Курсова робота «Мовні засоби представлення концепту ПОЛІТИКА в українських ЗМІ», 2005 рік

З предмету Філологія · додано 28.05.2009 00:19 · від tina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Проблема концептуалізації в лінгвістиці 6 1.1. Проблема концепту 6 1.2. Методика концептуального аналізу 11 Розділ 2. Концептуальний аналіз ПОЛІТИКИ в українських ЗМІ.17 2.1. Пропозиційна сфера концепту ПОЛІТИКА 17 2.2. Асоціативна сфера концепту ПОЛІТИКА 23 2.3. Донорські зони концепту ПОЛІТИКА 28 2.3.1. Донорська зона СПОРТ 28 2.3.2. Донорська зона азартні ігри 30 2.3.3. Донорська зона ВІЙНА 30 2.3.4. Донорська зона КРИМІНАЛ 32 2.3.5. Донорська зона ФІЗИКА 33 2.3.6. Донорська зона ІСТОТА 34 2.3.7. Донорська зона ЕКОНОМІКА 35 2.3.8. Донорська зона НАВЧАННЯ 36 2.3.9. Донорська зона ТЕАТР 36 2.3.10. Донорська зона МОДА 37 2.3.11. Донорська зона КУХНЯ 37 Висновки 39 Список літератури 44 Список джерел 49

Висновок

Проведене дослідження дозволяє зробити певні висновки, які входять у компетенцію когнітивної лінгвістики. Сфера диктуму концепту ПОЛІТИКА характеризується багатозначністю та універсальністю лексеми політика, її можливістю репрезентувати значну кількість слотових позицій диктуму через відсутність інших вербальних позначень і наявністю її численних реляцій у сфері диктуму.

Ядром концепту ПОЛІТИКА є пропозиційний компонент, інтерпретація якого представляє відносно істинні, сутнісні знання про об’єкт концептуалізації. Цей компонент володіє високим ступенем вербалізації, знаковою репрезентацією знань про означуваний концепт. Концепт ПОЛІТИКА має як предметний статус, так і діяльнісний, хоча діяльнісний переважає у мові ЗМІ. Лексема політика є багатозначною, а тому концепт ПОЛІТИКА може мати різні значення. У газетно-публіцистичному стилі виділяють кілька значень лексеми політика, залежно від відношень "загальне – менш загальне – більш конкретне":

• найбільш загальним є віднесення політики, що спрямована на питання міжнародного суспільного життя до суб’єкта-держави;

• менш загальною є кореляція суб’єкта політики з владними структурами країни (це значення найбільш поширене в науковій літературі);

• політика – людська діяльність, спрямована на отримання і реалізацію політичної влади;

• політика – це особлива система ієрархічно впорядкованого суспільства;

• політика – це діяльність осіб, мікро- і макрогруп та інститутів, спрямована на отримання і реалізацію влади;

• політика – це система відносин у суспільстві для врегулювання нормованої ієрархії підпорядкування;

• політика – будь-який комплекс дій і заходів.

Слово "політика" може займати концептуальне місце предиката, суб’єкта та об’єкта. Модель диктуму містить не просто ситуаційну пропозицію, а їх комплекси, як мережу можливих істинно-ситуаційних включень іменованого об’єкту. Моделювання диктуму пропозиції виходить перш за все з метамовних характеристик об’єкта. Диктум пропозиції в ментально- психонетичному комплексі представлений різними слотовими рівнями. Концепт ПОЛІТИКА може зумовлювати різні реляції з аргументами диктуму, такими як:

- трансагресив;

- темпоратив;

- посесив;

- квалітатив;

- квантитатив;

- каузатив;

- фінітив.

У цілому пропозиційна сфера концепту ПОЛІТИКА представлена досить широко, що зумовлено багатозначністю лексеми "політика", її предметним та діяльнісним статусом.

Термінально-асоціативна частина фреймової когнітивної моделі корелює з пропозитивним компонентом диктуму, модусом і сферою психічних функцій: образами, відчуттями, почуттями, інтуїцією, трансценденцією.

