Курсова робота «Облік, аналіз і контроль використання праці на підприємстві в управлінському обліку», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 27.05.2009 19:26 · від Назарій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 I. Теоретична частина 7 1.1. Облік витрат на оплату праці на підприємстві 7 1.1.1. Характеристика складу витрат на робочу силу 7 1.1.2. Види, форми та системи оплати праці. Фонд оплати праці 10 1.1.3. Відображення витрат на оплату праці на рахунках бухгалтерського обліку 16 1.1.4. Документальне оформлення особового складу працівників та використання робочого часу 20 1.2. Аналіз трудових ресурсів підприємства та оцінка ефективності їх використання 25 1.3. Контроль за використанням праці на підприємстві в управлінському обліку 28 II. Практична частина 31 Висновки 39 Список використаних джерел 41 Додаток 43

Висновок

Дослідивши тему курсової роботи „Облік, аналіз і контроль використання праці на підприємстві в управлінському обліку” можна зробити такі висновки:

1. Витрати на оплату праці не є однорідними. Тому лише правильне групування витрат на оплату праці дозволить сформувати достовірну управлінську інформацію з питань використання праці на кожному рівні, дасть змогу її користувачам, зокрема менеджерам підприємства, визначати, прогнозувати і планувати розміри коштів на покриття витрат на робочу силу, а працівникам – оцінити свої перспективи на даному підприємстві.

2. Законодавчо встановлено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Проаналізувавши нормативно-правові акти, встановили, що основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні довідники. Є 3 види заробітної плати (основна, додаткова та інші заохочувальні та компенсаційні виплати), які становлять фонд оплати праці. Законодавчо обумовлено 2 форми оплати праці: погодинна та відрядна. У свою чергу, в межах цих форм виділяють такі системи оплати праці: проста погодинна, погодинно-преміальна, пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна. Підприємство самостійно, проте з дотриманням вимог законодавства встановлює систему оплати праці на підприємстві. Найефективніше було б встановлювати погодинно-преміальну або відрядно-преміальну чи навіть відрядно-прогресивну систему оплати праці робітників, оскільки саме ці системи передбачають премії та додаткові виплати, що стимулює працівників, а це призводить до підвищення продуктивності праці.

3. Необхідно пам’ятати, що на фонд оплати праці підприємство здійснює нарахування, які є витратами підприємства і обліковуються на рахунку 65 „Розрахунки за страхування”. Також здійснюються обов’язкові утримання із заробітної плати працівників з метою забезпечення їх соціальних гарантій. Щодо ставок нарахувань та утримань, то необхідно уважно слідкувати за змінами у законодавстві, адже неправильне нарахування заробітної плати може призвести до ряду облікових помилок і вплинути на фінансовий результат діяльності підприємства.

4. Для обліку нарахування та видачі заробітної плати використовується рахунок 66 „Розрахунки за виплатами працівників”. Підприємство самостійно відповідно до законодавства вибирає один із трьох варіантів ведення обліку витрат. Малим підприємствам доцільно вести облік витрат з використанням рахунків класу 8. Великим підприємствам для більшої деталізації витрат варто обліковувати витрати із використанням рахунків 8 і 9 класу одночасно, оскільки з допомогою рахунків класу 8 накопичується інформація про операційні витрати за елементами, яка використовується для заповнення Звіту про фінансові результати, а 9 клас призначений для визначення собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).

5. Вихідним моментом для оцінки і прийняття управлінських рішень щодо трудових ресурсів є аналіз забезпеченості підприємства робочою силою та ефективність її використання. Особливо уважно слід аналізувати показник плинності кадрів, оскільки скоротивши його підприємство зможе забезпечити підвищення продуктивності праці загалом. Саме продуктивність праці відображає ефективність її використання. Підприємство самостійно виходячи із власних потреб має обрати такий підхід щодо оцінки вартості трудових ресурсів, основою якого є максимальне використання людських ресурсів і орієнтація на досягнення поставлених завдань.

6. На кожному підприємстві значна увага повинна приділятися контролю за використанням праці. Оскільки вчасно виявлені відхилення дають змогу ефективніше організовувати робочий час працівників, що призведе до підвищення продуктивності праці, що у свою чергу, зможе максимізувати прибуток підприємства, а також стимулюватиме працівників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення