Курсова робота «Правові основи банківського аудиту», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 21.05.2009 10:46 · від Finka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи банківського аудиту 6 1.1. Сутність та види банківського аудиту 6 1.2. Місце аудиту в системі контролю за діяльністю банку 9 1.3. Стандарти внутрішнього банківського аудиту 12 Розділ ІІ. Банківський аудит в Україні 25 2.1. Технологія проведення аудиторської перевірки в банках 25 2.2. Дистансійний аудит як складова внутрішнього аудиту банку 30 Розділ ІІІ. Удосконалення банківського аудиту в Україні 34 3.1. Проблема розмежування функцій банківського контролю і аудиту 34 3.2. Сучасні тенденції розвитку внутрішнього аудиту в банках 40 Висновок 47 Список використаної літератури 50

Висновок

Під час виконання даної курсової роботи було розглянуто сутність, види та визначення банківського аудиту. Отже, можна дати загальне визначення:

Банківський аудит – це вид діяльності, що полягає в зборі і оцінці фактів, що стосується функціонування і положення економічного об'єкта, і здійснюваний компетентною незалежною особою, що, виходячи з установлених критеріїв, виносить висновок про якісну сторону цього функціонування.

Також було звернуто увагу на окремі види банківського аудиту, такий як дистанційний, ефективна діяльність якого сприяє підвищенню конкурентоспроможності банку, оскільки аудитори не тільки професійно виконують свої безпосередні функції і завдання, а й удосконалюють організаційний процес, що в подальшому спонукає до ще продуктивнішої роботи і віддачі.

Необхідність створення дистанційного аудиту в службі внутрішнього аудиту полягає в тому, щоб правильно організувавши збір усієї доступної достовірної фінансової і нефінансової інформації та належно її оцінивши, в разі потреби виїзду на місце вже не доведеться витрачати час на з'ясування проблемних напрямів діяльності установи, періодів, протягом яких виникали труднощі, і наслідків такої роботи. Тобто дистанційний аудит дає змогу швидко реагувати на головні недоліки.

Можна виділити такі стандарти банківського акудиту:

 Керівництво службою внутрішнього аудиту

 Незалежність

 Професійна компетентність

 Обсяг робіт

 Планування і виконання аудиторської перевірки

 Складання аудиторського висновку

Кожному із цих стандартів у курсовій роботі було дане визначення та вказані його характерні особливості.

Також була проведена паралель між внутрішнім банківським контролем та аудитом. Після дослідження можна зробити висновок:

Внутрішній контроль — не одноразова акція, а низка дій та видів діяльності, що відбуваються на постійній основі в усіх сферах функціонування банку. Внутрішній контроль повинен визнаватись невід'ємною складовою будь-якої системи, котру використовує менеджмент для регулювання та визначення напрямів розвитку діяльності, і не повинен розглядатися як окрема система в рамках окремої установи. В такому розумінні він є управлінським контролем, вбудованим в організацію як частина інфраструктури і покликаним постійно допомагати керівництву в управлінні і досягненні цілей.

Внутрішній аудит — це функція належної оцінки, що створюється всередині банку для аналізу й оцінки її діяльності. Метою внутрішнього аудиту є надання допомоги працівникам банку для ефективного виконання ними своїх обов'язків. Внутрішній аудит забезпечує їх даними аналізу, оцінками, рекомендаціями, порадами та інформацією стосовно діяльності, що перевіряється. Мета аудиту також включає завдання запровадження ефективного контролю із понесенням виправданих витрат

Оцінюючи тенденції та проблеми розвитку банківського аудиту, можна сказати, що в деяких українських банках успішно запроваджуються сучасні концепції внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту з урахуванням міжнародних стандартів. Характерним при цьому є визначення окремих чітких завдань для внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в даному банку. Логічними та змістовними вважаємо також критерії, покладені в основу роботи департаменту аудиту Кредобанку. Окремо хотілось би зупинитись на бажаних результатах роботи департаменту аудиту Кредобанку, визначених у положенні, більшість з яких сформульована як "контроль " певної сфери банківської діяльності. Однак контроль — це інша функція управління, яка лише забезпечується засобами аудиту, а тому доцільно, на нашу думку, формулювати результати внутрішнього аудиту як "перевірку правильності та/або достовірності"'результатів певного виду банківської діяльності.

На жаль, ще не в усіх банках України керуються подібними положен нями про внутрішній аудит, які базуються на міжнародних стандартах та українській законодавчій базі. З метою оптимізації роботи банків, підвищення ефективності управління банківською діяльністю вважаємо обов'язковим чітко розмежовувати функції внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в банках України при організації відповідних функціональних систем, які мають свої чітко визначені цілі та завдання.

На завершення слід додати, що в Україні процедура та техніка банківського аудиту відповідає міжнародним стандартам і має тенденцію на удосконалення. Для покращення ефективності роботи аудиторів створюються нові програми перевірки, які в той же час полегшують саму процедуру банківського аудиту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?