У концептуальному аспекті асоціювання являє собою мисленнєво-психічну операцію пов’язування реальних, відносно істинних властивостей, характеристик об’єкта, інтеріорізованих у свідомості з властивостями інших об’єктів. Відповідно до цього у свідомості людини відбувається об’єднання метафор в асоціативно-тематичні групи, які відносяться до назв найрізноманітніших сторін живої і неживої природи, предметів, які оточують людину, абстрактних понять і явищ. Концептосфера ПОЛІТИКА може послуговуватись різними донорськими зонами, що репрезентують різноманітні концептуальні сфери. Найчастіше донорськими зонами для ПОЛІТИКИ виступають такі концептосфери:

1. Донорська зона СПОРТ особливо часто використовується у статтях, присвячених виборам чи парламентським дебатам. Політичне протистояння і боротьба за владу суб’єктів політики уподібнюється спортивній грі, яка може бути командною (найчастіше) чи представлену суперництвом найсильніших гравців. ПОЛІТИКА використовує різні види спорту: бігові, силові та інтелектуальні.

2. Донорська зона АЗАРТНІ ІГРИ. ПОЛІТИКА має певні правила гри, які не завжди бувають чесними і прозорими, а тому "політичні ігри", що супроводжуються запалом, завзяттям, прагненням до перемоги залежать не лише від щасливого випадку, а й іноді махінацій, шулерства.

3. Донорська зона ВІЙНА відображає жорстоке політичне протистояння і суперництво. Опозиційні і провладні партії перетворюються на ворогуючі військові табори, між якими точаться сутички та військові баталії.

4. Донорська зона КРИМІНАЛ є відображенням законодавчих порушень, зловживання службовим становищем виконавців політичної влади, а також їхнє прагнення здобути владу будь-якими можливими засобами. Високий рівень недовіри до політичної влади знаходить вияв у таких метафорах як: політичне шахрайство, політичний гангстеризм, політичний тероризм тощо.

5. Донорська зона ФІЗИКА. ПОЛІТИКА охоче послуговується основними категоріями фізики, але ці метафори часто вживані і неяскраві (стерті). Закони фізики досить часто мають спільне з політичними законами, звідси й велика кількість метафор типу політичний тиск, політична напруга, політичний спектр тощо.

6. Донорська зона ІСТОТА. ПОЛІТИКА внаслідок метафоричних перенесень набуває ознак живої людини з усіма притаманними їй характеристикам (фізичними, інтелектуальними, емоційними). У газетно-публіцистичному стилі метафори персоніфікації є досить часто вживаними.

7. Донорська зона ЕКОНОМІКА. У суспільному житті ці сфери дуже тісно взаємопов’язані, бо часто ототожнюються поняття політична та економічна влада. ЕКОНОМІКА (в цьому значенні) охоплює і фінансову сферу. В сприйманні реципієнтів ПОЛІТИКА і ГРОШІ є майже тотожними поняттями.

8. Донорська зона НАВЧАННЯ репрезентовано не досить широко в мові ЗМІ, але іноді трапляються метафори типу політична школа, політичний іспит, політичний вчитель.

9. Донорська зона ТЕАТР. Більшість метафор мають прихований підтекст. ПОЛІТИКА – це вже мистецтво, а не боротьба, політичні суб’єкти – артисти, виконавці ролей, які беруть участь в політичній виставі. Політика тут виступає як "гра на публіку".

10. Донорська зона МОДА. Метафори такого типу теж є нечастими, але цікавими з погляду поєднання різнопланових концептосфер, ототожнення політики і краси.

11. Донорська зона КУХНЯ зустрічається в метафорах, які мають на метв привернути увагу до розкриття сутності полій чи явищ, цікавих деталей і нюансів їхньої підготовки.

Дуже важливо, щоб візуальні образи, які викликаються метафорами не зіштовхувалися, інакше це означає, що автор не бачить внутрішній образ. Характер впливу метафоричних картин послаблюється, якщо в них немає єдиного асоціативного плану. В публіцистичному стилі практично відсутні ізольовані, одиничні метафори. Поява окремої несподіваної метафори в пресі зустрічається нечасто, зазвичай використовуються вже підготовлені традиційні метафори з тієї чи іншої тематичної групи.

Для когнітивно-ономасіологічного аналізу асоціати термінальної частини ментально-психонетичного комплексу представлені знаками, які передають буквально неістинну інформацію, що можна було б вважати немотивованими реакціями свідомості, якби ці реакції не стали його закономірностями. Метафори можуть бути абсурдними з точки зору пропозиції, але такі поєднання концептуально пояснювані і відображають здатність мови до збагачення і розширення змісту знакових форм за рахунок залучення до однієї концептуальної області з новими значеннями. Ці знаки асоціативної природи включаються в синтаксичні зв’язки мови.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?