Курсова робота «Організація обліку касових операцій», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 11.11.2006 21:10 · від Шева · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Економічна сутність грошових потоків та характеристика операцій з готівкою і вплив організації їх обліку на обліковий процес підприємства 2.Організація первинного обліку касових операцій 3.Організація аналітичного та синтетичного обліку касових операцій 4.Організація праці персоналубухгалтерії з обліку касових операцій 5.Особливості організації обліку касових операцій в умовах використання компютерної техніки Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Система грошового обігу в нашій державі має велике народногосподарське значення. В зв'язку з цим в роботі на підставі теоретичних джерел і практичних матеріалів висвітлені питання бухгалтерського обліку та аудиторського контролю грошового обігу. На підставі облікової інформації: первинних касових документів (касових ордерів), касової книги та звітів касира, журналів реєстрації касових ордерів, журналу № 1, актів і довідок поточних перевірок коштів, розпорядження про використання коштів висвітлено облік та методика аудиту касових операцій. Здійснюючи виробничо-господарську діяльність, підприємства вступають у взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями і установами. Ці взаємовідносини засновані на різноманітного роду грошових розрахунках у процесі виробництва, обертання і розподілу виробленої продукції.

Здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства передбачає господарські зв'язки і розрахункові відносини з постачальниками матеріальних цінностей та послуг, з покупцями продукції та замовниками послуг, з робітниками підприємствами та з іншими організаціями і особами. Розрахункові операції здійснюються у грошовій формі. Значну частину у розрахункових операціях підприємства займають розрахунки готівкою, які використовуються, в основному, при оплаті праці та при здійсненні господарських операцій.

Грошові кошти - це кошти, які має підприємство у своєму розпорядженні.

Підприємства можуть відкривати у банках розрахункові, валютні, поточні, депозитні та інші рахунки, за допомогою яких потім проходить розрахунок підприємства з іншими підприємствами а також по розрахунках з бюджетом і т.д. Грошові кошти підприємства створюються за рахунок власних та залучених коштів. Облік грошового обігу має бути таким, щоб забезпечити мінімальний шлях збирання і обробки інформації. Його важливим завданням є постійне вдосконалення та розвиток обліку з урахуванням досягнень науки і практики.

Основна сума грошей до підприємства надходить з каси, крім того, це може бути повернення працівниками невикористаних підзвітних сум, позик, раніше виданих авансів, виручка від реалізації готової продукції (робіт, послу). Видаються гроші з каси на заробітну плату, заохочення, допомоги, господарські потреби, на службові відрядження. Готівка в касі зберігається лише в межах ліміту залишку готівки. Всю готівку понад встановлений ліміт підприємство здає в установу банку.

Гроші в касу надходять як від фізичних та юридичних осіб, яким реалізується товар або послуги за готівку, так і з розрахункового рахунку банку. Цільове призначення таких надходжень - виплата заробітної плати, витрати по відрядженнях, господарчі, адміністративні й операційні витрати. Крім того, у касу надходять внески батьків на утримання дітей у дитячих установах, та інші.

Каса - самостійний структурний підрозділ підприємства, призначений для збереження коштів і проведення розрахунків готівкою.

Матеріальна відповідальність за цілістю грошової готівки і ведення касових операцій покладена на касира, із яких полягає договір про матеріальну відповідальність у формі зобов'язання касира. В окремих випадках (при невеликих обсягах робіт) вирішується суміщення цієї роботи з іншою, якщо друга не пов'язана з розрахунками внаслідок яких будуть видані грошові суми (нарахування зарплати й ін..).

Основною задачею обліку грошових коштів в касі є облік готівкових коштів і контроль за їх збереженням.

Облік касових операцій у бухгалтерії ведеться на активному рахунку ЗО "Каса". Підставою для запису є тільки дані касової книги. По Дебету записують надходження грошей у касу, а по Кредиту їх видачу.

Усі вільні засоби підприємств повинні зберігатися на їхніх рахунках у банку. Банк є фінансовим посередником і робить ділові послуги своїм клієнтам -підприємствам. Відношення між банками і їхніми клієнтами будуються на договірній основі.

Суттєвим недоліком нашого законодавства є відсутність валютного ліміту грошових коштів в касі (особливо це питання актуальне для підприємств які ведуть активну зовнішньоекономічну діяльність).

Облік грошових коштів має дуже важливе значення, не залежно від того де він ведеться чи в касі, чи на рахунках в банку, бо у розпорядженні підприємства яке випускає продукцію, виконує роботи або надає послуги є грошові кошти за якими повинен бути встановлений жорсткий контроль.

