Курсова робота «Дослідження фінансів інноваційних програм у вищій освіті в Україні», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 29.05.2009 12:01 · від Мирослава · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1.Вступ 2 2.Розділ 1 Формування інноваційного освітнього середовища у ВНЗ в контексті вимог Болонського процессу 3 1.1. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України 3 1.2. Основні підходи та етапи формування Зони європейської вищої освіти 4 1.3. Структура сектора освіти в Україні 7 1.4. Аналіз фінансування вищої освіти 10 3. Розділ 2 Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах 15 2.1. Основні аспекти наукової і науково-технічної діяльності ВНЗ 15 2.2. Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні 16 2.3. Досягнення наукової діяльності вищих навчальних закладів 23 4. Висновки 26 5. Перелік використаної літератури 28

Висновок

Реалізація реформ, пов’язаних із адаптацією вищої освіти до ЄПВО, сприяє розвитку вищої освіти України в цілому. Основна мета – спільний розвиток гнучкої системи вищої освіти із збереженням національних надбань та залученням кращого Європейського досвіду, розробка єдиних критеріїв і стандартів у цій галузі, де якість вищої освіти є основою створення цього процесу. Це забезпечить різноманітність можливостей для повноцінного розвитку, створення гнучких критеріїв кваліфікацій і систем із забезпечення якості у вищій освіті.

Україна не потребує збільшення видатків на державну освіту, однак потребує підвищення ефективності цих видатків. Необхідно здійснити дуже істотне підвищення ефективності в наданні освітніх послуг, і є можливості для створення необхідного фіскального простору за збереження наявного загального бюджету сфери освіти, що дало б змогу перерозподілити ресурси, підвищивши ту їх частку, що спрямовується на засоби та інвестиції, які сприяють підвищенню якості.

Виважене, науково обґрунтоване пільгове державне освітнє кредитування сприятиме розв’язанню низки актуальних проблем внутрішнього розвитку українського суспільства:

а) досягненню соціальної рівності в доступі до вищої освіти та можливостей кар’єрного зростання і самореалізації усіх громадян;

б) зменшенню навантаження на державний бюджет з одночасним збільшенням фінансової самостійності та професійної конкурентності вузів;

в) підвищенню якості освітніх послуг, кваліфікаційної підготовки випускників ;

г) регулюванню кадрових потоків, впливу на чисельність підготовки фахівців різних галузей, оптимізації їх співвідношення в різних сферах у відповідності з потребами суспільства;

ґ) покращенню ситуації з кадровим забезпеченням сільської місцевості.

Як пропозиція, може бути розробка Державної програми „Пільгове освітнє кредитування”. Досвід західних країн ілюструє нам продуману законодавчу базу, яка захищає всі сторони кредитного процесу. Банки виступають посередниками між студентом та державою, і за рахунок спеціальних державних фондів покривається зниження відсоткової ставки студентам з високою успішністю.

Є потреба збільшення видатків на наукову діяльність ВНЗ. Оскільки в сучасному світі наука перетворилася на найпотужнішу виробничу силу, сьогодні першочергове завдання – створення безперервного ланцюга від лабораторій до інноваційних виробництв. Університетські інноваційні структури - технопарки, повинні розпочати реальну інноваційну діяльність. Адже для цього у них все є: ідеї, кадри, база, молодь, нормативна і законодавча бази, державна підтримка.

В Україні існує декілька головних чинників – загроз інноваційній безпеці України: недостатній рівень фінансування науково-технічних робіт, слабкий розвиток інфраструктури трансферу технологій, зниження рівня "інтелектуалізації" експорту і зростання імпортозалежності країни від наукоємних товарів, незадовільне інформаційне забезпечення інноваційної сфери, недосконалість податкової системи та відсутність державної підтримки, повільний розвиток ефективних форм інноваційної діяльності.

Україна вже вичерпала резерви екстенсивного економічного зростання за рахунок збільшення обсягів виробництва та експорту ресурсів, тому разом маємо забезпечити врегулювання питань, що стримують розвиток інноваційної діяльності. Тільки так ми зможемо забезпечити гідне майбутнє нашій державі та прийдешнім поколінням, а Україна не скотиться на узбіччя цивілізації.

Є потреба збільшити обсяг грантів, хоча не думаю, що слід усе звести до невеликої кількості великих грантів. У межах можливостей слід дбати про те, як покращити забезпечення галузі й водночас дати змогу науці виконувати бодай свою просвітницьку функцію.

Зроблено висновки про незадовільне фінансове забезпечення інноваційної діяльності ВНЗ, що стратегічно не обґрунтовано, враховуючи інтеграційні процеси, тенденції глобалізації, розвиток економіки знань.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?