Курсова робота «Удосконалення планування реалізації продукції», 2004 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 25.05.2009 11:01 · від годз · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Реалізація продукції, як умова функціонування підприємства на ринку Розділ 2. Аналіз динаміки реалізованої продукції у розрізі підприємства за 2002 – 2003 роки на матеріалах кп ”хмельницька маслосирбаза” 2.1. Аналіз загального обсягу та номенклатури продукції, яка виробляється 2.2. Оцінка факторів, що впливають на обсяг реалізації продукції. Аналіз реалізації продукції в розрізі підприємств - споживачів Розділ 3. Розробка плану реалізації продукції на наступний період в ув’язці з економічною стратегією Висновки і пропозиції Список використаної літератури

Висновок

Здійснення концепції програми реалізації продукції на підприємстві потребує створення такої організаційної структури, яка дозволила б реалізувати цю концепцію. В нинішній час без системи збутових служб, що забезпечують проведення маркетингових досліджень по вивченню перспектив попиту, вимог споживачів до властивостей і якості товару, тенденцій цих вимог під впливом умов, що змінюють життя, виробникам тяжко вижити в конкурентній боротьбі. Кінцевою метою функціонування збутової служби є підпорядкування всієї господарської і комерційної діяльності підприємства законам існування і розвитку ринку. В цьому зацікавлені як виробники, так і споживачі продукції.

Вибір оптимальної структури служби реалізації продукції необхідно проводити залежно від розміру підприємства.

Враховуючи стан економічного становища країни в цілому і підприємства, яке аналізується зокрема, виникає вимога до більш якісного управління підприємством, як ланки народного господарства, і окремими його підрозділами.

Проаналізувавши стан управління збутом на даному підприємстві ми дійшли до необхідності його удосконалення для забезпечення в повній мірі вимог до управління цим виробничим підрозділом в умовах переходу до ринкових відносин. Але при цьому слід враховувати наступне:

- успіх організації реалізації продукції залежить не тільки від типу або характеру організаційної структури, але і від координації. Стиль і система дій керівника по збуту повинні сприяти формальній і неформальній інтеграції і з'єднанню зусиль агентів по маркетингу на місцях, телефонної служби збуту, адміністративного персоналу і службовців по забезпеченню збуту, для того, щоб створити організацію і направити зусилля всього колективу на досягнення поставлених завдань.

- хоча управління реалізацією стосується тільки збутової діяльності підприємства, воно повинно бути інтегровано з загальним джерелом управління. З цієї точки зору воно може бути визначено як:

- функція менеджменту, яка шляхом динамічного керівництва і в рамках загального плану реалізації підприємства вирішує наступні задачі:

- планує, ставить задачі, прогнозує, виробляє стратегію і тактику для отримання найбільшого результату на ринку;

- визначає завдання збуту, наймає, відбирає робітників для сьогоднішніх і майбутніх потреб підприємства;

- організує, координує, керує діями, стимулює, здійснює контакти і підвищує кваліфікацію окремих підлеглих і збутового апарату в цілому для досягнення поставлених задач;

- інспектує, контролює і оцінює результати;

- організує ефективні управлінь - інформаційні та інші системи забезпечення збуту;

- домагається вигідних завдань.

Джерело здійснення діяльності будь-якого підприємства - реалізація її продукції. Але навіть самий кращий апарат збуту і найкращий асортимент продукції і послуг дадуть необхідний ефект лише в тому разі, якщо будуть забезпечені першокласним менеджментом.

При розгляді організації збуту на досліджуваному підприємстві, важливо відмітити, що даному підприємству слід розширяти ринки збуту продукції, так як продукція користується попитом. При цьому необхідно враховувати вплив всіх факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, які відповідно впливають на цінову політику та на обсяг реалізації через замовлення та нових покупців продукції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?