Реферат «Злочинні групи та їх психологічна характеристика», 2006 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 26.05.2009 15:58 · від Юлия · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Злочинні групи та їх психологічна характеристика 5 Висновки 16 Список використаних джерел 18

Висновок

Сьогодні відбувається зростання групової і організованої злочинності. Ця негативна тенденція обумовила необхідність кримінологічного дослідження особливостей виникнення і функціонування різних злочинних груп, організацій, внутрішньогрупових динамічних процесів, які в них відбуваються, проблеми формування і встановлення чіткого організаторського елементу (лідерство, авторитет). Названі аспекти є необхідними для вірної правової оцінки злочинної діяльності членів таких груп, місця і ролі в них організаторів і керівників.

Вивчення закономірностей поведінки та діяльності людей, обумовлених їх включенням в соціальні групи, а також психологічних характеристик останніх є специфікою соціальної психології. Водночас в юридичній науці існує положення, що будь-яка злочинна група є різновидом малої соціальної групи, або ж злочинна група визначається як мала антисоціальна группа. Вона характеризується, з одного боку, деякими специфічними ознаками: злочинний характер цілей створення, протизаконний характер діяльності і криміногенні особистісні якості членів групи, з іншого — тими ж рисами, що і будь-яка мала соціальна група. Таким чином, положення соціальної психології, які стосуються особливостей функціонування соціальних груп, можуть бути спроектовані на дослідження злочинних груп та її членів, включаючи проблему лідерства.

Таким чином, поняття лідера злочинної групи є похідним від соціально-психологічного поняття лідера, з одного боку, а з іншого — воно обтяжене суттєвими специфічними рисами ціннісно нормативної системи злочинної групи і протизаконним характером її діяльності. Спираючись на попередні висновки, пропоную таке визначення лідера злочинної групи. Лідер — член злочинної групи, який є ініціатором її створення або керує нею з метою організації спільної злочинної діяльності членів групи для найбільш ефективного досягнення злочинних цілей.

Феномен лідерства в його «класичному» вигляді представлений в організованих згуртованих злочинних групах. Звичайно, в залежності від типу такої групи характеристика і ознаки даного поняття можуть змінюватись (це стосується, зокрема, групи без попереднього зговору — так званої ситуативної). Проте є у наведеному визначенні вихідний компонент, без якого не можливе існування феномену лідерства. На мою думку, він лежить в площині активних, об'єктивно виражених, дій лідера, спрямованих на організацію членів групи для спільної злочинної діяльності.

Теоретичні розробки такої комплексної проблеми як лідерство у злочинній групі вимагають встановлення єдиного понятійного апарату і чіткого визначення змістового значення та співвідношення термінів, що застосовуються, зокрема — лідер, організатор і керівник злочинної групи. Вирішення цієї проблеми в юридичній літературі представлено трьома підходами. Перший полягає в тому, що взагалі заперечується поняття лідера названої групи. Її прихильники наголошують, що терміни «лідер», «керівник» прийнято застосовувати в контексті груп із суспільне ціннісним змістом спільної діяльності, а стосовно злочинних — доцільно використовувати «організатор» і «ватажок». Аргументація таких висновків у тому, що соціальна психологія ніколи не вживає поняття «лідер» злочинної групи, бо вона вивчає лідера в групах із соціально ціннісним змістом спільної діяльності. Навряд чи можна погодитись з наведеним вирішенням проблеми. Дійсно, соціальна психологія не використовує терміни «лідер», «керівник» чи «організатор» щодо злочину чи злочинної групи. Але ці поняття саме в такому контексті застосовуються в юридичних науках. Ряд термінів, які характеризують групову злочинну діяльність, в юридичних науках запозичені із соціальної психології.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?