Дипломна робота «Управління персоналом в організаціях з іноземними інвестиціями (на прикладі АКІБ „УкрСиббанк”)», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 19.05.2009 15:28 · від Олена · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Особливості управління персоналом в організаціях з іноземними інвестиціями 1.1. Сутність та зміст категорії управління персоналом 6 1.2. Сучасні моделі управління персоналом 15 1.3. Інноваційні підходи до управління персоналом в банківській установі 22 Розділ 2. Оцінка системи управління персоналом у акіб «укрссиббанк» 2.1. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємства 29 2.2. Оцінка забезпеченості підприємства персоналом . 41 2.3. Аналіз ефективності використання персоналу та особливості його планування 48 Розділ 3. Удосконалення управління персоналом в умовах акіб «укрсиббанк» 3.1. Визначення основних стратегічних завдань в системі управління персоналом 56 3.2. Методи формування та оцінки роботи з персоналом . 66 3.3. Моделювання системи управління персоналом до сучасних вимог бізнесу АКІБ «Укрсиббанк» 72 Висновки 80 Список використаної літератури 85 Додатки 89

Висновок

Управління людськими ресурсами – це діяльність, спрямована на формування людських ресурсів організації і їх координацію. Вона містить види діяльності, спрямовані на формування і координацію людських ресурсів організації. Людські ресурси в будь-якій організації є одним з найбільших капіталовкладень. Цінність і вартість людських ресурсів найчастіше стає очевидною при продажу організації. При цьому ціна продажу може бути набагато вищою, ніж загальна вартість фізичного майна і фінансових активів. Ця різниця (часто описувана терміном “престижність організації”) частково відображає вартість людських ресурсів організації. Крім різноманітних виплат (зарплата, різноманітні премії і бонуси), організація часто здійснює інші значні інвестиції в людські ресурси. Наприклад, капіталовкладення йдуть у здійснення таких функцій, як відбір, найм, навчання персоналу.

Управління людськими ресурсами — це сучасний термін для позначення того, що в літературі і практиці управління минулих років традиційно називалося адмініструванням або управлінням кадрами. Проте, як свідчить наведений вислів М.Фінней: "Там, де вчорашні "адміністратори з кадрів" займалися головним чином тим, що запобігали конфліктам між працівниками і менеджерами, сьогоднішні менеджери з управління людськими ресурсами об'єднують роботодавців і працівників із метою плідного співробітництва і досягнення необхідного у світовому масштабі рівня конкурентоспроможності всього бізнесу.", деякі автори вважають управління людськими ресурсами відмінним від традиційного управління кадрами. Функції управління людськими ресурсами — це ті завдання, що здійснюються як у крупних, так і в невеликих організаціях при формуванні і координації людських ресурсів. Вони пов'язані з різноманітними видами управлінської діяльності і включають:

1. Забезпечення рівних можливостей для всіх працівників (право будь-якої людини на роботу) і виконання інших зобов'язань перед державою.

2. Проведення аналізу робочих місць для визначення специфічних вимог кожного робочого місця.

3. Аналіз можливостей персоналу організації, що сприяють досягненню цілей організації.

4. Розробка і здійснення плану, що реалізує ці вимоги.

5. Набір персоналу, що відповідає потребам організації.

6. Відбір і прийом персоналу для заповнення вакансій.

7. Орієнтація і навчання персоналу.

8. Розробка і здійснення програм розвитку організації.

9. Розробка систем оцінки виконання роботи службовцями.

10. Допомога працівникам у плануванні кар'єри.

11. Розробка систем оплати працівників.

12. Посередницька діяльність між організацією і профспілками.

13. Розробка і впровадження програм із забезпечення здоров'я і безпеки, а також надання допомоги працівникам у вирішенні їхніх особистих проблем, що можуть впливати на якість роботи.

14. Розробка систем комунікації, що забезпечує зв'язок між працівниками, і їх впровадження.

В даній роботі ми проаналізували принципи управління персоналу в ЖТУ КРД АКІБ «Укрсиббанк». «УкрСиббанк» займає перше місце на перспективному ринку цінних паперів і визнаний кращим інвестиційним банком України. Банк є лідером в сегменті споживчого кредитування.

Відділення банку відкриті у всіх регіонах країни. До кінця 2007 року мережа філій буде збільшена до 1000 відділень. Клієнтами «УкрСиббанку» є десятки тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осібдосягає кількох мільйонів. Високі кредитні рейтинги свідчать про міжнародне визнання надійності та прозорості фінансових операцій банку.

