Курсова робота «Історія розвитку теорії управління та менеджменту», 2004 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 25.05.2009 13:49 · від Саша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Становлення теорії менеджменту та її еволюція 5 1.1. Наукові погляди, що передували класичній теорії 5 1.2. Генезис і еволюція менеджменту. Класична школа 11 1.3. Біхевіористська теорія 15 1.4. Теорія бюрократії і кількісний підхід до менеджменту 18 1.5. Сучасні підходи до менеджменту 20 Розділ 2. Історія розвитку менеджменту в Україні 24 2.1. Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців дореволюційної доби 26 2.2. Розвиток науки управління в Україні в період існування СРСР 28 2.3. Напрями наукового формування сучасної вітчизняної моделі менеджменту 36 Висновки 39 Література 41

Висновок

Отже, управління існує завжди там, де люди працюють у групах – організаціях. У процесі розвитку управління поступово нагромаджувалися знання, вміння, досвід, які передавали із покоління в покоління, фіксували, узагальнювали, хоч науково до початку XX ст. не осмислювали. Масове усвідомлення того, що організацією можна управляти системно і завдяки цьому досягати її цілей, сформувалося в 40-і роки XIX ст. у США.

Менеджмент є специфічною сферою знань, наукою, яка виокремилася в самостійну галузь знань на початку XX ст. Наука менеджменту має свій об'єкт і предмет вивчення, специфічні проблеми і підходи (методи) їх вивчення та вирішення. Розвиток її охоплює три основні етапи: передфазу, фазу зародження і становлення науки Менеджменту (наукових шкіл у менеджменті) та сучасну фазу.

Сучасна фаза розвитку науки менеджменту розпочалася у 40-і роки XX ст. і продовжується дотепер, її розвиток має такі особливості: широке застосування методів досліджень, основаних на формалізації процесів управління, моделюванні їх та обробленні результатів шляхом застосування досить складного математичного апарату; відсутність чітко оформлених наукових шкіл, очолюваних відомими науковими лідерами; національно-регіональний характер досліджень у трьох напрямах: північноамериканському, західноєвропейському та азійському (японському).

Сукупність сучасних концепцій менеджменту можна звести до трьох видів (підходів): процесного, системного, ситуативного. Досить помітною є регіональна специфіка наукових підходів і пріоритетів у вивченні практики ефективного менеджменту, концентрації досліджень і наукових розробок та рекомендацій, що розгортаються традиційними для певних регіонів напрямами.

Значний внесок зробили у світову науку управління українські науковці. Сучасна вітчизняна наука менеджменту повинна органічно поєднати напрацьовані актуальні теоретичні й методологічні розробки, які відображають специфіку функціонування господарюючих суб'єктів в Україні, і раціональні елементи зарубіжної науки, здатні ініціювати якісно новий етап розвитку вітчизняної управлінської науки і практики. Нові практичні завдання вимагають цілісної, збалансованої концепції управління виробничо-господарськими організаціями, що стане надійним методологічним фундаментом економічних і соціальних змін у суспільстві.

Еволюція систем управління протягом розвитку людства зумовила виникнення специфічної системи ринкового управління виробничо-господарськими організаціями – менеджменту. У сучасному розумінні менеджмент – це система організації колективної праці та управління ресурсами, концентрації зусиль на безперервному підвищенні якості роботи персоналу й ефективності організації (підприємства) загалом.

Основними складовими сучасної парадигми менеджменту є: перспективне спрямування менеджерської діяльності (стратегічний менеджмент); маркетингова орієнтація виробництва; технологія паблік рілейшнз; диверсифікація і багатопрофільність виробництва; фірмовий стиль, імідж, корпоративна організаційна культура; персонал-орієнтовані технології.

Формування вітчизняної моделі менеджменту потребує запозичення кращого досвіду зарубіжного менеджменту, перегляду ціннісних орієнтацій виробництва й управління, перебудови способу мислення господарських керівників, пов'язаного з переходом від детермінованої економічної поведінки підприємств у соціалістичній економіці до конкурентного ринкового середовища, структурної перебудови виробництва й управління, формування нової системи соціально-психологічних відносин та морального клімату трудових колективів з урахуванням ментальності працівників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?