Курсова робота «Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджету», 2008 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 26.05.2009 13:49 · від Григорьева Т.А. · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ I. Етапи формування та виникнення місцевих податків і зборів та їх значення 4 1.1. Історичні аспекти формування та виникнення місцевих податків і зборів та їх значення 4 1.2. Сутність, класифікація та особливості проведення місцевих податків і зборів 6 Розділ II. Роль та аналіз місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджету 12 Розділ III. Шляхи удосконалення надходжень місцевих податків і зборів у бюджет держави 19 Висновки 27 Список використаної літератури

Висновок

Інститут місцевих податків і зборів є ключовим у сфері формування доходів місцевих органів влади в більшості розвинутих зарубіжних країн. Закономірність функціонування місцевих фінансів у тому, що основним способом формування доходів місцевих органів влади є місцеві податки і збори. Виникнення місцевих податків і зборів зумовлено необхідністю розмежування джерел доходів між бюджетами різних рівнів. Це розмежування здебільшого має політичне забарвлення і свідчить про те, наскільки центральний уряд довіряє місцевим органам влади. З іншого боку, це розмежування свідчить про рівень розвитку демократії в державі, бо надмірна централізація фінансових ресурсів завжди створює небезпеку встановлення фінансової диктатури.

Основу формування інституту місцевого оподаткування в Україні поклало ухвалення Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори». Проте в процесі справляння місцевих податків і зборів виявилось багато недоліків, які зумовлені невирішеністю як суто теоретичних проблем самої системи місцевого оподаткування, так і невизначеністю багатьох технічних процедур механізму обчислення, пріоритетів у наданні пільг тощо.

Місцеві податки та збори – обов’язкові платежі, які встановлюються місцевими органами влади і є обов’язковими до сплати за встановленими ставками тільки на певній території. Місцеві податки та збори надходять виключно до місцевих бюджетів.

Місцеві податки і збори забезпечують: одержання податкових надходжень із місцевих баз оподаткування; захист від однобічного розвитку місцевої економічної структури; невеликі коливання надходжень упродовж усього ділового циклу; відчутність податків і балансу інтересів, рівновагу між споживанням місцевих послуг і податковим тягарем; відповідність між економічним розвитком і надходженнями місцевих податків; в однакових за розмірами адміністративних одиницях різниця між надходженнями від місцевих податків на душу населення незначна; гнучку систему ставок місцевих податків; розподіл податкового потенціалу залежно від місцевих потреб; місцеві органи самоврядування мають право встановлювати ставки одного або двох найголовніших податків.

Використання цілісної системи місцевих податків і зборів для фінансування місцевого самоврядування є більш ефективним і з погляду можливостей контролю за використанням їх з боку платників податків, котрі мають змогу прослідкувати за цим безпосередньо.

Без сумніву, в Україні склалися передумови для побудови нової системи місцевого оподаткування і зміцнення на її основі фінансів місцевого самоврядування. Звичайно, мова не може йти про запровадження одночасно всіх місцевих податків. Це треба робити поетапно в контексті проведення реформи всієї системи оподаткування, при збалансуванні співвідношення між надходженнями від загальнодержавних і місцевих податків на користь значного підвищення частки останніх. Використання цілісної системи місцевих податків і зборів для фінансування місцевого самоврядування є більш ефективним і з погляду можливостей контролю за використанням їх з боку платників податків, котрі мають змогу прослідкувати за цим безпосередньо.

Удосконалення системи місцевих податків і зборів, зростання їх фіскальної ролі – один з напрямів зміцнення місцевих бюджетів. Для забезпечення ефективної політики місцевого оподаткування в Україні треба провести ряд реформ. Уже сьогодні необхідно вживати певні практичні заходи щодо формування економічних та організаційно-правових засад державної політики розвитку місцевого оподаткування та запровадження в дію конкретних норм законодавства, які сприятимуть розвитку регіонів та держави в цілому, а також включення України у сучасні інтеграційні процеси.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?