Курсова робота «Особливості рекламної діяльності фірм в Україні», 2009 рік

З предмету Маркетинг · додано 19.05.2009 20:11 · від Сергій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Історичні та теоретико-методологічні аспекти формування реклами у міжнародному бізнесі 1.1. Історичний аспект існування реклами у МБ 5 1.2. Загальна характеристика рекламних агентств в Україні 8 1.3. Тенденції розвитку ринку реклами в сучасних умовах 11 РОЗДІЛ 2.Основи функціонування рекламної діяльності у МБ 2.1. Сутність реклами. Джерела розповсюдження реклами у МБ. 17 2.2. Види реклами у МБ 20 2.3. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір 24 РОЗДІЛ 3. Особливості рекламної діяльності фірм в Україні 3.1. Етапи розвитку рекламної діяльності в Україні 31 3.2. Особливості функціонування рекламної діяльності в Україні. 34 3.3. Контроль за дотриманням та відповідальність за порушення законодавства про рекламу в Україні 41 Висновок 45 Використана література 48 Робота не містить посилань на літературу

Висновок

Розвиток реклами має давню історію, починаючи з інформації про гладіаторські бої та торгівлю товарами. Наступний етап розвитку реклами був етап торгівлею рабами, тваринами. Ще однією різновидністю реклами було виникнення тавра, яке ремісники проставляли на своїх товарах гончарства. В міру розголошення якості роботи ремісника, покупці намагались розшукати товар з його тавром.

Особливо стрімкого розвитку рекламна справа набула у США, що було зумовлено сукупністю чинників. По-перше, американська промисловість лідирувала у питаннях механізації виробничих галузей. По-друге, надлишок продукції та створення хороших шляхів переміщення товарів створили всі можливості доставки товарів і реклами у сільські райони. По-третє, введення у 1813 році обов’язкового початкового навчання підвищило рівень освіти громадян і сприяло зростанню кількості газет і журналів. Появу радіо та телебачення означала появу двох важливих засобів розповсюдження рекламних звернень.

Сьогодні рекламні агентства володіють сучасними засобами розповсюдження, такими як електронна пошта, Інтернет, аудіовізуальна, відео-телефонна система передачі рекламної інформації.

Реклама – це цілеспрямована передача інформації не особистого характеру, спрямована на покупця з метою просування інформації на ринку за відповідну плату.

Здійснювати повне управління процесом впливу на споживача з боку фірми неможливо. Однак споживача потрібно пред’явити інформацію, щоб переконати їх у перевагах товару фірми, позбавити недовір’я, сформувати і активізувати попит і створити психологічну підготовленість до проведення комерційних переговорів з купівлі продажу і придбання товарів.

Саме з цієї точки зору і розглядається реклама як один із головних компонентів комплексу маркетингових комунікацій.

Реклама сприяє реалізації товарів, процесу перетворення товару у гроші, породжує попит і ринок, управляє ринковим продажем.

Реклама вирішує такі завдання:

• розповсюдження інформації про товар та фірму;

• зворотній зв’язок з потенційними покупцями для повного інформування їх про товар;

• активний вплив на прийняття рішень що до купівлі;

• допомога працівникам служби збуту підчас переговорів з клієнтами;

• переборювання недовір’я до товару і фірми збоку покупців;

• підтримка позитивних емоцій у споживачів розповсюдження інформації про сервіс;

• наглядний показ солідності фірми, виконуваних нею обов’язків;

• розповідь про дослідження товарів у екстремальних умовах;

• формування позитивного відношення громадськості до фірми її товарного виробництва.

Мета рекламної діяльності визначається загальною стратегією маркетингу і комунікації, взятих на озброєння підприємства у ринковому середовищі.

Цілі реклами визначають специфіку підходів до розробки рекламних звернень.

В наш час використовують різноманітні види (канали) розповсюдження реклами, але єдиної загальноприйнятої методики класифікації не існує. Це дуже часто перешкоджає здійснити вибір оптимального інструменту у процесі проведення рекламних заходів.

На відміну від рекламу в пресі, розміщення відповідної інформації у друкованих виданнях не зв’язане з такими обмеженнями з точки зору місця розташування.

Ефективним засобом для пред’явлення споживацьких товарів є зовнішня реклама. Вона розрахована на прийняття її широкими верствами населення.

До зовнішньої реклами відносяться рекламні афіші, плакати, полотна, елементи внутрішньо магазинної реклами ( вказівки, цінники і т. д.), спеціальний одяг обслуговуючого персоналу, рекламу на транспорті, електронні табло. Важливу функцією зовнішньої реклами є підкріплення і доповнення реклами, яка розповсюджується через інші засоби рекламування основними вимогами для цього виду реклами є такі:

• зовнішня реклама повинна часто впадати у вічі;

• вона має привертати увагу;

• вона повинна бути лаконічною;

• вона має легко читатися;

• вона повинна бути зрозумілою.

Комп’ютерна реклама – це реклама майбутнього. Прикладом цього виду є Інтернет, популярність якого швидко зростає, особливо в останні роки. Інтерес до нього почали проявляти не лише рекламні агентства, які напряму пов’язані з електронним бізнесом, але й виробники масових товарів. Про суттєвий стрибок у розвитку Інтернет – реклами свідчить все зростаючий обсяг ринку сітьової реклами, який на кінець 2000 року в Україні оцінується в 300 тис. дол., а за останній рік його зростання склало 600 відсотків.

Основним недоліком реклами в Інтернеті є невелика аудиторія користувачів, особливо на вітчизняному ринку.

В світі постійно відбувається вдосконалення агентного обслуговування, утворилась мережа рекламних агентств.

Великі рекламні агентства обслуговують клієнтів загальнонаціонального та міжнародного масштабів, мають у своїх штатних розписах сотні спеціалістів з різних галузей рекламної діяльності: купівля засобів реклами, послуг для друку, художнього оформлення, підготовки рекламних текстів, виробництва друкованої реклами, реклами у пресі, виробництва теле-, радіо-, аудіо-, відео реклами, зовнішньої реклами зв’язок з громадськістю публік.

Великі рекламні агентства зорганізовані і будують свою діяльність по-різному в залежності від особливостей клієнтів і переваг власного керівництва. Здебільшого-це два основних відділи: відділ замовлень та відділ творчих працівників.

Творча група складається з: розробника ідей глядацького втілення рекламного задуму (візуалізатор), спеціаліста-текстовика і копірайтерів (помічників-текстовиків), які працюють з цільовим сегментом рекламних споживачів.

Результативною рекламу вважають тоді, коли її запам’ятала половина осіб, які з нею ознайомлювалися. Достатнім економічний ефект реклами вважають, якщо більше 7% осіб, які запам’ятали рекламу, стали споживачами рекламованого товару.

Реклама була і надалі залишається основним носієм розповсюдження інформації про товар, фірму, ринкові можливості суб’єктів ринкової конкуренції та головним чинником налагодження комунікативних зв’язків виробників, продавців та споживачів у системі маркетингу...

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?