Курсова робота «Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості та її вплив на фінансові результати підприємства», 2007 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 27.05.2009 01:22 · від годз · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу дебіторської та креди-торської заборгованості 1.1. Суть і види дебіторської заборгованості 1.2. Зміст і класифікація кредиторської заборгованості 1.3. Методика аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості Розділ 2. Аналіз дебіторської та кредиторської заборго-ваності ват „октант” за 2005-2006 роки 2.1. Оцінка складу і структури дебіторської заборгованості підприємства 2.2. Аналіз структури кредиторської заборгованості підприємства та її стану 2.3. Порівняльна характеристика дебіторської та кредиторської заборгованості Розділ 3. Проблеми та шляхи вдосконалення ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Узагальнюючи вищевикладене дослідження, можна зробити наступні висновки.

Дебіторська заборгованість – важливий компонент оборотного капіталу. Під дебіторською заборгованістю ми розуміємо заборгованість підприємств та організацій і фізичних осіб даному підприємству. Розмір дебіторської заборгованості визначається умовами розрахунків підприємства зі своїми клієнтами.

Під кредиторською заборгованістю розуміється заборгованість даної організації іншим організаціям і фізичним особам – кредиторам (платежі за придбану продукцію, спожиті послуги, заборгованість по платежах у бюджети всіх рівнів й ін.).

Одним із завдань фінансового менеджера по управлінню дебіторською й кредиторською заборгованістю є визначення ступеня ризику неплатоспроможності покупців, розрахунок прогнозного значення резерву по сумнівних боргах, а також надання рекомендацій з роботи з фактично або потенційно неплатоспроможними покупцями.

Збільшення дебіторської заборгованості ініціює додаткові витрати підприємства на: збільшення обсягу роботи з дебіторами (зв’язок, відрядження й ін.); збільшення періоду обороту дебіторської заборгованості (збільшення періоду інкасації); збільшення втрат від безнадійної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість - елемент оборотних коштів, її зменшення знижує коефіцієнт покриття. Тому фінансові менеджери вирішують не тільки завдання зниження дебіторської заборгованості, але і її балансування із кредиторською. При аналізі співвідношення між дебіторською й кредиторською заборгованостями необхідний аналіз умов комерційного кредиту, надаваного фірмі постачальниками сировини й матеріалів.

З метою максимізації припливу коштів підприємству варто розробляти широку розмаїтість моделей договорів із гнучкими умовами форми оплати й гнучким ціноутворенням. Можливі різні варіанти: від передоплати або часткової передоплати до передачі на реалізацію й банківської гарантії.

Система знижок сприяє захисту підприємства від інфляційних збитків і відносно дешевому поповненню оборотного капіталу в грошовій або натуральній формі. Для того щоб визначити, чи треба покупцеві надавати знижку за авансові виплати залишків на рахунках, фінансовому менеджерові варто зрівняти доход від коштів, одержуваних у результаті прискорених платежів, із сумою знижки.

Аналіз складу, структури та стану дебіторської і кредиторської заборгованості ВАТ „Октант” за 2005-2006 рр. свідчить про деяке зменшення суми дебіторської заборгованості підприємства та зростання його кредиторської заборгованості. Так, в 2006 році сума дебіторської заборгованості зменшилась порівняно з 2005 роком на 572,7 тис. грн. і становила 5253,8 тис. грн. Дане зменшення відбулося в основному за рахунок зменшення заборгованості за товари, роботи, послуги на 1813,0 тис. грн., оскільки по інші види заборгованості зростають. Позитивним є зменшення періоду погашення дебіторської заборгованості на 7 днів та підвищення її оборотності на 0,7 оборота, а також зниження її частки в поточних активах на 5,7%.

Щодо кредиторської заборгованості, то в 2006 році спостерігається її зростання порівняно з 2005 роком на 133,2 тис. грн., що в основному спричинено зростанням заборгованості з оплати праці та заборгованості за товари, роботи послуги. Негативним є зменшення періоду погашення кредиторської заборгованості на 10 днів, та підвищення її оборотності, так як підприємство може менший термін користуватися залученими коштами в господарському обороті, оскільки кредиторська заборгованість виступає безкоштовним джерелом коштів, які можуть використовуватися в господарському обороті до настання строку її погашення. Це може бути зумовлене тим, що підприємства-постачальники надають даному підприємству знижку в рахунках за швидку сплату або ж розглядають підприємство як ризиковане і тому виставляють йому жорсткі умови розрахунків.

Тому ВАТ „Октант” необхідно проводити ефективну політику управління дебіторською і кредиторською заборгованістю з метою недопущення погіршення його фінансового становища в майбутньому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?