Курсова робота «Морально-етичні аспекти взаємовідносин людини з природою», 2008 рік

З предмету Екологія · додано 19.05.2009 20:12 · від Angel · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Резюме 2 Вступ 5 1. Передумови і формування екологічної кризи 7 2. Морально-етичний аспект взаємодії людини з довкіллям 10 3.Філософські аспекти екологічної свідомості, науки і освіти, виховання і культури 17 Висновок 23 Література 24

Висновок

Розглянувши дану тему, можна зробити наступні висновки:

1. Глобальна криза цивілізації багато в чому зв'язана з падінням моральності і духовності людини, тому основною задачею екологічної психології є глобальна конверсія свідомості людства, відведення людства від примату матеріальних цінностей до екологічних пріоритетів. Перед екологами стоїть важка задача формування абсолютно нової моральності, де екологічні цінності будуть домінувати над принципом споживання.

2. Базисними соціокультурними детермінантами формування морально-ціннісного відношення до природи є орієнтації на гармонію або єдність зі світом, що конституюються в загальних формах ціннісних настанов стосовно природи в залежності від емоційно-психологічних особливостей освоєння природної дійсності. Конкретизація форм морально-ціннісного відношення до природи у сучасному суспільстві відбувається під впливом змін соціально-історичної ситуації, обумовленої загальною кризою цінностей культури індустріального типу, а також актуалізацією екологічної проблематики.

3. Основні стратегії морально-ціннісного відношення до природи визначаються антропоцентричною, біоцентричною, екоцентричною і натуралістичною світоглядними позиціями, які формують загальні ціннісні орієнтації сучасного суспільства щодо шляхів вирішення екологічних проблем та створюють певні моделі взаємовідносин із природним оточенням.

4. Моральні цінності в ході їх легітимації та подальшої інтеріоризації в суспільній свідомості отримують усталений ідеологічний зміст, виступаючи головними агентами виправдання дій суспільства по відношенню до природного оточення. Постійна напружена взаємодія різноманітних ідеологічних чинників сучасної етичної думки відбиває соціокультурну динаміку моральних цінностей. Задача формування екологічного світогляду, тобто перебудови людської психіки, потребує зміни сформованої життєвої парадигми, зміни мислення, реформування старих і становлення нових духовних інститутів суспільства, культурної революції в людських якостях. Зміна ідеології – дуже хворобливий процес. Але він необхідний для виживання цивілізації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?