Курсова робота «Оцінка ділової активності та ефективності господарювання підприємства», 2005 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 25.05.2009 10:52 · від годз · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Оцінка ділової активності та ефективності господарської діяльності підприємства 5 Розділ 2. Дослідження ділової активності та ефективності діяльності підприємства паф «стецівська» за 2003 – 2004 рр. 16 2.1. Аналіз майнового стану підприємства 16 2.2. Аналіз ділової активності підприємства 21 2.3. Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства 22 Розділ 3. Розробка фінансової стратегії на наступний рік з метою посилення ділової активності підприємства 25 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 34

Висновок

Отже, як бачимо, показники рентабельності та ділової активності є дуже важливими при оцінці фінансового стану підприємства, хоча на практиці вони є досить відносними. Підводячи підсумки по даній роботі, можна сказати, що підприємство для аналізу показників рентабельності та ділової активності вибрано досить успішно. По роботі даного підприємства, підбиваючи підсумки, можна зробити наступні висновки. Прибуток на ПАФ «Стецівська» у 2003 році дещо знизився в порівнянні з 2002 роком,. Так, якщо чистий прибуток у 2002 р. становив 696 тис. грн., то у 2003 р. даний показник знизився майже у 3 рази тобто на 450 тис. грн. і становив лише 246 тис. грн. Зниженню прибутку сприяв збиток від позареалізаційних операцій, що знизив прибуток.

У такий спосіб фактори, що зменшують прибуток по сумі були перекриті дією його факторів, що збільшують, що в підсумку й обумовило зростання прибутку в звітному році в порівнянні з попереднім.

ПАФ “Стецівська” слід звернути важливу увагу на показники, які істотно почали знижуватися і тим самим негативно впливати на діяльність підприємства. Оскільки їх підвищення приведе до покращення діяльності підприємства.

ПАФ “ Спецівська” повинна вжити всіх можливих заходів для підвищення чистого та валового прибутку, показників рентабельності і ділової активності, збільшення грошових коштів, оскільки чим більше грошових коштів у своєму розпорядженні має підприємство, тим воно платоспроможніше.

Після того, як наведено підсумки по аналізу конкретного підприємства коротко зупинимося на проблемах, які заважають успішній діяльності ПАФ “Стецівська” та підприємств по Україні в цілому. Отже, як бачимо, обсяги товарообороту та рентабельність підприємств статистично залежать від зміни досліджуваних чинників макро- і мікросередовища маркетингу. Однак слід зауважити, що отримані результати мають не стверджувальний, а радше індикативний характер. Для прийняття виважених остаточних рішень і розробки певних заходів необхідно доповнити й деталізувати їх, застосувавши інші дослідження, зокрема кореляційний і факторний аналізи, соціологічні опитування споживачів

На підставі розгляду стратегічного аналізу в теоретичному і методологічному аспектах можна дійти висновку, що даний вид аналітичної роботи є окремим елементом системи стратегічного управління, який використовується як основа прогнозування позиції підприємства на привабливих ринках. І тому на підприємствах даному питанню повинна приділятися значна увага.

Зазначимо кілька аспектів які можуть сприяти покращенню показників рентабельності та ділової активності підприємств. Пропоновані підприємством для продажу вироби повинні появитись на ринку у потрібному місці, у потрібний час і за розсудливою ціною. У зв’язку з цим підприємство мусить слідкувати за тим, щоб не виникало бодай найменших організаційних і економічних бар’єрів між виробництвом і окремими стадіями маркетингу. Державі і відповідним її владним та управлінським установам належить приділяти особливу увагу розвитку і підвищенню ефективності різноманітних закладів освіти, науки, культури, систем житлово - комунального господарства і побутового обслуговування населення, його надійного соціального захисту.

З метою забезпечення економічного зростання в наступні роки доцільно по-перше, простимулювати (в тому числі й за рахунок податкових пільг) ті галузі, які здатні максимально швидко реагувати на зростання споживчого попиту; по-друге, почати структурну перебудову економіки галузей з високим рівнем доданої вартості, в яких Україна має конкурентні переваги; по-третє, дати хід масовій структурній перебудові економіки. Все це дасть змогу стабілізувати фінансову ситуацію, а також покращити показники рентабельності та ділової активності підприємств в Україні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення