Дипломна робота «Прогнозування ліквідності та платоспроможності підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 22.05.2009 12:49 · від Литвин Світлана Анатоліївна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Теоретичні та методологічні засади прогнозування платоспроможності та ліквідності підприємства 8 1.1. Сутність ліквідності та платоспроможності та їх роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 8 1.2. Методика оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. 13 1.3. Законодавча та нормативно-правова база оцінки та прогнозування ліквідності та платоспроможності 18 1.4. Світовий досвід прогнозування ліквідності та платоспроможності. 20 Розділ 2. Аналіз фінансового стану, ліквідності та платоспроможності ват «закордоненергокомплектбуд» за 2007-2008 роки 22 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 22 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Закордоненергокомплектбуд» 29 2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 42 2.40Аналіз причин зниження платоспроможності та ліквідності підприємства 49 Розділ03.0шляхи0підвищення0ліквідності0та0платоспро-можності ват «закордоненергокомплектбуд 51 Висновки 56 Список використаних джерел 59 Додатки 62

Висновок

У керуванні підприємством першочергову увагу необхідно зосередити на фінансовій діяльності підприємства, раціональному й ефективному використанні фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану підприємства має на меті поліпшення організації фінансів і підвищення ефективності їхнього використання в процесі господарської діяльності.

Розвиток ринкової економіки обумовлює два основних напрямки аналізу фінансового стану підприємства.

Перший напрямок аналізу – це здійснення об'єктивної оцінки вартості господарських засобів, що знаходяться реально в розпорядженні підприємства, і в залежності від цього визначається рівень його самостійності, платоспроможності і кредитоспроможності. Ці поняття тісно зв'язані з терміном «ліквідність», під яким розуміють стан активів і пасивів окремих статей балансу підприємства, що забезпечує своєчасне погашення платіжних зобов'язань не тільки коштами, але і щодо легкою і незбитковою реалізацією майна. Можливість даного напрямку аналізу обумовлена тим, що в умовах ринкової економіки з'явилася необхідність ліквідації підприємства в залежності від збиткових результатів господарської діяльності.

Разом з цим проведення аналізу ліквідності не знижує, а навпаки збільшує роль внутрішньогосподарського аналізу розміщення і використання засобів, а також пошуку резервів зміцнення фінансового стану підприємства.

Другий напрямок аналізу – це аналіз стану і рівня ефективності використання засобів і джерел їхнього формування з метою пошуку резервів поліпшення результатів фінансової діяльності підприємства.

В ході написання даної курсової роботи був викладений теоретичний матеріал, що розкриває сутність, методику, інформаційну базу аналізу платоспроможності та ліквідності підприємства як основних етапів здійснення оцінки фінансового стану суб’єкту господарювання.

В другому розділі роботи проведено аналіз фінансового стану та ефективності господарювання ВАТ «Закордоненергокомплектбуд».

Аналіз фінансових показників показав, що підприємство за 2007-2008 роки є прибутковим, рентабельним, має високу фінансову стійкість. Проте в роботі господарства намітились тенденції до зниження фінансової стійкості, про це свідчить зниження ряду коефіцієнтів, зокрема аналіз показників ліквідності підприємства показав, що вони мають тенденцію до зниження.

На основі аналізу показників фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності намічено шляхи покращення ефективності господарювання підприємства (розділ 3).

Для збільшення обсягу грошових активів ВАТ «Закордоненерго-комплектбуд» в курсовій роботі запропоновано ряд заходів.

По-перше, серед шляхів підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства особливо треба виділити заходи, спрямовані на вдосконалення системи розрахунків підприємства з метою скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості. Виявляти та усувати фактори, які впливають на збільшення дебіторської заборгованості, зменшити об’єм відвантаження готової продукції неплатоспроможнім підприємствам, в договорах встановлювати чіткі строки розрахунків за відвантажену продукцію та розмір санкцій за її порушення, формувати штрафні санкції за прострочення зобов’язань, в подальшому здійснювати розрахунки за авансованими платежами або частковій передоплаті. Крім того, доцільно з метою зменшення періоду інкасації дебіторської заборгованості та отримання додаткових грошових ресурсів використовувати на практиці такі сучасні форми рефінансування заборгованості як облік векселів та факторинг.

По-друге, резервом збільшення ліквідних активів і зменшення обсягу активів, що мають низький рівень ліквідності, є реалізація непотрібних товарно-матеріальних цінностей.

Розрахований можливий економічний ефект від зниження обсягу оборотних активів, шляхом зниження виробничих запасів, запасів готової продукції та дебіторської заборгованості, а також зменшення суми поточних зобов’язань довів, що реалізація запропонованих в заходів повинна позитивно вплинути на підвищення ліквідності і рівня платоспроможності ВАТ «Закордоненергокомплектбуд»

На закінчення слід зазначити, що даній організації для оперативного внутрішнього аналізу поточної платоспроможності, щоденного контролю за надходженням засобів від продажу продукції, погашення дебіторської заборгованості і іншими надходженнями грошових коштів, а також для контролю за виконанням платіжних зобов'язань перед постачальниками, банками і іншими кредиторами слід складати платіжний календар, який конкретизує поточний фінансовий план, уточнює його показники, дає змогу використати наявні резерви для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, дає точніше уявлення про стан платежів та розрахунків у періоді, що аналізується. Ведення платіжного календаря дасть змогу постійно контролювати платоспроможність підприємства.

Таким чином, аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства є невід'ємною частиною управління підприємством. Він є ефективним інструментом впливу на економічне життя підприємства, дозволяє контролювати поточну ситуацію, визначати перспективи розвитку і багато іншого.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення