Курсова робота «Управління організаційною діяльністю підприємства», 2009 рік

З предмету Іноваційний менеджмент · додано 20.05.2009 11:21 · від OlgaLenchik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ i. 5 Теоретичні основи управління інноваційною діяльністю підприємства 5 1.1. Інноваційна діяльність як об’єкт управління 5 1.2. Інноваційний менеджмент як система 14 1.3. Оцінка ефективності інноваційної діяльності 22 Розділ ii. 34 Аналіз інноваційної діяльності підприємства 34 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 34 2.2. Аналіз обсягів прибутку і рівня рентабельності підприємства 37 2.3. Оцінка фінансового стану та виявлення проблемних питань інноваційної діяльності підприємства 44 Розділ iii. 51 Розробка інноваційної моделі розвитку підприємства 51 3.1. Вдосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства 51 3.2. Напрямки збалансованого управління активами підприємства 58 3.3. Оцінка впливу управлінських рішень на рентабельність та майновий стан підприємства 64 Висновки 77 Список використаних джерел 79 Додатки 82

Висновок

Таким чином, під інноваціями розуміють прибуткове використання нововведень у вигляді нових технологій, видів продукції й послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або іншого характеру.

Аналіз різних визначень інновацій приводить до висновку, що специфічний зміст інновації становлять зміни, а головною функцією інноваційної діяльності є функція зміни.

Необхідно відзначити, що терміни, що зустрічаються в роботі, «інновація» й «інноваційний процес» близькі, але не однозначні. Інноваційний процес пов'язаний зі створенням, освоєнням і поширенням інновацій.

В інноваційному процесі значну роль грають творці інновації (новатори), які керуються такими критеріями, як життєвий цикл виробу й економічна ефективність. Їхня стратегія спрямована на те, щоб перевершити конкурентів, створивши нововведення, що буде визнано унікальним у певній області. Проте, на розробку й впровадження інновації в повсякденну практику необхідні певні фінансові кошти.

Інноваційний менеджмент - це сукупність принципів, методів і форм керування інноваційними процесами, інноваційною діяльністю (розробка інноваційного проекту і його реалізація), зайнятими цією діяльністю організаційними структурами і їхнім персоналом.

Однією із причин зниження ефективності інновацій в Україні є слабкість правової бази в області інноваційного підприємництва й недостатній рівень державної підтримки інноваційних підприємств. Будь-який вид інноваційної діяльності вимагає державної підтримки й стимулювання. У розвинених західних країнах розроблені шляхи й форми, за допомогою яких здійснюється підтримка інноваційного підприємництва. Особливий інтерес представляє досвід таких країн, як США, Японія, Великобританія, Канада, Франція, Ізраїль. Практика вирішення науково-технічних проблем у цих країнах має загальну основу - активна участь держави в проведенні інноваційної політики.

Ставши на інноваційний шлях розвитку, ми можемо скористатися вже наявним досвідом. Ми повинні враховувати особливості нашої країни, її географічного розташування, економічного потенціалу, рівня розвитку й рівня життя населення. Тільки склавши воєдино всі фактори науково-технічного прогресу, серед яких основне місце належить безумовно НІОКР, ми зможемо досягти поставленої мети - зробити життя наших співгромадян набагато кращим.

Для успішної діяльності велике значення має інноваційний настрій менеджменту всіх рівнів керування, нейтралізація опору змінам, стимулювання різних ініціатив. Кожен фахівець інноваційної фірми повинен нести відповідальність і мати можливість для прояву ініціативи. Основне завдання керівника інноваційної підприємницької фірми - розширити участь безпосередніх виконавців у прийнятті інноваційних рішень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?