Курсова робота «Збір та обробка статистичної інформації для оцінки використання заробітної плати (на прикладі АТП)», 2008 рік

З предмету Статистика · додано 29.05.2009 00:53 · від A. · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ І. Збір та обробка статистичної інформації для оцінки використання заробітної плати. 1.1. План статистичного спостереження 8 1.2. Результати проведеного статистичного спостереження 10 Розділ ІІ. Зведення та групування статистичних даних. 2.1. Статистичні зведення 11 2.2. Статистичні групування 13 Розділ ІІІ. Обробка статистичних даних. 3.1. Розрахунок відносних величин 23 3.2. Середні величини та показники варіації 31 3.3. Характеристика рядів розподілу 37 3.4. Перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність 40 3.5. Розрахунок показників та середніх показників ряду динаміки 42 3.6. Вимірювання взаємозв’язку між факторною і результативною ознакою 49 Розділ ІV. Аналіз отриманих результатів та висновки 57 Список використаної літератури 61

Висновок

Статистичне дослідження було проведено у декілька етапів, які розділяються згідно розділів курсової роботи.

В першому розділі був наведений план статистичного спостереження, перша частина якого називається програмна. Вона вміщує мету даного статистичного дослідження, спосіб, об’єкт дослідження, одиницю спостереження і одиницю сукупності. Також в програмній частині вказуються ознаки, що фіксуються при спостереженні. Друга частина називається організаційна, вона вміщує інформацію про об’єкт дослідження, об’єктивний і суб’єктивний час дослідження, вказує на відповідальну особу за організацію і проведення статистичного спостереження та керівника, якому передаються результати роботи. Також в даному розділі проводиться збір вихідної статистичної інформації.

Другий розділ включає зведення та групування зібраних статистичних даних.

За допомогою статистичного групування було вирішено 3 задачі:

- виділення соціально-економічних типів, груп або підгруп;

- виявлення внутрішньої будови статистичної сукупності;

- встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ознаками та явищами.

Для вирішення кожної із задач були побудовані типологічне, структурне та аналітичне групування.

Третій розділ, який має назву “Обробка статистичних даних” включає розрахунок відносних величин, середніх показників та показників варіації, також показників ряду розподілу, а саме коефіцієнт асиметрії та коефіцієнт ексцесу. Також тут проводиться перенесення результатів вибірки на генеральну сукупність, розраховується показники та середні показники рядів динаміки, вимірюється взаємозв′язок між факторною та результативною ознаками.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?