Курсова робота «Інновації - невід'ємна складова розвитку економіки України», 2007 рік

З предмету Макроекономіка · додано 17.05.2009 02:17 · від Нафтуся · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Характеристика інновацій та інноваційної політики в цілому 5 1.1. Сутність інновацій та поняття про інноваційну політику 5 1.2. Теоретичні засади стимулювання інноваційної діяльності 8 1.3. Законодавче забезпечення інноваційної політики в Україні 13 2. Аналіз інноваційної діяльності в україні 15 2.1. Загальні аспекти дослідження інноваційної діяльності в Україні 15 2.2. Впровадження інновацій в різних галузях української економіки 18 3. Перспективи інноваційної діяльності 23 3.1. Зарубіжний досвід державної підтримки і стимулювання інноваційної діяльності 23 3.2. Рекомендації щодо вдосконалення стимулювання інноваційної активності в Україні 30 Висновки 36 Перелік використаних посилань 39

Висновок

В роботі досліджено основні проблеми здійснення інноваційної діяльності. Що стосується стану інноваційної діяльності в Україні, то як показали результати аналізу, відстежується тенденція її поступового зниження. Серед основних критеріїв, що свідчать про незадовільний стан інноваційної діяльності в Україні, можна виділити наступні: зменшення витрат на науку та науково-технічні вироби, низький рівень експортабельності та конкурентоспроможності товарів та послуг, обсяги оновленої продукції характеризуються тенденцією скорочення. Обмеження інноваційної діяльності є наслідком неефективного державного впливу, зокрема податкових пільг, антимонопольного, патентно-ліцензійного та кон’юнктурного регулювання технологічного оновлення виробництв.

За цих умов доцільним стає вивчення теоретичних основ стимулювання інноваційної активності працівників підприємств як основного джерела інновацій та особливостей державної підтримки інноваційної діяльності. Підхід сучасних компаній до стимулювання праці в інноваційному процесі визначається двома головними моментами – прагненням максимально активізувати творчу особистість і направити цю активність на досягнення конкретного економічного результату. Серед основних методів стимулювання інноваційної діяльності виділено такі: організаційні й адміністративно-примусові методи та методи економічного й морального стимулювання. Принципово важливо використовувати всі групи методів стимулювання інноваційної діяльності в комплексі.

Основними формами економічного стимулювання технічної творчості й інноваційної діяльності є: премії за підвищення індивідуальної продуктивності праці, професійні якості, ініціативність виконавця; премії за підвищення якості продукції і технології виробництва; премії за участь у розробці, впровадженні й освоєнні нової техніки, виконанні організаційно-технічних заходів, застосуванні передових заходів та методів праці; виплата винагород авторам раціоналізаторських пропозицій й винаходів; спрямування у творчі відрядження, на навчання за рахунок підприємства та ін.

При цьому актуальною стає необхідність оцінки ефективності дії системи матеріального заохочення як співвідношення реально отриманого ефекту від використання певного методу стимулювання й витрат на його проведення. У механізмі стимулювання інноваційної діяльності повинні бути закладені, крім позитивних, і негативні стимули.

Аналіз зарубіжного досвіду стимулювання інноваційної діяльності дозволив зробити наступний висновок. Практика застосування роботодавцем різноманітних форм заохочення винахідників-службовців, таких як підвищення заробітної плати, просування по службі, спеціальні премії, нагороди і пільги, винагорода у вигляді акцій фірми, частини платежів роялті, що відповідають формі визнання заслуг і т.д., свідчать про те, що в більшості випадків вони є найбільш гнучкими і керованими важелями стимулювання винахідництва й оцінки творчого внеску автора.

На основі цієї ідеї зроблені рекомендації щодо організації ефективної системи стимулювання на українських підприємствах та з боку українського законодавства. При цьому заходи для стимулювання інноваційної діяльності повинні утворювати цілий комплекс взаємозалежних заходів, що заохочують винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, комерціалізацію винаходів як об'єктів права інтелектуальної, у тому числі промислової, власності й інноваційне підприємництво в цілому.

Як заходи, що побічно стимулюють винахідницьку діяльність з боку держави і спрямовані на використання плодів винахідницької творчості підприємствами можна назвати життєво необхідне полегшення податкового тягаря у співвідношенні підприємств, що використовують на законній підставі винаходи у виробництві з певним комерційним успіхом. Найбільш ефективним може виявитися зниження ставки податку на прибуток не тільки на частину прибутку, отриманої в результаті застосування винаходів, але і на весь прибуток у цілому, отриманим таким суб'єктом. Свою роль може зіграти і звільнення від оподаткування ПДВ ряду платежів, пов'язаних з винахідництвом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?