Курсова робота «Методи встановлення і регулювання ціни на продукцію на прикладі ВАТ "Івано-Франківськцемент"», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 19.05.2009 17:48 · від natalis · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ І. Характеристика об’єкта дослідження 1.1. Характеристика продукції і умов функціонування підприємства 1.2. Забезпеченість ресурсами: матеріально-технічними, трудовими і природними 1.3. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства. ІІ. Теоретичні та методичні питання аналізу встановлення та регулювання цін на продукцію 2.1. Сутність, види, функції цін та її структура 2.2. Етапи та основні методи ціноутворення на підприємстві 2.3. Державний вплив на ціноутворення ІІІ. Аналіз ціни на продукцію 3.1. Визначення ціни на основі повних затрат 3.2. Аналіз умов беззбитковості І. V Оцінка резервів встановлення ціни на продукцію Висновки Використані джерела.

Висновок

В даній роботі я розкрила сутність ціни, методів її розрахунку та регулювання державою. Отже, підсумовуючи все, можна зробити такі висновки:

1.Ціна — найбільш важливий показник для компанії, оскільки її головна функція полягає в забезпеченні доходу від продажу товарів; всі фірми, крім тих, що продають стандартні вироби на ринку чистої конкуренції, змушені приймати рішення по цінах. В ряді галузей (де панують монополії або мають місце такі тенденції) ціноутворення відіграє вирішальну роль в комплексній програмі маркетингу і, крім того, є об’єктом пильної уваги, а нерідко і прямого впливу законодавства і державних служб. Вибір ринкової стратегії визначається трьома основними факторами: витратами, попитом і конкуренцією. Відповідно, всі методи ціноутворення також можна поділити на три групи: • методи, орієнтовані на витрати: • методи, орієнтовані на попит: • методи, орієнтовані на конкуренцію. Мінімально можлива ціна визначається собівартістю продукції, максимальна – наявністю якихось індивідуальних якостей в товарі фірми.

2. ВАТ ”Івано-Фрвнківськцемент” - складний виробничий організм, в структурі якого тепер колишній завод залізобитонних виробів і радгосп “Ямницький”. ВАТ ”Івано-Франківськцемент” є найбільшим в Україні виробником азбоцементних труб (42,8%) та шиферу (48,9%), а також займає досить значне місце у виробництві цементу (7%) та клінкеру (7,3%) в галузі.

3. Техніко-економічні показники діяльності підприємства показали нам, що підприємство рентабельне, збільшує обсяги випуску продукції, продуктивність праці щорічно зростає, проте є і негативні зміни – збільшення собівартості продукції, а саме: в 2006 році вона зросла на 27372 тис. грн., або на 18,76% порівняно з 2007 роком, і на 26164 тис. грн. або на 15,1% в 2007 році порівняно з 2008 роком. Також, аналізуючи основні показники господарської діяльності ВАТ „Івано-Франківськцемент” можна зробити висновки:

Підприємство в основному отримує доходи від операційної діяльності, більшою мірою від реалізації продукції. Чистий дохід підприємства за досліджуваний період збільшився на 55863,6 тис.грн, або на 131,9%.

Витрати на збут також зросли, пропорційно росту чистого доходу. Так за останній рік дані витрати збільшилися на 1517,4 тис.грн, або на 112,9%, а за досліджуваний період на 2539,4 тис.грн, або на 123,6%.

Інші операційні витрати зменшилися відповідно до зменшення інших операційних доходів. За останній рік вони зменшилися на 7670,2 тис.грн, а за досліджуваний період на 31519,9 тис.грн.

4. В третьому розділі показано розрахунки ціни на три основні види продукції, які виробляє ВАТ «Івано-Франківськцемент». Ми визначали собівартість виготовлення продукції, структуру собівартості, ціну продукції на основі повних затрат при рентабельності 11,68% та структуру ціни і її зміну при зменшенні. Отже, собівартість цементу – 588,3 грн/т, собівартість азбестоцементних листів - 128,36 грн./шт., а собівартість гіпсу - 549,4грн./т. Враховуючи ПДВ та рентабельність продукції, яка становить 11,68%, ціна на цемент становитиме: Цемент: 789.6грн. - за 1 тонну; азбестоцементні листи: - 172,3 грн.; гіпс - 737,47грн. – за 1 тонну. В структуру ціни входять такі основні витрати: матеріальні витрати (27,8%), енергетичні витрати (17,9%), витрати на заробітну плату (37,4%), амортизація основних фондів (2,8%) та інші витрати (3,5%).

Зробивши аналіз умов беззбитковості, в основу якого покладене розмежування витрат на постійні та змінні, ми розрахували, що при зменшенні ціни на одиницю продукції (цемент,т) до 749,6 грн, підприємство отримає прибуток в розмірі 452,7 тис.грн, тобто на 39,7 тис.т більше ніж при ціні продукції – 789,6 грн.

5. Оскільки на виробництво продукції ВАТ «Івано-Франківськцемент» витрачає найбільшу суму грошей, то варто переглянути його резерви. Таким чином на підприємстві ВАТ „Івано-Франківськцемент” резерв зниження матеріальних витрат на виробництво запланованого випуску основних видів продукції за рахунок упровадження нових технологій і інших заходів складає більше 5600 тис. грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?