Курсова робота «Вдосконалення управління за допомогою делегування на підприємстві ВАТ "Івано-Франківськцемент"», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 19.05.2009 17:52 · від natalis · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ І. Загальна характеристика ВАТ «Івано – Франківськцемент» 1.1. Історія створення та діяльності підприємства. Характеристика продукції 1.2. Аналіз внутрішнього середовища. ВАТ "Івано-Франківськцемент" 1.3. Аналіз зовнішнього середовища: фактори прямої та непрямої дії 1.4. SWОТ - аналіз ІІ. Теоретико - методичні аспекти управління за допомогою делегування 2.1. Сутність процесу управління і делегування повноважень 2.2. Принципи делегування 2.3. Основні елементи та правила делегування. Опір делегуванню ІІІ. Аналіз процесу делегування на ВАТ Івано – Франківськцемент IV. Рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення управління за допомогою делегування на підприємстві Висновки Перелік використаних джерел

Висновок

Виконуючи дану роботу, я дійшла таких висновків:

1. ВАТ «Івано-Франківськцемент» — одне з провідних українських підприємств будівельної галузі,яке контролює майже 45 % українського ринку шиферу і 5 % — цементу. ВАТ “Івано-Франківськцемент” - це потужний комплекс будівельної індустрії, що присутній на українському ринку понад чотири десятиліття і спеціалізується на виробництві цементу, шиферу, будівельного і медичного гіпсу, азбестоцементних труб і залізобетонних виробів.

2. Під процесом управління розуміється упорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів, що забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного цілого. Ефективність роботи управлінського апарату значно підвищується, коли керівництво фірми піклується про людей; у результаті підвищується їх життєвий тонус і психологічний клімат у колективі. Під делегуванням розуміють процес, при якому працівники, що мають визначені правила, передають частину цих прав і доручають виконання тих або інших видів робіт іншим співробітникам даної організації. Питання делегування повноважень стосується найменш розроблених галузей науки управління. Розподіл делегування влади серед організаційних одиниць включає рішення того, наскільки централізованою чи децентралізованою буде організація.

3. Принципи делегування повноважень є основоположними для правильного делегування повноважень. Недотримання їх на практиці може привести до того, що делегування буде неефективним,а організація нежиттєздатною. Розрізняють такі принципи делегування: принцип делегування на основі очікуваних результатів, принцип функціональної дефініції, скалярний принцип, принцип рівня повноважень, принцип єдиноначальності, принцип безумовної відповідальності, принцип відповідності повноважень і відповідальності.

4.На даному підприємстві організаційно-правова форма - акціонерне товариство тому ми акцентуємо увагу на організаційній формі спочатку розглянемо структуру керівництва. Керівництво ВАТ "Івано-Франківськцемент" здійснюють: загальні збори акціонерів, спостережна рада, правління акціонерного товариства, контрольно - ревізійна комісія. Ефективно спрямована структура підприємства проявляється в тому, що поставлені задачі виконуються. Ефективність роботи персоналу, залежить від керівництва організації, стилю управління та системи цінностей, що при цьому переважають.

5. Управляючий стає на чолі організації в результаті наміченої дії формальної організації — делегування повноважень. Делегування лінійних повноважень створює ієрархію рівнів управління організації. Цей процес називається скалярним процесом або ланцюгом команд.

Провівши аналіз процесу делегування на підприємстві ВАТ «Івано-Франківськцемент» можна виділити такі помилки, які припускаються:

• невміння пояснити;

• фіктивне делегування;

• помилка у виборі делегата;

• боязнь «упустити» авторитет.

Для підвищення ефективності делегування керівники можуть:

- Створити систему контролю, необхідну для того, щоб забезпечити себе при делегуванні великих повноважень підлеглим.

- Визначити свої проблеми і підвищити кваліфікацію в області лідерства і роботи впливу.

- Надавати більше довіри, тим самим усунути велику частину невпевненості підлеглих.

- Вирішити проблему комунікації.

- Делегувати працівникові повноваження, достатні для виконання всіх завдань.

У практиці менеджменту України часто буває так, коли керівники прагнуть затерти своїх помічників і заступників, якщо вони з широким кругозором, ерудицією. Такі працівники можуть представляти небезпеку конкуренції. Інша справа на тлі бездарності здаватися незамінним. Повноваження на вищому рівні управління організацією, як правило, розподіляються наказом, в якому вказано, хто і якими підрозділами займається і несе за їх роботу відповідальність. На нижчих рівнях управління повноваження розподіляються декількома способами.

Отже, підсумовуючи все вище написане можна сказати, що управління великими підприємствами є важким і великим процесом, який потребує делегування. На підприємстві ВАТ «Івано-Франківсьцемент» працівники вищих посад делегують повноваження і завдання працівникам нижчих посад, що утворює своєрідну ієрархію. Також існує багато помилок делегування, яких працівники ВАТ не змогли уникнути. В даній роботі дано інструкцію, дотримуючись якої підприємство зможе вирішити ці проблеми і удосконалити процес делегування, що необхідне підприємству для виходу на новий рівень росту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?