Курсова робота «Аналіз процентних доходів на прикладі ВАТ "Ощадбанк"», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 28.05.2009 11:00 · від Тусик · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу процентних доходів 1.1. Поняття процентного доходу 5 1.2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів банку 6 1.3. Методика аналізу процентних доходів банку 10 Розділ 2. Методика аналізу процентних доходів у ВАТ «Ощадбанк» 2.1. Характеристика банку 13 2.2. Аналіз активних і пасивних операцій банку 17 2.3. Аналіз процентних доходів банку 21 Висновки 27 Список використаної літератури 30 Додатки

Висновок

У банківській практиці основними джерелами процентних доходів є коротко- та довгострокові позички, прострочені та міжбанків-ські кредити. За довгостроковими кредитами доцільно встановлювати плаваючу процентну ставку з визначенням оптимальної частки отриманих банком процентів. Питома вага надходжень за простроченими кредитами у загальній величині процентних доходів не повинна перевищувати 3 %, інакше стан кредитного портфеля банку вважається незадовільним. Збільшення доходів від міжбанківських кредитів свідчить про відповідну спеціалізацію банківських активів.

Методика аналізу процентних доходів передбачає виявлення факторів, що впливають на їх обсяг, та можливостей визначення ступеня впливу кожного фактора. Отже, зростання процентних доходів залежить від:

- збільшення середніх залишків за статтями дохідних активів

- збільшення середнього рівня процентної ставки за дохідними активами F(/cep).

Проведений аналіз звітності банку свідчить, що сума сукупних активів становила на кінець звітного періоду 15 549 тис.грн проти 12 701 тис.грн на початок звітного періоду, тобто вони зросли на 2848 тис.грн, або на 22,4 %. Основну частку в активних операціях мають надані клієнтам кредити та фінансовий лізинг (58,1 і 57,1 %), при цьому простежується тенденція до подальшого їх зростання. Вони зросли у звітному періоді на 1797 тис.грн, або на 24,8 %. Друге місце в активних операціях банку посідають матеріальні активи банку (17,4 і 16,5%).

Спостерігається тенденція до підвищення в діяльності банку ролі міжбанківських кредитів, наданих іншим банкам. Якщо їх частка в сукупних активах банку на початок звітного періоду складала 5,1 %, то на кінець звітного періоду — 8,1 %, в абсолютній сумі їх сума зросла у звітному періоді на 611 тис.грн, або на 94,1 %.

Інші види активних операцій відіграють незначну роль у діяльності банку і коливаються від 0,1 до 5,6 %, але є тенденція до їх зростання. Викладене свідчить, що основним джерелом доходів комерційного банку є кредитні операції, тобто головну роль в активних операціях банку відіграють кредитні операції.

Сума матеріальних активів становила у банку на кінець звітного періоду 2565 тис.грн проти 2220 тис.грн на початок звітного періоду, тобто зросла на 15,5 %. Але їх частка в сукупних активах становить 16,5 % проти 17,4 %, тобто знизилась на 0,9 %. Оцінюючи вкладення банком коштів у основні засоби, слід мати на увазі, що в банківській практиці вважається, що банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більш як 25 % капіталу банку, інакше це може негативно відображатися на ліквідності та прибутковості банку.

Аналіз доходів банку свідчить, що план доходів банком перевиконано на 249 тис.грн або на 3,2 %, проти минулого звітного періоду сума доходів збільшилася на 3 510 тис.грн або на 79,0 %. Це пов'язано з перевиконанням плану доходів за всіма видами діяльності банку.

Проти минулого звітного періоду доходи також збільшилися за всіма складовими.

Водночас слід зазначити, що при тенденції темпів зростання комісійних доходів (на +9,9 % ), результатів від торговельних операцій (на 57,1 %), розміру інших небанківських доходів на рівні минулого року темпи зростання процентних доходів знизилися на 23,2 %. Аналіз змін у структурі доходів проти плану також свідчить про випереджаюче зростання комісійних доходів (+33,4 %), інших банківських доходів (+70 %), результатів від торговельних операцій (+10,2 %) над процентними доходами (+1,4 %). Наведені дані свідчать, що банк має проблеми з отриманням основного процентного доходу і його керівництво намагається збільшити надходження від платних послуг і комісійних, надаючи клієнтам нетрадиційні послуги.

У нашому прикладі коефіцієнт дохідності (дієздатності) дорівнює 90,8 % (7219 тис.грн : 7952 тис.грн • 100 %) проти 98,7 % (4250 тис.грн : 4452 тис.грн • 100 %) у минулому році. Наведені дані свідчать, що рівень дохідності комерційного банку у звітному році підвищився на 4,9 %, 90,8 % доходів іде на покриття витрат банку, а 9,2 % доходів формують прибуток комерційного банку.

Проаналізовано зміни у структурі процентних доходів комерційного банку. У поточному році скоротилася частка в загальній сумі процентних доходів за кредитами суб'єктам господарської діяльності з 84 % у минулому році до 80,2 % у звітному році за одночасного підвищення частки процентних доходів за коштами, розміщеними в інших банку, на 0,4 %, процентних доходів за кредитами фізичним особам — на 2,5 %, інших процентних доходів — на 0,8 %, процентних доходів за цінними паперами — на 0,1 %. Загальна сума процентних доходів у звітному році зросла на 3208 тис.грн або на 76,8 %. Спостерігається зростання суми процентних доходів за всіма їх складовими. Але слід зазначити відставання темпів зростання доходів за кредитами суб'єктам господарської діяльності (68,7 %) від темпів зростання загальної суми процентних доходів (76,8 %) за випереджаючих темпів зростання доходів за коштами, розміщеними в інших банках (82,9 %), процентних доходів за кредитами фізичним особам (302,5 %), процентних доходів за цінними паперами (+114,3 %)та інших процентних доходів (+514,3 %).

План процентного доходу перевиконано на 105 тис.грн, тому при плановій сумі процентного доходу 7280 тис.грн фактично він становив 7385 тис.грн Перевиконання плану процентних доходів пов'язане зі збільшенням суми наданих кредитів на 4105 тис.грн, що підвищило суму доходу на 1032 тис.грн За рахунок підвищення середніх процентних ставок на 3,6 % сума доходів збільшилася на 405 тис.грн

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?