Щоб правильно вести облік розрахункових операцій, треба їх чітко формулювати в первинних документах і докладно розписувати суми платежу.

Не винятком є і ПМП "ЛІВіС", яке є базою дослідження у даній дипломній роботі. Всі кошти підприємства знаходяться на розрахунковому рахунку у банку. Всі необхідні перерахунки (розрахунки з бюджетом, з постачальниками та іншими) здійснюються безготівковим шляхом.

Виходячи з даних балансу підприємства видно що всі вільні кошти підприємства знаходяться в обороті, на розрахунковому рахунку знаходиться лише мінімум для погашення заборгованості по податкам. Це обумовлюється відволіканням обігових коштів на проведення будівничих робіт, так як будівництво ведеться без заохочення бюджетних коштів, а також позичкових коштів, банків та інвесторів. В 2004 році відбулося незначне зниження кредиторської заборгованості, це пов'язано з тим, що кошти підприємства були направлені на погашення позики. Також зросла питома вага кредиторської заборгованості за готову продукцію.

Рух грошових потоків у касі та на рахунках у банках є невід'ємною частиною і однією з дуже важливих функцій управління, яке постійно удосконалюється на основі впровадження нових форм економічно-математичних методів та сучасної обчислювальної техніки.

Ці дані містять важливу управлінську інформацію, так як за їх допомогою можна побачити із яких джерел, в якому обсязі та на які цілі були одержані грошові кошти, які основні напрямки їх використання, чим пояснюється збільшення чи зменшення грошових засобів за звітний період тощо. Це дозволяє приймати економічно обґрунтовані рішення по поліпшенню використання грошових засобів, підвищення ефективності в усіх видах діяльності.

Характеристика та динаміка надходження і використання грошових коштів на ПМП "ЛІВіС" дала б можливість оцінити як загальний фінансовий стан підприємства, так і у розрізі видів діяльності.

Вивчення динаміки надходження та використання коштів за декілька останніх років дасть можливість стабілізувати рух грошових коштів, направити його у відповідне русло.

Ще одним елементом підвищення ефективності діяльності базового підприємства є розробка та застосування прогнозних планів щодо формування та витрачання грошових коштів.

Рух грошових потоків у касі нерозривно пов'язаний з рухом грошових потоків на рахунках у банках, який має дуже важливе значення для будь-якого господарюючого суб'єкта. Вивчення динаміки надходження та використання коштів, а також динаміка залишків грошових коштів на рахунках у банку дасть можливість керівництву підприємством внести пропозиції щодо удосконалення готівкового та безготівкового обігу коштів на базовому підприємстві.

Підводячи підсумки вивчення руху готівкових грошових коштів у касі можна сказати, що основні надходження в касу підприємства в першу чергу йдуть на розрахунки з працівниками по оплаті праці та інших виплатах, потім розраховуються з підзвітними особами. Через розрахунковий рахунок у банку йдуть розрахунки з бюджетом (по податках) та іншими органами, з постачальниками і підрядчиками, та покупцями і замовниками.

На ПМП "ЛІВіС" є достатній потенціал для створення АРМ аналітика. Застосування такого робочого місця значно підвищило б ефективність використання грошових коштів у касі та на рахунках у банках, також прискорило б прийняття управлінських рішень щодо стабілізації руху грошових коштів на підприємстві.

Автоматизоване рішення обліку фінансово-розрахункових операцій включає наступні задачі: облік грошових коштів в касі підприємства; облік грошових коштів на рахунках у банках; аналітичний облік по відповідним рахункам грошових коштів і розрахунків.

До складу системи автоматизованого опрацювання задач фінансово-розрахункових операцій входить база даних, мовні і програмні засоби, що реалізують доступ до даних і керування ними, а також програмне забезпечення для вирішення даного комплексу задач і засоби спілкування користувачів із системою у виді відповідних умов податку.

В проекті організації обліку касових і банківських операцій вирішено такі питання: організація касового господарства і зберігання грошових коштів; облік касових операцій; оперативний контроль за доцільністю використання коштів, контроль за рухом грошових коштів на розрахунковому рахунку і т. д. Отже, облік грошового обігу має бути таким, щоб забезпечити мінімальний шлях збирання і обробки інформації. її важливим завданням є постійне вдосконалення та розвиток обліку з урахуванням досягнень науки і практики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення