Курсова робота «Організаційні процедури аудиту руху нематеріальних активів», 2008 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 21.05.2009 08:25 · від Andrevv · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ І. Теоретичні основи організації аудиторської перевірки 7 1.1. Характеристика нематеріальних активів 7 1.2. Законодавчо-нормативне регулювання аудиту нематеріальних активів 9 1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ “Ай Ді ЕМ Україна 11 1.4. Оцінка аудиторського ризику через підприємницький ризик 16 1.5. Планування проведення аудиту 17 Розділ ІІ. Методика аудиторської перевірки 20 2.1. Завдання, напрямки та методи аудиту руху нематеріальних активів 20 2.2. Документальне оформлення руху нематеріальних активів 21 2.3. Можливі порушення при обліку руху нематеріальних активів 24 2.4. Методи збирання аудиторських доказів 26 Розділ ІІІ. Особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку 32 Висновок 10 Список використаної літератури 42 Додатки 43

Висновок

У курсовій роботі описано організацію та методику аудиту руху нематеріальних активів на ТОВ «Aй Ді Ем Україна», відображена нормативна база, яка використовується для організації перевірки, здійснена характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства.

Проведена оцінка аудиторського ризику через підприємницький ризик. На підприємстві ризик є меншим від середнього значення. Це пов’язано з тим, що ведеться активна політика управління, здійснюється система контролю за допомогою якої зменшується ймовірність ризику, результати аудиту минулих років мали позитивне значення, тобто підприємство правильно здійснює свою діяльність.

Створено запитальник аудитора, за допомогою якого можна побачити що саме буде перевіряти аудитор з обліку руху нематеріальних активів на ТОВ «Aй Ді Ем Україна». Тут відображено, які запитання повинен поставити аудитор з даної ділянки обліку, які варіанти відповіді при цьому можуть виникнути, звідки аудитор може дізнатися інформацію або які йому слід переглянути документи, щоб зробити висновок по певній перевірці, якою процедурою збирання аудиторський доказів слід скористуватися в тій чи іншій ситуації, висновок який виникає після аудиту певної ділянки. На основі цього формується загальна картина з проведення аудиту руху нематеріальних активів на підприємстві.

Методи вибіркової перевірки використовуються аудиторами як для оцінювання системи внутрішнього контролю, так і для аудиторських процедур по суті. З метою тестування контролю вибірка застосовується для оцінювання рівня відхилень, а отже, ефективності процедур контролю. Фактично усі незалежні аудиторські перевірки базуються на вибіркових перевірках. Останні дають змогу аудиторам робити висновки за дослідженням лише частини операцій та подій, здійснених підприємством-клієнтом. Детальний аудит, що потребує експертизи всіх операцій, властивий ранній стадії розвитку аудиту, але оскільки підприємства зростали в розмірах, обсяг операцій став завеликий для суцільних перевірок, щоб бути рентабельним. З цієї причини аудитори почали визнавати важливість політики та процедур контролю для попередження й виявлення суттєвих помилок і невідповідностей, і аудит розвинувся від деталізованого до вибіркового.

На сьогодні необхідністю є вдосконалення законодавства України у сфері фінансового контролю і упровадження сучасної прогресивної форми контролю – аудиту. На мою думку, першочерговим завданням для розбудови ефективної системи аудиторського фінансового контролю в Україні має бути здійснення заходів щодо гармонізації нормативно-правового забезпечення із міжнародними та європейськими стандартами. Переглянути норми законодавчого забезпечення суб’єктів контрольно-ревізійної системи для максимального наближення до міжнародних і європейських стандартів, а також здійснити правове й методологічне закріплення аудиту адміністративної діяльності як сучасного прогресивного типу контролю в Україні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення