Курсова робота «Калькуляція витрат», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 27.05.2009 19:26 · від zveruga · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Поняття та медодичні основи визначення собівартості продукції підприємства 5 1.1. Собівартість продукції, її види, структура 5 1.2. Сутність і методи калькулювання 8 1.3. Планування собівартості продукції 12 Розділ ІІ. Економічне обґрунтування ціни підприємства 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16 2.2. Економічний зміст ціни. Формування цін на пакувальну продукцію 23 2.3. Калькуляція витрат. Класифікація витрат за статтями. 31 Розділ ІІІ. Шляхи зниження собівартості пакувальної продукції 33 3.1. Аналіз собівартості одиниці продукції 33 3.2. Аналіз показників рентабельності 39 3.3. Резерви підвищення потоків прибутковості підприємства 44 Висновки 47 Список використаної літератури 49

Висновок

Дослідивши методологію і методику обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на прикладі підприємства ПОЛ-ЕКСІМ, яке займається виробництвом пакувальної продукції я визначила, що становлення ринку нерозривно пов’язане з вирішенням питань вдосконалення планування собівартості продукції, яке, в свою чергу, має привести до формування мобільного гнучкого ринку промислових товарів.

Собівартість продукції відображає економічну ефективність роботи виробничих ланок, її визначення служить засобом контролю за базовим рівнем витрат. Саме планування собівартості продукції дозволяє достовірніше формувати результативні показники діяльності підприємств, правильно визначати стратегію розвитку. Це дає можливість підприємствам успішно функціонувати в ринковій системі господарювання. Необхідність планування собівартості продукції пояснюється тим, що воно є основою ціноутворення, особливо в ринкових умовах, незалежно від методів реалізації цінової політики.

Щоб не було викривлень у собівартості продукції ТОВ ПОЛ-ЕКСІМ необхідно правильно планувати собівартість одиниці продукції на рівні підприємства. Зокрема, мова йде про віднесення непрямих витрат на певні види продукції. На підприємстві існує проблема правильності розподілу непрямих витрат на певні види продукції.

Питання організації обліку витрат і калькулювання собівартості повинні вирішуватись, виходячи із специфічних особивостей виробництва: організаційних‚ технологічних‚ особливостей використовуваної сировини і готової продукції.

Для одержання максимального прибутку підприємство ТОВ ПОЛ-ЕКСІМ повинне:

- раціональніше використовувати ресурси, що знаходяться в його розпорядженні;

- використовувати виявлений резерв по виробництву на наявному в нього устаткуванні додаткової продукції;

- більш якісно користуватися своїм сприятливим розташуванням (близьке розташування лісів, деревину з яких використовують для виготовлення меблів, будівельних цілей; в Житомирській області знаходиться меблевий завод «LATO» - вітчизняний виробник м’яких меблів найвищої якості);

- налагодити співпрацю із усіма постачальниками вторсировини (низькоякісної деревини, відходів лісопиляння, деревообробки та макулатури) із Житомира та Житомирської області, що призведе до скорочення транспортних витрат, а також витрат на додаткову сировину.

Проаналізувавши технологію виробництва ТОВ ПОЛ-ЕКСІМ я виявила, що збільшення випуску знижує витрати на одиницю продукції, тобто витрати на її виготовлення в розрахунку на одиницю продукції знижуються, а отже, знижується собівартість, що в остаточному підсумку веде до збільшення прибутку від реалізації продукції. Наприклад, збільшивши випуск картонних полотен із 700 кв.м/хв до 900 кв.м/хв, відрахування на амортизацію картоновиробляючих машин зростуть на 28 812 грн, а прибуток підвищиться із 350 000 до 480 890 грн. Ну а крім цього, додаткове виробництво рентабельної продукції вже саме по собі дає додатковий прибуток.

Таким чином, при збільшенні випуску і, відповідно, реалізації рентабельної продукції збільшується прибуток у розрахунку на одиницю продукції, а також збільшується кількість реалізованої продукції, кожна додаткова одиниця якої збільшує загальну суму прибутку. Унаслідок цього, збільшення рентабельної продукції, що випускається ТОВ ПОЛ-ЕКСІМ, за умови її реалізації дає значний приріст обсягу прибутку.

Зниження собівартості також значно може збільшити одержувану підприємством прибуток. Немаловажним фактором одержання додаткового прибутку є оптимізація структури збуту та налагодження системи оптимізованого збору втор сировини.

Для збільшення прибутку ТОВ ПОЛ-ЕКСІМ може:

- збільшити об’єм виробництва, використовуючи

Аналіз собівартості продукції спрямований на виявлення можливостей підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів у процесі виробництва, постачання і збуту продукції. Вивчення собівартості продукції дозволяє дати більш правильну оцінку рівню показників прибутку і рентабельності, досягнутому на підприємствах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?