Курсова робота «Антициклічна політика держави», 2008 рік

З предмету Політична економіка · додано 22.05.2009 16:23 · від Світлана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Циклічний розвиток економіки: сутність, причини, наслідки.5 1.1. Економічні цикли: причини та наслідки.5 1.2. Антициклічні методи регулювання економіки та антикризова політика.18 Розділ 2. Світовий досвід розвитку антициклічної політики.13 2.1. Особливості антициклічної політики в зарубіжних країнах.13 2.2. Вплив циклічності на економіку в Україні. Економічна криза в Україні.28 Розділ 3. Антициклічна політика України.39 3.1. Тенденції розвитку антикризової політики в Україні.39 Висновки48 Список використаної літератури.50

Висновок

Провівши дослідження теми «Антициклічна політика держави», можна зробити наступні висновки.

Кожне суспільство прагне до економічного зростання. Технічний прогрес, запровадження нових технологій, збільшення виробничих потужностей та підвищення життєвого рівня людей є стратегічними напрямами динамічного розвитку економіки кожної країни. Проте довгострокове економічне зростання не завжди є рівномірним. Воно переривається періодами економічної нестабільності, коливаннями у темпах економічного зростання, структурі й ефективності відтворення. Періоди швидкого зростання економіки перериваються спадом виробництва, низьким рівнем зайнятості (безробіттям) та зростанням цін (інфляцією).

Циклічний розвиток економіки став предметом дослідження багатьох учених-економістів.

При аналізі циклічності, визначено, що рух економіки відбувається по спіралі, від нижчого до вищого рівня розвитку.

Залежно від тривалості виділяють короткі, середні та довгі циклічні коливання.

У підходах до породження економічного циклу виділяють інтернальні теорії, що розглядають економічний цикл як породження внутрішніх причин, та екстернальні теорії, що пояснюють утворення економічних циклів зовнішніми причинами.

Економічний цикл включає в себе наступні фази: криза, депресія, пожвавлення, піднесення. Тобто ділова активність і виробництво мають пік свого розвитку, коли вони досягають найвищого рівня, і найнижчу точку падіння, коли ділова активність і виробництво знижуються до найнижчого рівня.

Головною ознакою певної фази циклу є стан ділової активності, який проявляється у вигляді: завантаженості виробничих потужностей; сукупних обсягів виробництва; загального рівня цін; зайнятості населення і рівня його доходів; інвестицій у нове будівництво, тощо.

Слід зазначити, що Україна пережила глибоку економічну кризу, особливо у 1989-1999 рр. Та все ж таки вдалося перейти від спаду до економічного зростання. Цей перехід значною мірою пояснюється такими чинниками, як активізація інвестиційної діяльності, позитивні зрушення в бюджетній сфері, зростання рівня монетаризації економіки, стабільність валютного курсу гривні тощо.

Для стабілізації господарської кон’юнктури, зменшення глибини циклічних криз, збільшення темпів економічного зростання держава проводе антициклічну політику. Антициклічне регулювання здійснюється економічними, адміністративними, правовими методами. Антициклічне регулювання має свої межі, оптимальні норми. Це пояснюється тим, що неможливо повністю перервати кризу, оскільки вона є важливою ланкою, вона виконує творчу функцію.

Для того, щоб забезпечити належний розвиток економіки, щоб захистити її від глибоких економічних криз, необхідно проводити наступні антициклічні та антикризові заходи: ведення відповідної грошово-кредитної політики (збільшення чи зниження облікової ставки; продаж чи купівля державних цінних паперів на відкритому ринку); здійснення фіскальної політики (скорочення або підвищення витрат держбюджету; збільшення чи зменшення податкових ставок); регулювання заробітної плати; здійснення політики державних інвестицій. Важливими факторами антициклічної політики є також амортизаційна, податкова, промислова політика.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?