Курсова робота «Активні операції КБ Приватбанк», 2006 рік

З предмету Банківська справа · додано 27.05.2009 14:46 · від иван · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Активні операції банків 5 1.1. Характеристика кредитних операцій банків 5 1.2. Поняття та види банківських інвестицій 11 2. Аналіз активних операцій Приватбанку 14 2.1. Активи КБ “Приватбанк” за 2003-2005 рр 14 2.2. Аналіз кредитного ризику 22 2.3. Емісійні операції банку 31 3. Напрямки удосконалення роботи банку щодо здійснення активних операцій 35 3.1. Вдосконалення роботи банку щодо здійснення кредитних операцій 35 3.2. Управління ризиками при здійсненні інвестиційних операцій банком 40 Висновки 42 Додатки 45 Список використаної літератури 47

Висновок

Можна зробити наступні висновки стосовно теми курсової роботи.

Кредитний ризик банку можна визначити як ймовірність отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди. Слід зазначити, що кредитний ризик формується з декількох самостійно діючих видів ризику.

За 2003 - 2005 рр. КБ “Приватбанк” досягнув істотних успіхів завдяки плідній і прибутковій роботі. Все це стало запорукою підвищення його конкурентоспроможності на ринку банківських послуг України.

В 2005 році КБ “Приватбанк” зміцнив свої позиції як в банківських колах, так і серед юридичних та фізичних осіб, по нарощуванню обсягів діяльності та підвищенню конкурентоспроможності. Банк активно впроваджував та реалізовував різноманітні проекти, підвищував якість сервісного обслуговування своїх клієнтів, використовуючи сучасні досягнення в галузі банківських продуктів та інформаційних технологій.

Основною активною операцією, як і раніше, залишалося кредитування. Причому позитивним є той факт, що кошти йдуть на фінансування підприємств реального сектору економіки, а отже, використовуються для зміцнення загального економічного зростання України. КБ “Приватбанк” активно та успішно співпрацює з підприємствами таких сфер та галузей народного господарства, як будівництво, хімічне виробництво, оптова та роздрібна торгівля, громадське харчування, харчова промисловість, сільське господарство тощо. Велика увага Правлінням банку приділяється також розширенню кредитування представників малого та середнього бізнесу.

Інвестиційні операції банків полягають у вкладенні банківських ресурсів у приватні і державні цінні папери на порівняно тривалі строки з метою отримання прибутку.

У той же час банківські інвестиції мають ряд відмінностей від кредитних операцій. Так, при кредитуванні ініціатива укладення угоди належить позичальнику, а при інвестуванні ініціатором виступає банк, який намагається вкласти кошти. Позичкові операції передбачають видачу коштів переважно на короткі періоди часу, тоді як інвестиції являють собою довготривале вкладення грошових ресурсів. Якщо при видачі позик банк є головним і одним із небагатьох кредиторів, то в інвестиційному процесі він є одним із багатьох вкладників коштів. Банківське кредитування пов’язано з особистими відношеннями банку з позичальником, а інвестування являє собою переважно безособову діяльність.

Визначення кола цінних паперів для вкладення банківських ресурсів здійснюється з урахуванням пріоритетних цілей інвестиційної діяльності, обраних комерційним банком. Так, якщо основними цілями інвестування є отримання доходу, збереження капіталу і забезпечення його приросту, то вибір тієї чи іншої цілі в якості пріоритетної служить базою для формування банком певного типу інвестиційного портфеля. Портфель, орієнтований на отримання високих доходів, передбачає інвестування коштів переважно в акції приватних корпорацій, що забезпечують високу норму прибутку на капітал. Якщо метою інвестицій є збереження ресурсів, банк віддає перевагу твердопроцентним борговим зобов’язанням держави і крупних відомих підприємств. Приріст капіталу забезпечується зростанням курсової вартості цінних паперів. Дана ціль досягається інвестуванням коштів у цінні папери молодих компаній “агресивного” типу, що обрали стратегію швидкого розширення.

У ряді країн існують законодавчі обмеження щодо формування банками свого інвестиційного портфеля.

Структура інвестиційного портфеля комерційних банків повинна бути оптимізована таким чином, щоб максимально знизити ризик імовірних втрат коштів, вкладених у цінні папери, що пов’язано з можливістю невиконання емітентом взятих на себе зобов’язань. Основним засобом зниження цього ризику є диверсифікація, тобто розподіл інвестиційного портфеля між різними видами цінних паперів. Критеріями диверсифікації можуть бути: тип цінних паперів емітента, якість і строки погашення, територіальний розподіл.

Як правило, банки формують спеціальні підрозділи для організації інвестиційних операцій, оскільки їх проведення вимагає високої кваліфікації та знання ситуації на фондовому ринку, а також стану справ і перспектив розвитку в окремих галузях економіки.

Окрім інвестиційних операцій, що банк виконує за рахунок власних коштів, банки можуть здійснювати інші операції з цінними паперами, які мають назву фондових. До фондових операцій відносять:

1) емісійні операції, які передбачають випуск та розміщення цінних паперів ( як власних так і третіх осіб) серед інвесторів та посередників;

2) операції купівлі-продажу цінних паперів на ринку за дорученням і за рахунок клієнтів (брокерські операції);

3) операції зберігання і управління цінними паперами (операції депо);

4) операції надання кредиту під заставу цінних паперів.

Хоча основною метою діяльності комерційних банків є отримання прибутку, вони не можуть вкладати усі ресурси тільки у високодохідні активи (види позик та інвестицій), оскільки при здійсненні активних операцій банки водночас повинні забезпечувати своєчасне повернення коштів їх власникам, тобто виконувати свої зобов’язання за пасивами.

Я вважаю, що для підвищення якості активів банкам необхідно вдосконалити внутрібанківський контроль кредитної діяльності, створивши ефективну систему управління кредитним та інвестиційним ризиками.

У свою, чергу самі банки повинні сформувати довгострокову стратегію підвищення власної конкурентноздатності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали