Курсова робота «Особливості адміністрування податків і платежів від здійснення ЗЕД», 2006 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 11.11.2006 23:55 · від Шева · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Організаційні засади та нормативно правове забезпечення адміністрування податків і платежів від здійснення ЗЕД 1.1. ЗЕД та її роль у формуванні доходів бюджетів 5 1.2. Сутність адміністрування податків і платежів від здійснення ЗЕД 11 Розділ 2. Механізм адміністрування податків і платежів від здійснення ЗЕД 2.1. Облік різних категорій платників податків, що здійснюють ЗЕД 14 2.2. Особливості справляння ПДВ, Акцизного збору, Мита та інших видів податків при здійсненні ЗЕД 2.2.1. Основні етапи адміністрування ПДВ 22 2.2.2. Особливості адміністрування акцизного збору 34 2.2.3. Особливості справляння Мита 39 2.3. Забезпечення контролю за дотриманням законодавства у сфері ЗЕД 42 Розділ 3. Зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення адміністрування податків і платежів від здійснення ЗЕД 3.1. Адміністрування податків і платежів від здійснення ЗЕД на прикладі Російської федерації 47 3.2. Актуальні завдання підвищення ефективності адміністрування податків і платежів від здійснення ЗЕД та їх значення у зростанні доходів бюджету 50 Висновки 52 Список використаних джерел Додатки

Висновок

Отже, розглянувши основні моменти процесу адміністрування податків і платежів від здійснення ЗЕД, можна зробити певні висновки щодо теоретичних основ та практичних рекомендацій.

Податок у ЗЕД є специфічною монопольною ціною послуг держави суб'єктам ЗЕД і тому особливо важливо визначити рівень оподаткування, налагодити партнерські зв’язки контролюючих органів та платників податків, аби найоптимальніше поєднати інтереси держави і платників податку – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Цього можна досягти за умов урахування і поєднання таких критеріїв, як економічна ефективність, соціальна справедливість, стабільність, гнучкість і фіскальна достатність податків, дієвий механізм адміністрування податків. Тобто податкова політика у ЗЕД має бути системою економічних заходів у сфері податків, які водночас даватимуть змогу здійснювати контроль та регулювання ЗЕД, сприятимуть збалансуванню вітчизняної економіки й забезпечуватимуть надходження до бюджету держави [].

Головною формою вияву податкової політики у сфері ЗЕД є система оподаткування експортно-імпортних операцій, яка складається з встановлених видів податків та обов'язкових платежів. Оптимізацію такої системи оподаткування треба здійснювати відповідно до принципів вигоди й адміністративної зручності та платоспроможності.

Так як облік платників податків – суб’єктів ЗЕД, що здійснюється податковими та митними органами є першим етапом адміністрування податків і платежів від здійснення ЗЕД, то його значимість є очевидною. Тому так гостро стоїть проблема недосконалості митного законодавства щодо обліку суб’єктів ЗЕД. Відсутність єдиного документу щодо даного обліку призводить до нераціонального використання контролюючими органами своїх ресурсів та часу, а так і створення передумов ухилення від сплати відповідних податків і платежів. Раціонально було б покласти обов’язки щодо обліку на якийсь один контролюючий орган.

Розглянувши облік податків і платежів на основі найбільш вагомих таких як ПДВ, акциз та мито, можна зробити висновки, що здебільшого процес обліку цих податків досить налагоджений механізм взаємодії митних та податкових органів. Для удосконалення цього процесу треба впроваджувати нові інформаційні технології, наприклад створення нового АРМу «ЗЕД».

Удосконалювати прогнозно - аналітичну роботу щодо податків і платежів від здійснення ЗЕД можна шляхом розробки принципово нових методичних прийомів адміністрування на основі здобутого досвіду, за результатами аналізу обсягів поточних та перспективних обсягів експортно-імпортних операцій, особливостей функціонування відповідних галузей економіки, пільг з цих податку, а також сум ПДВ, заявлених до відшкодування з державного бюджету, і заборгованості з бюджетного відшкодування сум ПДВ.

Так як контроль є одним із головних напрямів роботи щодо адміністрування податків і платежів від здійснення ЗЕД, то актуальність вдосконалення цього процесу є безперечною. Дієвим буде опрацювання механізму спільного контролю митних та податкових органів за забезпеченням прав та обов’язків платників податків – суб’єктів ЗЕД. При чому потрібно чітко визначити завдання та пріоритетні напрями роботи відповідних органів, за для уникнення диверсифікації зусиль контролюючих органів.

Необхідно підвищити ефективність заходів щодо протидії ухиленню від сплати таких основних податків від здійснення ЗЕД як акцизний збір, мито та ПДВ. Особливо, зловживанням з одержанням відшкодування з Державного бюджету України сум ПДВ у разі проведення експортних операцій.

Для цього потрібно:

1) розробити нові редакції законів щодо цих податків, в яких розглянути питання щодо скорочення переліку пільг зі сплати відповідних податків та запровадити мораторій на надання нових пільг;

2) удосконалити механізм справляння податків від здійснення ЗЕД шляхом спрощення та забезпечення прозорості відповідних процедур його адміністрування;

3) запровадити тимчасову реєстрацію платників суб’єктів ЗЕД, діяльність яких не має постійного характеру;

4) законодавчо встановити порядок обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах

5) удосконалити механізм забезпечення законності виплат бюджетного відшкодування сум ПДВ, у т.ч. шляхом унеможливлення одержання бюджетного відшкодування в разі здійснення фіктивних операцій з продажу товарів (робіт, послуг);

6) обмежити застосування податкових векселів при ввезенні (пересиланні) в Україну товарів (робіт, послуг).

Доцільно буде віднести митні органи до органів, уповноважених здійснювати заходи з погашення податкового боргу з ПДВ.

Запровадження ефективних заходів щодо запобігання та протидії використанню механізму бюджетного відшкодування сум ПДВ для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, допоможе зберегти кошти державного бюджету України.

Необхідно доопрацювати механізм спільного контролю митних та податкових органів за переміщенням товарів, операції за якими найчастіше здійснюються з ухиленням від сплати податків і платежів від здійснення ЗЕД, та які використовуються для незаконного одержання бюджетного відшкодування сум ПДВ.

Запровадження заходів щодо підвищення ефективності роботи з виявлення, розкриття і розслідування злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків і платежів від здійснення ЗЕД та одержанням незаконного відшкодування з бюджету сум ПДВ, призведе до оздоровлення економіки в цілому.

Отже мету, що була поставлена перед початком написання курсової роботи на тему: «Адміністрування податків і платежів від здійснення ЗЕД» було досягнуто. Метою було зробити аналіз процесу адміністрування податків і платежів від здійснення зовнішньоекономічної діяльності і на основі оцінки діючих механізмів, внести пропозицій щодо його вдосконалення.

Після дослідження теоретичних основ процесу адміністрування податків і платежів від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, його об’єкта, предмета та основних етапів, законодавчої бази, праць на дану тематику, статистичних даних надходжень податків, що сплачують суб’єкти ЗЕД, основних проблем, щодо процесу адміністрування податків і платежів від здійснення ЗЕД і розробки пропозицій по його вдосконаленню склалась цілісна картина основних засад адміністрування податків і платежів від здійснення ЗЕД.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення