологіями дасть можливість менеджерам здійснювати кар'єрне просування працівників, підвищувати професіоналізм, необхідний для роботи в умовах ринкових відносин.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?