Курсова робота «Методи дослідження споживачів», 2008 рік

З предмету Маркетинг · додано 26.05.2009 18:15 · від юлия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1.Теоретичні аспекти організації та проведення маркетингових досліджень. 1.1. Напрямки комплексного дослідження ринку 4 1.2. Процес маркетингового дослідження 16 1.3. Сегментація ринку та позиціонування товарів 22 2. Аналіз маркетингового середовища діяльності ПП "Уют". 2.1. Оцінка стану та перспектив розвитку макросередовища 27 2.2. Аналіз ринку ліжок міста Київ 31 2.3. Характеристика конкурентного середовища на ринку меблів 34 3. Планування та проведення маркетингового дослідження ставлення споживачів до продукції ПП "Уют". 3.1. Розробка анкети для проведення дослідження 39 3.2. Аналіз результатів дослідження ПП «Уют» 42 3.3. Сегментування споживачів та вибір цільового ринку ПП «Уют» 44 Висновки 49 Використана література 51

Висновок

Отже, зміст маркетингових досліджень настільки ж різноманітний, як різноманітний сам ринок. Тому в різних наукових працях виділяють різні "набори" основних напрямків маркетингових досліджень. Наприклад, Ф. Котлер говорить про такі типи розв'язуваних у ході маркетингових досліджень завдань: вивчення характеристик ринку, вимірювання потенційних можливостей ринку, аналіз розподілу часток ринку між фірмами, аналіз збуту, вивчення тенденцій ділової активності, вивчення товарів конкурентів, короткострокове прогнозування, вивчення реакції на новий товар і його потенціал, довгострокове прогнозування, вивчення політики цін

Ринок – це споживачі, їхня купівельна спроможність і схильність до обміну. Виходячи із цього, необхідно дослідити те, чого хочуть споживачі, чому вони поводять себе так чи інакше.

Вивчення кінцевих споживачів проводять, досліджуючи моделі їх поведінки.

Маркетингове середовище – це сукупність активних суб'єктів, різноманітних чинників, що діють за межами фірми і впливають на її стратегію, можливості ефективно працювати на ринку і не піддаються безпосередньому контролю з боку фірми.

Говорячи про дослідження "ринку", ми розуміємо його в максимально широкому плані, маючи на увазі, по-перше, сам ринок, його обсяг, структуру, сегменти; по-друге, товар – його властивості, життєві цикли, позиціонування, ціни, специфіку просування на ринку нового товару; по-третє, споживачів – їхню поведінку, типологію, мотивацію до прийняття рішень про купівлю тощо.

В ході виконання дослідження було проведено аналіз ринку меблів міста Києва по товару «спальні ліжка». Дослідження проводилося на базі ПП «УЮТ». Основними факторами макросередовища, що впливають на підприємство, виступають політичні, економічні, соціально-демографічні, науково-технічні, культурні та фактори природного середовища.

Найбільший вплив мають такі фактори як політична нестабільність в державі, незадовільний економічний стан населення, інфляція, низька прибутковість підприємств, зниження народжуваності та збільшення смертності, недостатня державна фінансова підтримка науково-технічного прогресу в галузі дослідження нових конструкційних матеріалів для меблів. Можливими загрозами виступає зміна потреб і смаку споживачів. Напрямком розвитку макросередовища виступає підвищення рівня культури обслуговування та зменшення впливу викробництва на навколишнє середовище.

Розрахована місткість ринку ліжок міста Києва на рік складає 201,96 млн. грн. Проведення сегментації ринку розбило ринок реалізації ліжок на шість основних сегментів. Критеріями проведення сегментації виступали рівень доходів споживачів (низький середній та високий) та споживчі переваги (вимогливі потреби та невимогливі потреби).

Проведений аналіз споживачів та їх потреб виявив, що основними споживачами продукції ПП «УЮТ» виступають досить молоді люди, що мають потребу в порівняльно недорогих меблях високої якості, з середнім достатком. Нажаль, серед споживачів поширена думка, що кращі вироби – це здебільш закордонні. Ці думки не безпідставні – вони є наслідком старої системи господарювання і низькою якістю вітчизняних меблів.

Для вітчизняних виробників ліжок доцільно орієнтуватися на орієнтуватися на споживачів з низьким рівнем доходу та вимогливим смаком та споживачів з середнім рівнем доходу та будь-якими потребами.

Проведений аналіз конкуренції в галузі виготовлення меблів для підприємства ПП «УЮТ» виявив, що прямими конкурентами ПП «УЮТ» виступають невеликі фірми-виробники меблів на замовлення, що працюють в умовах дрібносерійного або серійного виробництва. Таких фірм-конкурентів для ПП «УЮТ» є по місту Києву близько 30.

Аналіз привабливості галузі виробництва меблів виявив, що галузь виготовлення меблів в якій працює ПП «УЮТ» дуже приваблива. Визначальний вплив становлять споживачі, конкуренти та постачальники. Незначний вплив мають товари-замінники, відношення громадськості до галузі, вплив профспілок.

Проведений аналіз конкурентоспроможності в порівнянні з іншими підприємствами для ПП «УЮТ» виявив, що підприємство займає середнє положення на ринку.

Дослідження політики просування свідчить про те, що реклама спальних ліжок має носити інформативний характер та розміщуватися у газетах, журналах, біг-бордах. Важливим етапом політики просування виступає стимулювання збуту, яке при реалізації ліжок має бути направлене на стимулювання власних торгових агентів підприємства, стимулювання продавців та стимулювання споживачів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?