Курсова робота «Облік доходів операційної діяльності (на прикладі державного підприємства)», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 22.05.2009 13:09 · від Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Економічна сутність та значення доходів 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури 3. Коротка організаційно-економічна характеристика ДП "Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал" 4. Відображення доходів операційної діяльності у звітності ДП «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал 5. Шляхи удосконалення обліку доходів операційної діяльності ДП «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

У період світової економічної кризи питання обліку доходів операційної діяльності є досить актуальними. Дослідження сутності та концепцій обліку доходів операційної діяльності на прикладі ДП "Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал" дають можливість зробити таступні висновки:

1. Аналіз ключових моментів в еволюції концепції доходу дає підстави стверджувати: дохід є достатньо різнобічною категорією. При цьому бухгалтерська наука містить досить різноманітні підходи до визначення вищезазначеного поняття. Найважливішим у цьому зв’язку залишається питання формування витрат і доходів та узгодження їх складу з економічним розумінням господарських явищ і процесів.

2. Після аналізу методологічних аспектів формування та обліку доходів операційної діяльності було визначено, що чіткого визначення формулювання доходу операційної діяльності в нормативних актах не визначено. Різні П(С)БО, Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність надають неоднакові формулювання доходу, що ускладнює його точне визначення. При аналізі класифікації доходів операційної діяльності також існують певні невідповідності. Немає чіткої класифікації вищезазначених доходів що ускладнює здійснення бухгалтерами підприємств точного відображення доходів від різних видів діяльності. Основними нормативними документами з обліку доходів операційної діяльності є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Недоліком цих актів є те, що вони не мають постійний характер, так як до них вносяться багаточисленні зміни і доповнення, що вимагає від фахівців з бухгалтерського обліку додаткового часу і зусиль для майже щоденного ретельного оперативного аналізу нормативної бази.

3. Загалом за даними оцінки фінансового стану ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ» ефективно функціонує на ринку, тобто має оптимальну структуру майна, високі показники рентабельності, але досить низькі показники ліквідності та платоспроможності, що свідчить про неможливість вчасно розраховуватись з кредиторами та швидко перетворювати свої активи на грошові кошти для покриття всіх необхідних платежів.

4. З метою управління доходами підприємства, вважаємо доцільним запропонувати управлінський підхід до обліку доходів. До переваг такого відображення доходів слід віднести: відображення і контроль доходів за центрами відповідальності та за окремими видами діяльності. Підсумовуючи зазначимо, що впровадження системи обліку доходів за центрами відповідальності в системі управління підприємством забезпечить:

по-перше, нову організацію бухгалтерського та управлінського обліку, яка дасть змогу значно прискорити процес обліку, підвищити якість та швидкість отримання вихідної інформації у необхідному для управлінського аналізу розрізі,

по-друге, підвищення самостійності центрів відповідальності, що дає можливість самостійного виходу на ринок для реалізації частини виготовленої продукції, а відповідно, і контролю за цільовим використанням фінансових потоків, які можуть бути безпосередньо спрямовані на власні потреби центрів відповідальності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення