Дипломна робота «Управління бізнесом», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 23.05.2009 12:28 · від nani · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління бізнесом 9 1.1. Методологічні аспекти управління бізнесом в сучасних умовах 9 1.2. Бізнес – планування як основа ефективного управління бізнесом 18 1.3. Методичні підходи та інструментарій бізнес – планування 22 Висновки до розділу 1 27 Розділ 2. Аналіз особливостей управління бізнесом ВАТ «Укргазпроект» 29 2.1. Характеристика техніко – економічного стану 29 2.2. Структура та організація управління бізнесом на підприємстві 32 2.3. Аналіз фінансово – господарського стану та ефективності управління бізнесом 47 Висновки до розділу 2 82 Розділ 3. Основні напрямки вдосконалення управління бізнесом 84 3.1. Розробка перспективних напрямків ведення бізнесу 84 3.2. Розробка шляхів вдосконалення системи управління бізнесом 92 Висновки до розділу 3 97 3.3. Концепція збалансованих показників як інструмент забезпечення ефективності управління бізнесом 98 Висновки та пропозиції 104 Список використаної літератури 109 Додатки 115

Висновок

Подолання проблем неузгодженості управління підприємством зі змінами вимог навколишнього середовища можливе за умови розвитку науково обґрунтованих методик системного аналізу підприємства як об'єкта, яким повинен керувати менеджер. У зарубіжних і вітчизняних наукових публікаціях з управління підприємством до цього часу не акцентувалася увага на тому, що найважливішим моментом для забезпечення його ефективності є пристосування до змін сутнісних особливостей об'єкта, яким потрібно управляти.

3 переходом до нової концепції управління підприємствами в Україні менеджери у першу чергу повинні звернути увагу на зміну переліку факторів виробництва. Ринкові умови господарювання вимагають опанування засобів управління такими чинниками, як підприємливість, компетентність, попит, позитивний імідж. Причому стоїть завдання не просто приєднати, а органічно "вмонтувати" їх у систему вже відомих керівникам підприємств економічних факторів: засобів праці, предметів праці, робочої сили, інформації. Тільки у такому разі сформується уявлення про нову систему продуктивних сил підприємства, що визначатиме його соціально-економічний потенціал. По-друге, підприємство у ринковій економіці змушене самостійно відстежувати увесь відтворювальний цикл свого багатства, а не лише один з його етапів - виробництво. А це значить, що в практику управління упроваджується категорія "капітал підприємства".

Друга проблема пов'язана з першою і полягає в тому, що від розв'язання проблемних питань спеціалізації та кооперації фізичної праці керівники підприємств змушені переходити до вирішення назрілих вимог спеціалізації та кооперації розумової праці, введення в дію творчого потенціалу колективу, а далі - до створення умов для самоорганізації та cамоменеджменту у сфері індивідуальної роботи творчих особистостей. Не тільки вітчизняна, а й світова наукова думка ще не має готових рекомендацій щодо подолання вказаних труднощів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?