Курсова робота «Особливості розподілу прибутку підприємства», 2004 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 26.05.2009 11:39 · від годз · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Методологічні основи формування прибутку підприємства в ринкових умовах Розділ 2. Дослідження порядку формування та розподілу прибутку ват «маслосирбаза» за 2002 – 2003 рр. 2.1. Оцінка обсягу і динаміки формування прибутку підприємства 2.2. Аналіз розподілу прибутку ват « маслосирбаза» 2.3. Оцінка впливу факторів, що спричинили зміну обсягу прибутку Розділ 3. Стратегія планування прибутку ват « маслосирбаза» на 2004 рік та його використання Висновки і пропозиції Список використаних джерел

Висновок

В даній роботі було розглянуто одне з актуальних питань в діяльності підприємства – це особливості розподілу прибутку і визначення його ролі в економічній діяльності суб’єктів господарювання. Постільки прибуток служить джерелом розширення виробництва, створення фондів споживання і розвитку невиробничої сфери, виробничого і соціального розвитку підприємства, матеріального заохочення.

Також прибуток являється підсумковим показником фінансово-господарської діяльності підприємства. Ця категорія відображає кінцевий результат виробничої і фінансово-збутової діяльності, зростання об'ємів виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості.

Крім того, в умовах ринку, важливого значення набуває роль прибутку, процеси його формування і розподілу. Адже джерела формування прибутку можна збільшувати протягом всього життєвого циклу підприємства. Ретельне вивчення процесу збільшення (чи зменшення) прибутку може дати відповідь на питання яким чином можна покращити фінансовий стан підприємства.

Прибуток, одержаний підприємством у сфері виробництва товарів, хоч він також є одним із головних джерел формування централізованих фінансових ресурсів держави, в значній своїй частині використовується тими підприємствами, які його одержали, на збільшення виробництва, реконструкцію і технічне переозброєння їх основних засобів, удосконалення технології, матеріальне заохочення трудящих, соціальний розвиток колективів.

Тому при написані даної роботи було приділено багато уваги саме процесу розподілу і використання прибутку на прикладі ВАТ “Маслосирбаза”. Так дане підприємство досить ефективно здійснює свою виробничо-господарську діяльність по-скільки динаміка чистого прибутку має тенденцію до збільшення, тому в процесі розподілу задовольняються інтереси як держави так і підприємства в цілому.

ВАТ “Маслосирбаза” спрямовує найбільшу частку свого прибутку, що залишається в його розпорядженні на виробничий та соціальний розвиток, що позволяє йому вдосконалювати матеріально-технічну базу, нарощувати обсяги виробництва, рівень прибутковості, а також сприяти заінтересованості працівників у кінцевих результатах праці. Проте необхідно запропонувати певні напрямки удосконалення процесів формування та використання прибутку на підприємстві. Це зокрема:

- з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є у розпорядженні підприємства, у тому числі фінансові ресурси;

- грамотно будувати договірні відносини з постачальниками і покупцями;

- вміти найбільш доцільно розміщати (вкладати) одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту;

- отримання доходу від фінансових операцій, тобто здійснювати інвестиції в діяльність інших підприємств;

- отримання доходу від курсових різниць;

- отримання доходу від реалізації іноземної валюти;

- а також за рахунок операційної оренди.

Підсумовуючи сказане, відмітимо, що прибуток — це певний гарант прогресу економічної системи, а його відсутність — найяскравіший доказ регресу й соціального напруження. Прибуток являється підсумковим показником фінансово-господарської діяльності підприємства. Ця категорія відображає кінцевий результат виробничої і фінансово-збутової діяльності, зростання об'ємів виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості.

Ефективність політики управління прибутком підприємства визначається не тільки результатами його формування, але і характером його розподілу. Характер розподілу прибутку визначає багато істотних аспектів діяльності підприємства, роблячи вплив на її результативність. Цей вплив виявляється в різних формах зворотного зв'язку розподілу прибутку з її формуванням у майбутньому періоді.

Розподіл прибутку здійснюється у відповідності зі спеціально розробленою політикою, формування якої являє собою одну з найбільш складних задач загальної політики управління прибутком підприємства. Ця політика покликана відбивати вимоги загальної стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його ринкової вартості, формувати необхідний обсяг інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси власників і персоналу. При цьому в процесі формування політики розподілу прибутку необхідно враховувати протилежні мотивації власників підприємства (акціонерів, вкладників) — одержання високих чи поточних доходів, значне збільшення їхніх розмірів у перспективному періоді.

Специфіка задач, що стоять перед кожним конкретним підприємством у процесі його розвитку, розходження зовнішніх і внутрішніх умов їхньої господарської діяльності не дозволяють виробити єдину модель розподілу прибутку, що носила б універсальний характер. Тому основу механізму розподілу прибутку конкретного підприємства повинен складати аналіз і облік у процесі цього розподілу окремих факторів, що погоджують цей процес з поточною і майбутньою господарською діяльністю даного підприємства.

Основною метою політики розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, є оптимізація пропорцій між частинами, що йдуть на споживання і нагромадження з урахуванням забезпечення реалізації стратегії його розвитку і росту його ринкової вартості.

Проблема розподілу прибутку досліджується давно. Є багато концепцій розподілу, різноманітних підходів та способів удосконалення цього процесу для максимізації ефективності діяльності. При розробці політики управління розподілом прибутку конкретного підприємства потрібно спиратися на них, але слід пам’ятати, що для кожного підприємства повинен бути свій особливий підхід. Повинна розроблятися така політика, яка диктується тими умовами, що склалися на досліджуваному підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення