Курсова робота «Продуктивність праці», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 19.05.2009 12:04 · від Юля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 І. Персонал підприємства. 1.1. Персонал підприємства, його склад та структура. 5 1.2. Планування чисельності персоналу на підприємстві 11 ІІ. Продуктивність праці. 2.1. Продуктивності праці: суть і значення. Виробіток та трудомісткість 14 2.2. Планування продуктивності праці на підприємстві 19 2.3. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції 20 ІІІ. Шляхи підвищення продуктивності праці. 3.1. Фактори, що впливають на зростання продуктивності праці 22 3.2. Резерви підвищення продуктивності праці 24 3.3. Програми управління продуктивності праці на підприємстві 28 Висновок 32 Використана література 34

Висновок

показники продуктивності праці та шляхи підвищення продуктивності праці.

В основі продуктивності праці лежить її ефективність. В широкому розумінні зростання ефективності праці означає постійне знаходження можливості працювати краще, виробляти більше якісніших благ при найменших затратах праці, що забезпечує підвищення реального продукту і доходу взагалі, і в розрахунку на душу населення, зростання рівня споживання, а отже і рівня життя.

Продуктивність праці – це показник її ефективності, результативності, що характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг, зодного боку, та кількістю праці, витраченої на виробництво цього обсягу – з іншого.

В залежності від прямого чи оберненого співвідношення цих величин ми маємо два показники рівня продуктивності праці: виробіток і трудомісткість. Виробіток — це прямий показник рівня продуктивності праці, що визначається кількістю продукції (робіт, послуг), виробленою одним працівником за одиницю робочого часу. Виробіток може визначатися різними способами залежно від того, якими одиницями вимірюються обсяг продукції і затрати праці — натуральними, умовно-натуральними, вартісними, трудовими. Трудомісткість — це обернений показник рівня продуктивності праці, що характеризується кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг). Для планування і аналізу праці на підприємстві розраховуються різні види трудомісткості: технологічна, виробнича, обслуговування, управління, повна.

Фактори зростання продуктивності праці — це вся сукупність рушійних сил і причин, що призводять до збільшення продуктивності праці. Вони класифікуються за рівнем керованості, за змістом, за сферою виникнення і дії. Резерви зростання продуктивності праці — це такі можливості її підвищення, які вже виявлені, але з різних причин поки що не використані. Основне значення для економіста і менеджера має класифікація внутрішньовиробничих резервів і факторів за змістом, оскільки вона безпосередньо допомагає виявити можливості підвищення продуктивності праці на конкретному підприємстві.

Для найповнішого використання резервів зростання продуктивності праці на підприємствах розробляються програми управління продуктивністю, в яких визначаються види резервів, конкретні терміни і заходи по їх виявленню і реалізації, плануються витрати на ці заходи і очікуваний економічний ефект від їх впровадження, призначаються відповідальні виконавці, розробляються системи мотивації працівників до досягнення запланованого рівня продуктивності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?