Курсова робота «Стереотипи в американській мовній картині світу», 2008 рік

З предмету Іноземні мови · додано 26.05.2009 20:14 · від violet_orchid · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретична частина. Загальні положення. 1.1. Поняття стереотипу 1.2. Поняття стереотипу за У. Ліппманом 1.3. Поняття мовного стереотипу 1.4. Основні властивості і параметри стереотипів 1.5. Класи стереотипів 1.6. Функції стереотипів 1.6.1. Когнітивна економія (або економія зусиль) 1.6.2. Стереотип як захист 1.7. Мовна картина світу Розділ ІІ. Дослідження стереотипів в американській мовній картині світу 2.1. Гендерні стереотипи 2.1.1. Загальні поняття про гендерні ролі та гендерні стереотипи 2.1.2. Представлення гендерних ролей в мовній картині світу 2.1.3. Мовна репрезентація гендерних стереотипів 2.2. Етнічні стереотипи 2.2.1. Мовна репрезентація етнічних стереотипів Висновки Список використаної літератури

Висновок

З зазначених у вступі завдань, ми визначили, що серед різних трактувань поняття стереотип, існує декілька головних:

1) стереотип є важливим інтеграційним складником суспільства, який можна знайти у мотивації суспільних дій, ідеологій або політичній пропоганді;

2) стереотип - це оцінка (позитивна або негативна), що опирається на переконанні;

3) стереотип носить суспільний характер. Він нав'язується публічною думкою через родину або - у широкому сенсі - через середовище без врахування її особистого досвіду;

4) стереотип - явище емоційне;

5) стереотип частково відповідає правді або цілком суперечить фактам;

6) стереотип не змінюється на протязі великого проміжку часу (або змінюється дуже повільно), не залежить від фактичного досвіду людини.

Стереотипи - невід’ємний елемент буденної свідомості. Вони акумулюють деякий стандартизований колективний досвід, наявний індивіду в процесі навчання і спілкування з іншими, допомагають йому орієнтуватися в житті і певним чином спрямовують його поведінку. Їх суть – у відображенні ставлення, настановлення даної соціальної групи до певного явища.

Стереотипи ділять на позитивні, негативні, нейтральні; особисті, гендерні, сімейні і соціальні.

Гендерні стереотипи - набір загальноприйнятих норм і суджень, які стосуються існуючого становища чоловіків і жінок, норм їхньої поведінки, мотивів і потреб. Гендерні стереотипи закріплюють існуючі гендерні розбіжності і стають перепоною до змін стану справ в сфері гендерних відносин.

Сприйняття світу представниками певної нації залежить від національної психології, компонентами якої є національний характер та темперамент, національне почуття, національна самосвідомість, особливості складу розуму, звичаї, традиції, вдача. Специфічні особливості національної психології є продуктом певних історичних умов та культурних впливів. Вони фіксуються у відповідних стереотипах, що входять до структури національної самосвідомості. «Етнічні стереотипи - відносно стійкі уявлення про моральні, розумові, фізичні якості, властиві представникам різних етнічних спільнот. У змісті етнічних стереотипів, як правило, зафіксовані оцінювальні думки про вказані якості. Крім цього у змісті етнічних стереотипів можуть бути присутні і приписи до дії відносно людей даної національності».

В мові стереотипи мають своє відображення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?