Курсова робота «Семантичні групи фразеологізмів в англійській та українській мові», 2000 рік

З предмету Іноземні мови · додано 16.05.2009 20:11 · від Світлана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретична частина 6 1.1. Семантична класифікація фразеологізмів за В.В.Виноградовим 6 1.2. Порівняльно-зіставна фразеологія в англійській та українській мові 8 1.3. Основні групи фразеологізмів в англійській та українській мові 11 Розділ 2. Аналіз фразеологізмів семантичної групи "злість"18 Висновки 28 Список літератури 32

Висновок

Фразеологізми справедливо вважають одним із невичерпних джерел посилення експресивності та поглиблення логізації викладу. Вони збагачують наше уявлення про навколишню дійсність, відчутно поповнюють словниковий склад мови. Фразеологізми як яскравий стилістичний засіб здатний зробити мову сильною і красивою, образною і переконливою.

Проведене дослідження ще раз довело наскільки багатою та різноманітною є фразеологія англійської та української мови.

Так як метою даної роботи була систематизація і аналіз фразеологізмів в їх семантичному аспекті, автор використав семантичну класифікацію, опрацьовану В.В.Виноградовим, яка здобула широкого визнання у вітчизняному й світовому мовознавстві. В основу його фразеологічної теорії покладено ступінь видозміни значення слова у різних синтаксичних і стилістичних умовах утворення фразеологізмів.

В.В.Виноградов розрізняє три групи фразеологічних одиниць - фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення.

“Фразеологічні зрощення — семантично неподільні фразеологічні одиниці, у яких цілісне значення невмотивоване, тобто не випливає із значень їх компонентів. Наприклад: бити баглаї – to eat the bread of idleness; ллє як з відра – to rain cats and dogs і под.

“Фразеологічні єдності - теж семантично неподільні фразеологічні одиниці, але цілісне їх значення умотивоване значенням компонентів”. Наприклад: to look a gift horse in the mouth – заглядати в рот дарованому коню; a fish out of water – не в своїй тарілці, та ін.

“Фразеологічні сполучення - тип фраз, створюваних реалізацією зв’язних значень слів". Фразеологічні сполучення не є безумовними семантичними єдностями. Вони аналітичні, наприклад: в укр.. мові: зачепити почуття; зачепити гордість; зачепити інтереси. В англійській мові: to meet the requirement; to meet the necessity, the demand.

Завдяки різноманітним дослідженням стало можливим визначення різних аспектів збігу фразеологізмів в англійській та українській мовах. Найбільш правомірними можна рахувати дослідження ФО в трьох аспектах:

1.семантичному рівні вивчення ФО, де розрізняються сигникативно-денотативний та конототивний компоненти значення;

2.структурно-граматичному рівні;

3.компонентному рівні.

Відповідно були виділені наступні типи міжмовних відношень:

1.Фразеологічні еквіваленти.

2.Фразеологічні аналоги.

3.Безеквівалентні ФО.

Предметом інтересу даної роботи став перший аспект.

До міжмовних фразеологічних еквівалентів належать ФО різних мов (в даній роботі англійської та української), які характеризуються тотожною семантикою, структурно-граматичною організацією і компонентним складом. В залежності від розбіжностей в плані вираження ступінь збігу ФО двох мов може бути повною та частковою. В першому випадку спостерігається повний збіг плану вираження і плану змісту. Наприклад: loose one’s head – втратити голову; hungry as a wolf – голодний як вовк.

Однак, внаслідок того, що велика кількість еквівалентів характерна для споріднених мов (н-д, українська та російська мови), повних еквівалентів в англійській та українській мовах нараховується небагато.

Як для повних, так і для часткових еквівалентів більш характерні парні відповідності через неблизько споріднені мови: wolf in the sheep’s clothing – вовк в овечій шкурі; cut smbd’s claws – підрізати комусь крила.

Проаналізувавши фразеологізми англійської та української мов, їх значення, структуру та виникнення було виділено такі їх семантичні групи, спільні для обох мов:

1.інтелект, мислення, здібності людини: sing like a nightingale - співати як соловейко; to dance like an elephant - танцювати як ведмідь;

2.риси характеру людини:

Негативні:

• лицемірство: a wolf in sheep's clothing – вовк в овечій шкурі;

• зверхність, пиха: proud as a peacock – гордий як павич;

• жадібність: a dog in the manger – собака на сіні;

• покірливість: like a lamb – немов ягня;

• безчестя, ганьба: the black sheep – виродок сім’ї;

• впертість: as stubborn/ obstinate as a mule – впертий як осел;

• хитрість: cunning/sly as a fox – хитрий як лис.

Позитивні:

• доброта: smb wouldn't hurt a fly – мухи не образить;

• працьовитість: to work like a horse – працювати як віл.

3.зовнішність людини:

• на позначення рис обличчя: an aquiline nose – орлиний ніс;

• особливості статури: thin as a rake – худий як тріска;

• вік: an old shoe – стара галоша (жарт. про старших жінок).

4.відчуття та емоції стану людського організму –

• зніяковілість: to feel like a fish out of water – почуватися не в своїй тарілці, як риба без води;

• завчасна радість: to sell the bear’s skin before one has caught it – ділити шкуру не вбитого ведмедя;

• сором: to be red as a lobster – бути червоним як рак;

• злість, гнів,роздратованість: cross/sulky/surly as a bear – злий як чорт;

• знервованість: to have butterflies in one’s stomach.

5.сприйняття навколишнього світу, оцінка дійсності: to happen when pigs fly - коли рак на горі свисне, to be enough to make a cat laugh - і мертвого розсмішить.

6.робота, діяльність: to eat the brad of idleness – бити баглаї;

7.поведінка: to lead a pretty dance – водити за ніс; to be like a cat on hot bricks – як на голках;

8.щастя/нещастя, добробут/бідність, успіх/невдача: the lion's share - левова частка; a cash cow - дійна корова (стабільне джерело прибутку) – позитивні; to be poor as a church mouse – бідний як церковна миша (дуже бідний); to go to the dogs – іти до біса (опуститися, стати банкротом) – негативні.

9.стосунки між людьми: to fight cats and dogs/ to lead a cat-and-dog existence/ agree like cats and dogs - жити як кішка з собакою;

10.інформація: straight from the horse's mouth - із перших вуст.

Аналіз показав, що характерною рисою фразеологізмів англійської та української мови є наявність назв тварин у їх структурі (зоофразеологізми). Якщо ж порівнювати значення таких одиниць, то стає зрозумілим, що подібні за денотативним значенням фразеологізми в різних мовах відрізняються образністю, тому що асоціативні уявлення про тварин в англійській та українській мовах не збігаються. Н-д: to be blind as a bаt – сліпий як кріт. Також у структурі ФО часто зустрічаються назви рослин, кольору – as red as a rose – кров з молоком.

Детальне дослідження семантичної групи фразеологізмів – гнів в англійській та українській мовах, виявлення особливостей світосприйняття поняття злості і гніву українським і англійським народами, нюанси вираження цієї емоції, відношення до неї представлені в практичній частині.

Таким чином, усі сформульовані завдання виконані та мета дослідження досягнута.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?