Дипломна робота «Тактика використання судових експертиз», 2006 рік

З предмету Право · додано 11.11.2006 15:53 · від Юльчик · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Поняття судової експертизи 5 2. Висновок експерта як один із засобів доказування (джерел доказів) 18 Висновок експерта:поняття, зміст та види 18 Поняття повідомлення про неможливість надання висновку 30 3. Оцінка висновку експерта 34 Дослідження та оцінка результатів експертного дослідження 34 Перевірка висновку експерта та його процесуальне відображення 44 4. Допит експерта. Експертиза в суді 50 5. Участь спеціаліста на досудовому слідстві і в суді 56 6. Поняття помилок судового експерта при проведенні експертиз та шляхи вдосконалення висновку експерта 63 7. Тактичні основи використання судових експертиз при розкритті та розслідуванні злочинів 77 Висновки 92 Список використаної літератури 94

Висновок

За короткий період незалежності нова європейська держава – Україна створила свою судово-слідчу систему, яка діє на основі законності, забезпечує охорону правопорядку, інтереси суспільства, права та свободи фізичних і юридичних осіб.

Формування нового господарського механізму, який базується на ускладнених господарських зв’язках, вимагає комплексного використання правових та економічних знань джля успішного розкриття замаскованих злочинів, способів здійснення посягань.

Зростанню ролі судової експертизи, як джерела доказів, сприяють дві обставини: передусім сама природа експертизи, як джерела отримання достовірної, об’єктивної інформації про факти, а також те, що судова експертиза постійно удосконалюється, залучаючи собі в допомогу новітні досягнення науково-технічного прогресу. Здійснюється це двояко. Передусім за рахунок використання нових, більш довершених методів, збільшуються можливості дослідження традиційних об’єктів з метою отримання інформації більшої ніж це було доступно раніше. І, по-друге, стає можливим дослідити нові, раніше недоступні об’єкти. Вказаний напрям нерідко приводить до створення нових видів (родів та напрямків) експертиз.

Проведений аналіз ряду кримінальних та цивільних справ показує, що такі дослідження, що здійснюються вченими-юристами, приєднувалися до матеріалів справи як за ініціативою захисту, так і обвинувачення (чи сторін). Чим складніше справа, тим частіше, щоб довести її розгляд до винесення рішення (вироку), необхідні спеціальні юридичні знання. Практика показує, що незнання слідчими чи суддями тонкостей сучасного законодавства найчастіше призводить до “розвалу” справи. І причина тут не в їх некомпетентності, не в тому, що вони не скористались якою-небудь довідковою літературою. Суть полягає в тому, що для відповідей на питання, що виникають, недостатньо знайти потрібний нормативний акт та вивчити його, в багатьох випадках необхідно провести дослідження, яке б ґрунтувалося на спеціальних знаннях.

На мою думку, ці дослідження вже володіють двома необхідними рисами судової експертизи: дослідження, яке ґрунтується на використанні спеціальних знань; надання висновку, що має статус джерела доказів. На сьогоднішній день виникла необхідність узаконити проведення правових (юридичних) експертиз у тих випадках, коли для встановлення істини по кримінальній чи цивільній справі, справі з адміністративного правопорушення і т.п. необхідні дослідження із застосуванням спеціальних юридичних знань, якими не володіє слідчий, суддя чи особа, яка розглядає адміністративне правопорушення. Проте, це не означає, що такі експертизи повинні призначатися з будь-якого приводу, і що знати право слідчим та суддям тепер зовсім не обов’язково. Як і інші види судових експертиз, ці експертизи повинні мати свої задачі, предмет та об’єкти, методи і методики дослідження, які необхідно розробити.

Нажаль у державних експертних установах частина висококваліфікованих юристів, що спеціалізуються у різних галузях матеріального та процесуального права дуже мала. Однак виникла необхідність розвитку в цих установах поряд з традиційними видами та новими напрямами – юридичних експертиз.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали