Дипломна робота «Ринок засобів виробництва для села», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 27.05.2009 21:04 · від Оля · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування та розвитку Ринку засобів виробництва для села 1.1. Сутність та соціально-економічні передумови формування ринку засобів виробництва в сільському господарстві 1.2. Характеристика засобів виробництва в аграрному секторі Висновки до розділу Розділ 2. Аналіз процесів становлення та розвитку ринку засобів виробництва для села 2.1. Сучасний стан розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства України 2.2. Аналіз тенденцій формування ринку імпортної сільськогосподарської техніки 2.3. Розвиток ринку засобів виробництва для села у Черкаській області Висновки до розділу Розділ 3. Основні напрями розвитку ринку засобів Виробництва для села 3.1. Напрями удосконалення ринку засобів виробництва для села 3.2. Запровадження механізму фінансового лізингу для українського села Висновки до розділу Висновки Список використаної літератури

Висновок

Проаналізувавши матеріали дослідження по даній темі, можна дійти висновку:

1. В умовах ринкової економіки матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва розглядається як зумовлений поділом праці обмін аграрною і промисловою продукцією з метою задоволення технологічного попиту на товари промислового виготовлення, одержання прибутку та вирішення соціальних проблем.

2. Ринкова трансформація зумовила докорінну зміну виробничих відносин в усіх галузях народногосподарського комплексу. Відбулась приватизація засобів виробництва, праця перетворилась у товар, Україна обрала монетаристсько-посередницьку модель розвитку економіки. В результаті утворилась монополістична, олігархічна посередницька бізнесова сфера, яка узурпувала ринок України. Її кінцевою метою було і зараз є одержання “швидких” грошей не через виробництво товарів, а завдяки обертання грошової маси. В результаті з суспільства вимиваються товари, які мають реальну вартість, суспільство бідніє. Таке ж явище має місце і на ринку технічних засобів.

3. Криза, що охопила сільське господарство та інші галузі АПК України, негативно позначилась на матеріально-ресурсному потенціалі, що стало однією з причин різкого скорочення виробництва сільськогосподарської продукції країни в цілому та Черкаської області зокрема. Щорічне вибуття з виробничого циклу замортизованих тракторів, збиральної техніки та інших сільськогосподарських машин при практичній відсутності їх поновлення наближає сільське господарство до процесу руйнації техніко-технологічної основи виробничого відтворення.

4. Пропозиція технічних засобів формується тепер вітчизняними виробниками, а також імпортом. Вітчизняне виробництво технічних засобів економічно не стимулюється, є збитковим і скорочується.

5. Для підвищення ефективності функціонування ринку технічних засобів необхідно поєднувати ринкові чинники формування попиту і пропозиції з державним регулюванням сфери аграрного сервісу та сільськогосподарського виробництва, а саме: попиту та пропозиції. Першою необхідною умовою цього є створення конкурентного середовища не лише для аграрної продукції, але й банківського капіталу. Становище, коли ціни на аграрну продукцію стримують різного роду комерційні структури, а відсотки на кредитні ресурси – вільні, не сприяє нормалізації банківської процентної ставки. Для фінансового бізнесу основним клієнтом повинні стати товаровиробники, а не комерційні банки. Держава не повинна підтримувати банкірів-банкрутів.

6. Система ціноутворення на технічні засоби повинна базуватись на дії ринкових чинників, з урахуванням розміру суспільно-необхідних витрат на виробництво технічних засобів.

7. Організаційними структурами аграрного технічного сервісу повинні бути державні формування, які відповідатимуть за забезпечення технічної і екологічної політики в галузі виробництва і використання технічних засобів, а виконавську функцію повинні виконувати комерційні формування, які працюють в конкурентному середовищі. При цьому необхідно посилити контроль за виконанням антимонопольного законодавства.

Коментар модератора

Робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?