Курсова робота «Історичні парадигми соціології. Еволюційна теорія О. Конта. Позитивістська філософія», 2002 рік

З предмету Соціологія · додано 10.11.2006 00:37 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 І. Парадигми соціології 4 1.1. Критерії соціологічного пізнання 4 1.2. Парадигми в історії соціології 8 1.3. Значення історичних парадигм для соціології 12 ІІ. Соціологічна теорія Огюста Конта 16 2.1. Етапи життя і творчості О.Конта 16 2.2. Ідейні витоки соціальної науки О. Конта 20 2.3. Соціологія як наука 23 2.4. Позитивізм як обгрунтовування науки 35 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Додатки 41 Додаток 1. Д.А. Столыпин „Основные воззрения и научный метод Огюста Конта” 41 Додаток 2. Д.А. Столыпин „Несколько слов о классификации наук Огюста Конта и значение ее для социальных процессов” 43

Висновок

Соціологія для Конта була синтетичним світоглядом, що включав, крім науки, багато інших компоненти, у тому числі утопічне проектування. Внаслідок цього слово «соціологія» на деякий час було грунтовно дискредитовано. В середині і другій половині XIX в. багато соціальних учених сприймали його як соціальну утопію фанатичних позитивістів; його використовування було тоді рівнозначно використовуванню таких слів, як «позитивізм» або «соціократія». Для позначення ж своїх досліджень і власне науки про суспільство вони вважали за краще користуватися іншими термінами, зокрема, більш нейтральним терміном «соціальна наука». Лише згодом, перш за все завдяки працям Р. Спенсера, а потім і інших учених, слово «соціологія» було реабілітовано. Воно стало позначати не тільки соціальну доктрину Конта, але взагалі науку про соціальні явища, незалежно від соціальних ідеалів дослідника. Одночасно його значення звузилося, оскільки з соціології виключали (або, в усякому разі, прагнули виключати) її позанаукові компоненти.

В епистемологічному аспекті величезне значення мавіс тез Конта про те, що структура і розвиток суспільства підлеглі дії законів, які необхідно вивчати і на основі яких слід будувати соціальну практику. Його розрізнення соціальної статики і соціальної динаміки в тій або іншій формі збереглося протягом всієї історії соціології, а також проникло в суміжні науки. Зберігають своє значення і багато хто з його постулатів, що стосуються методів соціології: нагляду, експерименту, порівняльно-історичного методу і т.п. Навіть його містичний «суб'єктивний» метод зробив відомий вплив на долі соціологічної думки.

В етичному аспекті важливу роль в розвитку соціології зіграло обгрунтовування Контом видатної ролі ученого в сучасному суспільстві. Його внесок в професійну етику нової науки полягав перш за все в доказі необхідності переважання нагляду над уявою і в гучному заклику не «проклинати» і не «хвалити» соціальні факти, а вивчати їх; тим самим він актуалізував стосовно соціології найважливішу для наукової етики тезу Спінози: Не «сміятися, не плакати, а розуміти». Правда, сам Конт в своїй «суб'єктивній» соціології і «позитивній політиці» часто слідував протилежним принципам.

Що стосується значення Конта для інституційно-організаційної сторони розвитку соціології, то тут можна говорити не про пряме, а лише про непрямий його вплив. Час інституціоналізації соціології при ньому ще не настав. Як говорив сам Конт, «колиска не може бути троном». В його час соціологія знаходилася ще в колисці. Не можна сказати, щоб соціологія коли-небудь або де-небудь дотепер знаходилася «на троні». Але в тому, що вона сьогодні займає цілком гідне місце серед наук про людину, заслуга Конта поза сумнівом велика.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?