Курсова робота «Запас міцності», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 18.05.2009 17:11 · від Куліковський Олег · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Мета і методи аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» 5 2. Аналіз чутливості прибутку. Запас міцності 12 3. Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» за умов асортименту 20 4. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв'язку «витрати-обсяг-прибуток» 23 Висновки 27 Список використаної літератури 30

Висновок

Отже, головною метою любої форми бізнесу є прибуток, який складає основу формування внутрішніх фінансових ресурсів підприємства та характеризує ефективність його господарювання.

Управління формуванням прибутку підприємства потребує визначення основних факторів, які впливають на його розмір та пошук резервів збільшення. З цією метою використовується методика аналізу фінансових результатів на основі розподілу витрат на змінні і постійні, яка дозволяє вивчити залежність прибутку від невеликого кола найбільш важливих факторів - ціни, обсягу реалізації, змінних та постійних витрат. Відповідно у випадку одночасного впливу двох або більш факторів спрямованість і ступінь їхнього синтезуючого впливу може бути визначена розрахунковим методом.

Для забезпечення системного підходу при вивченні факторів зміни прибутку і прогнозування її величини використовують аналіз взаємозв'язку «витрати - обсяг - прибуток», який являє собою ситуаційне моделювання, при якому досліджується вплив чотирьох факторів на величину прибутку з урахуванням як ізольованого впливу кожного фактора, так і одночасної зміни двох і більш факторів.

Основні можливості цього аналізу складаються у визначенні:

- беззбиткового обсягу продажів при заданому співвідношенні ціни, постійних і змінних витрат;

- зони безпеки підприємства;

- необхідного обсягу продажів для одержання заданої величини прибутку;

- критичного рівня постійних витрат при заданому рівні маржина-льного доходу;

- критичної ціни реалізації при заданому обсязі продажів і рівні

змінних і постійних витрат.

Ключовим елементом аналізу взаємозв'язку «витрати - обсяг -прибуток» є аналіз беззбитковості, в умовах якого знаходиться критична точка виробництва.

Точка беззбитковості - це обсяг виробництва, при якому доходи підприємства дорівнюють витратам, тобто виторг цілком покриває витрати. Значення точки беззбитковості залежить тільки від співвідношення ціни і змінних витрат, тобто маржинального доходу, і суми постійних витрат, що повинні цим доходом покриватися.

Для аналізу беззбитковості використовують наступні методи – балансовий, маржинальний, математичний та графічний.

Визначення точки беззбитковості дозволяє розрахувати показник зони безпеки (запас міцності).

Запас міцності - величина, на яку фактичний (або запланований) обсяг продажу перевищує беззбитковий обсяг продажу:

Запас міцності = Продаж - Точка беззбитковості.

Цей показник відображає граничну величину можливого зниження обсягу продажу без ризику зазнати збитків.

Показник запасу міцності можна також використовувати для визначення суми операційного прибутку:

Операційний прибуток =Запас міцності * Коефіцієнт маржинального доходу.

Поряд з абсолютним значенням показника запасу міцності використовують коефіцієнт запасу міцності як співвідношення запасу міцності та фактичного (або запланованого) обсягу продажу:

Коефіцієнт запасу міцності = Запас міцності / Продаж

Коефіцієнт запасу міцності є вимірником ризику нерентабельної роботи підприємства. Чим більше значення має цей коефіцієнт, тим менше ймовірності того, що підприємство зазнає збитку у разі зменшення обсягу продажу.

При аналізі співвідношення «витрати - обсяг виробництва – прибуток» необхідно знати припущення, на підставі яких ця інформація підготовлена. Якщо ці допущення не враховувати, то можна зробити серйозні помилки і неправильні висновки.

Припущення:

· Передбачається, що всі інші змінні витрати, крім тих, що аналізується, залишалися без змін. Зміни інших змінних витрат - продуктивності, рівня цін і технологій - можуть дуже впливати на доходи.

· При аналізі беззбитковості передбачається, що реалізується один вид виробів, або декілька виробів із заздалегідь визначеною номенклатурою.

· Прибуток розраховується за змінними витратами. Постійні витрати, що мали місце, враховуються як витрати цього періоду. Тому використовується розрахунок прибутку за змінними витратами. Якщо прибуток розраховується виходячи з повного розподілу витрат, то необхідно ввести допущення: обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації. У противному випадку змінюються постійні витрати (зв'язані зі збереженням запасів).

· Змінні витрати є прямо пропорційні обсягу виробництва.

· Усі витрати можна розділити на змінні і постійні.

· Ціна реалізації не міняється.

· Ціни на матеріали, роботи і послуги, використовувані у виробництві, не міняються.

Наведені припущення певною мірою обмежують можливості аналізу «витрати — обсяг — прибуток». Однак обережне застосування такого аналізу дозволяє отримувати необхідну інформацію для планування, ціноутворення та прийняття рішень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?