Стратегічним інвестором «УкрСиббанку» є одна з найбільших банківських систем усвіті BNP Paribas, якій належить 51% акцій банку. Передові технології BNP Paribas дозволять підвищити рівень та якість обслуговування роздрібних клієнтів, збільшення продуктового ряду «УкрСиббанку».

Практичною основою управління персоналу в банку є плани економічного і соціального розвитку колективу.

Одним із найважливіших етапів становлення АКІБ «Укрсиббанк» та її Житомирського територіального управління Київського регіонального дапертаменту була „психологічна революція”, перебудова у свідомості персоналу, яка наразі дозволила створити унікальну атмосферу в колективі і зробити його роботу максимально ефективною. Своїм успіхом «Укрсиббанк» значною мірою завдячує висококваліфікованим працівникам. Адже керівництво та власники підприємство чітко відзначають, що продуктивність та результати діяльності компанії залежать від роботи її персоналу. З цієї причини корпоративна культура «Укрсиббанк» спрямована на виховання духу досконалості команди.

Отже, проаналізувавши систему управління персоналом в АКІБ «Укрсиббанк» ми побачили, що система управління персоналом в даній організації спрямована на забезпечення пропорційного і динамічного розвитку персоналу, що, в свою чергу, передбачає визначення загальної і додаткової потреби в персоналі в наступному періоді, а також розрахунок його кваліфікаційної структури, але дана система має ряд недоліків.

Удосконалення управління людськими ресурсами повинно стати одним із головних напрямів підвищення ефективності АКІБ «Укрсиббанк». Розвиток АКІБ «Укрсиббанк» потребує створення цілісної системи управління людськими ресурсами, яка забезпечувала б залучення, збереження та заохочення кращих працівників, скерованих на реалізацію стратегії АКІБ «Укрсиббанк», що сприятиме становленню даного підприємства як організації з високим рівнем довіри громадськості. Ціллю розробки плану по праці та персоналу ми визначили, як побудова раціональної (економічно обґрунтованої) потреби АКІБ «Укрсиббанк» в персоналі та забезпеченні ефективного його використання в плановому періоді.

Основними стратегічним завданнями системи управління персоналом в АКІБ «Укрсиббанк» повинні стати наступні:

 розробка алгоритму визначення оптимальної чисельності працівників всіх філій та відділень, усіх рівнів i всіх видів посад;

 розробка та запровадження типових посадових інструкцій для кожної посади кожного рівня управління;

 розробка системи управління кадровими процесам;

 впровадження корпоративного стандарту «Правила поведінки (роботи) персоналу АКІБ «Укрсиббанк»»;

 проведення широкої корпоративної масово-роз’яснювальної роботи процесів реформування системи управління людськими ресурсами.

В ході проведення дослідження нами було опрацьовано ряд науково – практичних джерел на базі яких ми запропонували в даній роботі побудувати на АКІБ «Укрсиббанк» систему управління персоналом на базі ланцюга цінностей, в основі якого лежить принцип задоволення з боку роботодавця потреб персоналу, що в свою чергу призведе до збільшення ефективності праці персоналу, і як кінцевий результат – до збільшення прибутку компанії.

Коли існують реальні зв’язки між успіхом компанії і відношенням персоналу до своєї праці та роботодавцем, які детальну описані і прописані у внутрішніх стандартах компанії, що є, в свою чергу своєрідно. Конституцією окремої організації, це і є одним із складових успіху компанії.

В даній роботі ми зробили спробу побудувати модель такої системи в частині оцінки ефективності роботи персоналу та роботи з персоналом.

В процесі моделювання такої системи ми зрозуміли, що тут не має готових рецептів, але для нас було дуже важливим обрати саме ті критерії, що притаманні виключно персоналу та подальшому його плануванню, до того ж вони повинні бути у співвідношенні один до одного та до критеріїв оцінки бізнесу, які АКІБ «Укрсиббанк» ставить перед собою. Ми, в свою чергу, пропонуємо звернути увагу керівництва підприємства на нові перспективні методи оцінки персоналу, наприклад – система „призма ефективності” або „система збалансованих показників”. Також в третьому розділі даної роботи ми запропонували схему роботи з кадровим резервом для АКІБ «Укрсиббанк», тому що, на наш погляд, в досить сучасній системі управління персоналом на даному підприємстві, саме цьому питанню не приділяється достатньо уваги.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?